13 grudnia 2015

Służebnice Najświętszej Maryi z Wieczernika


Zgromadzenie Sióstr Służebnic Najświętszej Maryi z Wieczernika (SMC)
Congregation of the Servant Sisters of Blessed Virgin Mary of Cenacle
Congregación de las Hermanas Siervas de Santa María del Cenáculo
Congregação das Irmãs Servas de Santa Maria do Cenáculo
Congregazione delle Suore Serve di Santa Maria del Cenacolo
Congrégation des Sœurs Servantes de sainte Marie du Cénacle

Inna nazwa: Służebnice z Wieczernika

Data i miejsce założenia:
1983 rok - Mozambik

Założycielki:
m. Alda Macuaca
m. Matilde Nhabanga

Liczba sióstr na świecie: 16 (w tym: 9 sióstr profesek, 4 nowicjuszki,
3 postulantki)  * dane z 2008 roku
Służebnice Najświętszej Maryi z Wieczernika obecne są w krajach: Mozambik.
Dom generalny: Mozambik (Chicumbane)


Habit aktualny:


Błękitny habit z błękitnym kołnierzykiem, na głowie biały welon, na piersi zawieszony krzyżyk.


Duchowość:
Zgromadzenie opiera się na duchowości zakonu serwitów, która charakteryzuje się: oddaniem Matce Bożej, naśladowaniem Jej we współpracy w dziele Zbawienia, duchem służby, duchem nawrócenia, czyli stałego zwrócenia się do Boga oraz naciskiem na wspólnotę braterską.
Szczególnym zadaniem zgromadzenia jest modlitwa i praca w intencji powołań do kapłaństwa i życia zakonnego i wzrostu w świętości ludzi Bogu poświęconych.
Siostry jednoczą się z Bogiem przez udział w codziennej liturgii, Słowo Boże, adorację Najświętszego Sakramentu.


Działalność:
Zgromadzenie stara się pomagać ludziom cierpiącym, jak to możliwe. Siostry otwarły szkołę dla dzieci, opiekują się sierotami oraz porzuconymi ludźmi starszymi, współpracują z duchowieństwem w szerzeniu zasad chrześcijańskiego życia, angażują się w formację ludzi świeckich.

Historia:
Założycielkami Sióstr Służebnic Najświętszej Maryi z Wieczernika są m. Alda Macuaca oraz m. Matilde Nhabanga. Wspólnota powstała w 1983 roku w Mozambiku, aby służyć potrzebującym oraz współpracować w działaniach duszpasterskich Kościoła. Dom macierzysty powstał w miejscowości Chicumbani.
Zgromadzenie agregowane jest do zakonu serwitów.

Dom generalny:
Servas de Santa Maria no Cenáculo
C. P. 201 – Chicumbane – Gaza – Xai-Xai
Mozambique
Tel. 82-3983620
e-mail: aldamacuacua.cenaculo@gmail.com