27 września 2014

Misjonarze Najświętszych Serc Jezusa i Maryi


Zgromadzenie Misjonarzy Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (MSSCC)
Congregatio Missionariorum a Sacris Cordibus Iesu et Mariae
Missionari dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
Missionaries of the Sacred Hearts of Jesus and Mary
Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María
Missionários dos Sagrados Corações de Jesus e Maria
Missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus et Marie
Missionare von den Heiligsten Herzen Jesu und Mariens


Data i miejsce założenia:
1836 rok - Włochy

Założyciel:
św. Kajetan ErricoLiczba zakonników na świecie: 123 (w tym 58 kapłanów)  * dane z 2008 roku
Misjonarze Najświętszych Serc Jezusa i Maryi obecni są w krajach: Włochy, Słowacja, USA, Kolumbia, Argentyna, Nigeria, Indie, Indonezja.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany czarnym pasem, na piersi po lewej stronie wyszyte dwa czerwone serca: jedno otoczone koroną cierniową, drugie przebite mieczem.

W Indiach, Indonezji i Nigerii habit biały bez wyszytych serc, biały pas.


Duchowość:
Misjonarze Najświętszych Serc Jezusa i Maryi to zgromadzenie zakonne kapłanów i braci, powołane do tego, aby czynić znaną żarliwą miłość do ludzi obecną w Najświętszych Sercach Jezusa i Maryi, nieść tą miłość bliźnim poprzez zaspokajanie różnorakich potrzeb Ludu Bożego oraz rozpalić miłość do Najświętszych Serc w sercach wszystkich ludzi.
Charyzmat zgromadzenia wymaga od zakonników życia w duchu zadośćuczynienia, przebłagania i ofiary, aby stali się skutecznymi posłańcami Bożej miłości.
Osobista relacja Misjonarzy z Panem Bogiem wzmacniana jest poranną i wieczorną modlitwą wspólnotową, codzienną Eucharystią, adoracją Najświętszego Sakramentu oraz medytacją. Modlitwa wspólna przeplatana jest czasem modlitwy indywidualnej; ważne miejsce zajmują także praktykowane dni skupienia.


Działalność:
Zgromadzenie poświęca się edukacji religijnej, katechizacji głoszeniu misji ludowych i rekolekcji, kierownictwu duchowemu, a także sprawowaniu sakramentów, zwłaszcza Sakramentu Pokuty, pracy z młodzieżą w szkołach parafialnych i oratoriach. Misjonarze wspomagają ubogie rodziny, zapewniają posiłki i ubrania potrzebującym oraz książki i materiały do nauki potrzebne dla niezamożnych studentów, opiekują się ludźmi starszymi i niedołężnymi. Zgromadzenie prowadzi ponadto kilka parafii.


Historia:
Św. Kajetan Errico został księdzem diecezjalnym w Neapolu w 1815 roku. Odznaczał się nabożeństwem do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi i chciał głosić wszystkim miłość obecną w tych Sercach. Jego posługa kapłańska skierowana była wobec ubogich i cierpiących, zwłaszcza tych którzy byli najbardziej zapomniani przez świat, czy to w sferze duchowej czy fizycznej.
Podczas jednych rekolekcji ukazał mu się św. Alfons Liguori z poleceniem założenia nowego zgromadzenia zakonnego poświęconego Najświętszym Sercom. Wizja to powtarzała się co roku w czasie rekolekcji. Św. Kajetan zrealizował polecenie z nieba i w 1836 roku w miejscowości Secondigliano koło Neapolu otworzył pierwszy dom z nowicjatem, do którego przyjął siedmiu nowicjuszy. Pierwsze zatwierdzenie władz kościelnych wspólnota otrzymała w 1838 roku, a aprobatę papieską już w 1846 roku.
Dziś Misjonarze Najświętszych Serc mają po 6 domów we Włoszech i w Indiach, po 2 w USA i Argentynie, oraz po jednym na Słowacji, w Nigerii i Indonezji.

Strony www:
Włochy: www.msscc.it
Słowacja: www.msscc.rehola.sk
USA: www.missionofsacredhearts.org
Kolumbia: http://msscccolombia.wix.com/msscccolombia
Indie: www.msscc.in