10 grudnia 2015

Słudzy Niepokalanego Serca Maryi


Instytut Sług Niepokalanego Serca Maryi (ICMS)
Istituto dei Servi del Cuore Immacolato di Maria
Institute of the Servants of the Immaculate Heart of Mary
Instituto de los Siervos del Corazón Inmaculado de María
Instituto dos Servos do Coração Imaculado de Maria
Institut des Serviteurs du Coeur Immaculé de Marie


Data i miejsce założenia:
1991 rok - Włochy

Założyciel:
o. Gino Burresi

Liczba zakonników na świecie: brak danych
Słudzy Niepokalanego Serca Maryi obecni są w krajach: Włochy, Portugalia, Brazylia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, przy prawym boku różaniec.




Duchowość:
Duchowość zgromadzenia polega na poświęceniu się Bogu przez Niepokalane Serce Maryi. Jak Matka Boża poświęciła się całkowicie służbie dziełu swego Syna, wyrzekając w czasie Zawistowania: Oto ja służebnica Pańska (Łk 1, 38), tak Słudzy Niepokalanego Serca Maryi – wybierając Maryję jako nauczycielkę i przewodniczkę - oddają swoje życie Bogu, aby przez uświęcenie własne i bliźnich pracować dla zbawienia człowieka.
Szczególne miejsce w duchowości wspólnoty zajmuje orędzie Najświętszej Maryi Panny przekazane trojgu pastuszkom w Fatimie w 1917 roku. Głównym zadaniem zakonników jest więc spełnienie woli Bożej przekazanej przez Maryję: Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do mego Niepokalanego Serca, aby zbawić grzeszników. W związku z tym za Maryją wzywają do nawrócenia i pokuty, co czynią poprzez pracę apostolską.
Tajemnica Kościoła to drugi ważny element w duchowości zakonników. Oddanie się Chrystusowi oznacza służbę Jego Ciału, którym jest Kościół. Oprócz trzech zwykłych ślubów zakonnych Słudzy składają czwarty - posłuszeństwa osobie Ojca Świętego i Magisterium Kościoła, zgodnie z wiarą, że: Ubi Petrus ibi Ecclesia - Gdzie jest Piotr, tam Kościół.


Działalność:
W swoim apostolstwie Słudzy skupiają się na propagowaniu nabożeństwa do Matki Bożej, znajomości orędzia fatimskiego, praktyki poświęcenia się Jej Niepokalanemu Sercu, zachęcają do prowadzenia życia sakramentalnego, szczególnie w odniesieniu do Sakramentu Eucharystii i Pokuty, zachęcają również do adoracji Najświętszego Sakramentu, do przywrócenia praktyki odmawiania różańca, w wielu miejscach w krajach zachodnich niemal całkowicie porzuconej, starają się rozprzestrzeniać i bronić prawd wiary wobec błędów współczesnych czasów.
Czynią to poprzez misje ludowe, ćwiczenia duchowne, dystrybucję ulotek, książek i czasopism religijnych, prowadzenie parafii, duszpasterstwa młodzieżowe, pomagają także ubogim. Gotowi są do współpracy z papieżem w głoszeniu Dobrej Nowiny wszystkim narodom.

Historia:
Słudzy Niepokalanego Serca Maryi są częścią ruchu maryjnego o nazwie Rodzina Niepokalanego Serca Maryi, skupiającego w sobie także gałąź sióstr zakonnych oraz ludzi świeckich.
Wspólnota męska powstała w 1991 roku w diecezji Subiaco we Włoszech. Założył ją o. Gino Burresi należący do Zgromadzenia Oblatów Dziewicy Maryi. W skutek szerzących się ateizmu, sekularyzmu i liberalizmu, które tak poważnie podważały podstawowe wartości i normy moralności chrześcijańskiej, jako szczególnie aktualne widział wezwanie Pana Jezusa: Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię! (Mk 1,15), powtórzone przez Maryję w czasie objawień w Fatimie.
Ojciec Burresi starał się propagować orędzie fatimskie i postawił je w centrum duchowości całego ruchu. Żądanie Matki Bożej, by przez Jej Niepokalane Serce nieść Chrystusa światu stało się główną inspiracją do założenia ruchu.
Instytut Sług Niepokalanego Serca Maryi stał się zgromadzeniem na prawie diecezjalnym już w 1993 roku.

Strony www:
www.icmf.it/index.php/chi-siamo/servi