30 grudnia 2015

ss. Matki Bożej Nawiedzenia


Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Nawiedzenia
Congregation of Sisters of Our Lady of the Visitation
Congregazione delle Suore di Nostra Signora della Visitazione
Congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Visitación
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora da Visitação
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de la Visitation
Congregatie van Zusters van Onze-Lieve-Vrouw Visitatie (Visitatiezusters)

Inna nazwa: Siostry Nawiedzenia

Data i miejsce założenia: 
1669 rok - Belgia

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Matki Bożej Nawiedzenia obecne są w krajach: Belgia.
Dom generalny: Belgia (Sint-Amandsberg)

Habit aktualny:

Biała bluzka, czarna kamizelka, czarna spódnica, na głowie czarny welon (lub strój bez welonu), na piersi zawieszony krzyżyk.


Habit historyczny:


 ------------------------------------------------

Siostry Matki Bożej Nawiedzenia w 1974 roku.


Dokładna data powstania zgromadzenia nie jest znana, jednak tradycyjnie przyjmuje się 1669 rok jako datę założenia, kiedy to grupa kobiet skupiona wokół Mary van den Bossche, która zostałą wybrana przełożoną, zaczęła służyć ofiarom epidemii dżumy w Gandawie. Choć początkowo wspólnota nie była oficjalnie zgromadzeniem zakonnym, jednak miała charakter religijny oraz zasady wspólnego życia, które ułożył ks. Ignatius Gillemans, opierając je na duchowości św. Franciszka Salezego, założyciela Wizytek.
Niedługo później siostry musiały zaprzestać dotychczasowej działalności, zajęły się więc wychowaniem i edukacją dzieci, co stało się podstawowym zadaniem apostolskim zgromadzenia.
Prześladowania francuskich rewolucjonistów zmusiły siostry w 1798 roku do zaprzestania działalności apostolskiej. Jednak już w 1805 roku uzyskały pozwolenie na założenie sierocińca, występując pod nazwą Córki Nawiedzenia św. Franciszka Salezego. Po uzyskaniu przez Belgię niepodległości w 1830 roku odzyskały swobodę działania; obok sierocińca powstała szkoła.
W 1835 roku dyrektorem zgromadzenia został ks. Henricus-Franciscus Bracq, późniejszy biskup Gandawy. Postanowił on zreformować wspólnotę, upodabniając ją do klauzurowych Wizytek. Nowy tryb życia za klauzurą siostry w miarę możliwości łączyły z działalnością edukacyjną, która pozostała głównym celem zgromadzenia. Poza tym większy nacisk położono na chwalenie Boga modlitwą. Dotychczasowy habit również został zmieniony na habit Wizytek. Zgromadzenie zostało zatwierdzone na prawie diecezjalnym. 
.
Trzy lata później wspólnota liczyła 23 siostry. Od 1850 roku, gdy było ich wówczas 50, nastąpił dynamiczny rozwój zgromadzenia, co umożliwiło zakładanie nowych domów. Pierwszy z nich powstał w Sint-Amandsberg, który od 1879 roku stał się domem generalnym. Nowe klasztory powstawały głównie w diecezji Gandawa, założono także pierwszy dom poza Belgią, w Anglii. Choć edukacja i wychowanie młodego pokolenia nadal pozostawały ich głównym apostolstwem, zakonnice prowadziły także kilka domów dla ludzi w podeszłym wieku. W 1957 roku zgromadzenie rozpoczęło pracę misyjną w Rwandzie. Od 1983 roku tamtejsze siostry tworzą niezależne zgromadzenie.
W 1909 roku sióstr było 544. Zgromadzenie swój szczyt osiągnęło w 1930 roku, kiedy osiągnęło liczbę 638 zakonnic mieszkających w blisko 30 klasztorach. Po II Wojnie Światowej nastąpił spadek ilości członkiń do 400 w 1968 roku. W okresie posoborowym spadek liczebny przybrał na sile; w 2005 roku Sióstr Matki Bożej Nawiedzenia było zaledwie 82 w trzech domach. Brak nowych powołań i starzenie się sióstr sprawiło, że siostry zaczęły wycofywać się z prowadzonej działalności.

Dom generalny:
Zusters O.L.Vrouw Visitatie
Visitatiestraat 3,
9040 Sint-Amandsberg (België)
tel.: 09 2286413
e-mail: m.j.servotte@gmail.com