16 grudnia 2015

Karmelitanki św. Teresy od Dzieciątka Jezus


Siostry Karmelitanki św. Teresy od Dzieciątka Jezus (CST)
Carmelite Sisters of Saint Therese of the Infant Jesus
Suore Carmelitane di Santa Teresa di Gesù Bambino
Hermanas Carmelitas de Santa Teresa del Niño Jesús
Irmãs Carmelitas de Santa Teresa do Menino Jesu
Sœurs Carmélites de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésu


Data i miejsce założenia:
1917 rok - USA

Założyciel:
o. Edward Soler OCDLiczba sióstr na świecie: 32
Karmelitanki św. Teresy od Dzieciątka Jezus obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Oklahoma City, OK)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany paskiem z materiału, brązowy szkaplerz
z prostokątnym wycięciem pod szyją, biały kołnierz, na głowie czarny welon z białą wypustką.
Stroju dopełnia biały płaszcz chórowy.

Habit historyczny:
Duchowość:
Zgromadzenie żyje duchem karmelitańskim. Jego kontemplacyjny charakter wymaga rozmodlenia, ciszy i skupienia. Modlitwa wstawiennicza zanoszona jest za Lud Boży, kapłanów i tych, którzy głoszą Ewangelię oraz w intencjach powierzanych siostrom. 
Dużą czcią otaczana jest Maryja, Matka Karmelu. Siostry szczególnie starają się wzorować na św. Teresie od Dzieciątka Jezus, aby jak ona odznaczać się dziecięcą ufnością do Boga, umiłowaniem prostoty, gorliwym staraniem o to, by Bóg był przez wszystkich kochany.
W każdej chwili życia chcą być świadkami obecności Boga w osobie Jezusa Chrystusa, żywego i zmartwychwstałego, wiary i nadziei życia wiecznego. Siłą jednoczącą wspólnotę sióstr jest uczestnictwo w codziennej Mszy Świętej.


Działalność:
Tradycyjnym polem działalności zgromadzenia jest edukacja katolicka i formacja chrześcijańska młodzieży. Aktualnie siostry prowadzą dwa programy edukacyjne: jeden dla małych dzieci z rodzin robotniczych na obszarach miejskich, drugi: dla osób marginalizowanych na obszarach wiejskich. Ponadto siostry posługują chorym oraz pomagają w duszpasterstwie parafialnym.

Historia:
W 1916 roku o. Edward Soler OCD został proboszczem parafii karmelitańskiej w górniczym mieście Hartshorne, w stanie Oklahoma w USA. Parafia ta miała dwa kościoły misyjne w okolicznych miejscowościach, jeden z nich w Gowen. Tam właśnie o. Edward chciał założyć szkołę dla dzieci Indian.
Chęć poprowadzenia szkoły wyraziła młoda miejscowa kobieta Maria Loretta Cavanaugh. Wkrótce o. Edward znalazł kolejne trzy kobiety do pracy w charakterze nauczycielek. 
Za jego radą, w 1917 roku, zostały siostrami tercjarkami karmelitańskimi, zamieszkały razem i zaczęły pracę w szkole. W 1925 roku liczba sióstr wzrosła do 12. Było to wystarczająco dużo, by starać się o oficjalne uznanie przez Kościół wspólnoty, jako zgromadzenia zakonnego, co stało się w 1928 roku. Maria Loretta Cavanaugh została wybrana na przełożoną, przyjmując imię zakonne m. Agnes Teresa. W Oklahoma City siostry osiedliły się w 1926 roku, gdzie znajduje się dom główny zgromadzenia.

Strony www:
www.oksister.com