22 września 2014

Córki Zmartwychwstania


Zgromadzenie Córek Zmartwychwstania
Congrégation des Filles de la Résurrection
Congregation of the Daughters of the Resurrection
Congregazione delle Figlie della Risurrezione
Congregación de las Hijas de la Resurrección
Congregação das Filhas da Ressurreição
Kongregation der Töchter der Auferstehung


Data i miejsce założenia:
1966 rok – Kongo-Rep.Dem.

Założyciele:
m. Hadewych Ryckebusch
o. Werenfried van Straaten OPraem


Liczba sióstr na świecie: 249 (w tym 32 nowicjuszki i postulantki) 
* dane z 2011 roku
Córki Zmartwychwstania obecne są w krajach: Kongo-Rep.Dem., Kamerun, Rwanda, Brazylia.
Dom generalny: Kongo-Rep.Dem. (Bukavu)


Habit aktualny:

Jasno-niebieski habit z kieszeniami przepasany paskiem wiązanym po lewej stronie, na głowie biały welon, na piersi zawieszony krzyżyk.
Na co dzień możliwy także habit beżowy lub biały.Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest służba najbiedniejszym z biednych inspirowana słowami Pana Jezusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 40).
Tajemnica Paschalna i udział człowieka w tej tajemnicy znajduje się w centrum duchowości zgromadzenia. Siostry czują się powołane, aby uczestniczyć w męce i śmierci Jezusa Chrystusa razem z tymi, którzy są biedni, chorzy, marginalizowani lub są uchodźcami z przekonaniem, że życie jest zawsze silniejsze niż śmierć. Wiara w Zmartwychwstałego Chrystusa i w nasze zmartwychwstanie czyni z sióstr osoby radosne, wierzące w słowa Pana i wdzięczne za dar Odkupienia.
Modlitwa jest najważniejszym sposobem realizacji charyzmatu. Dzięki modlitwie siostry żyją w zjednoczeniu z Bogiem, a także z wszystkimi ludźmi w ich różnych cierpieniach. Modlitwa sióstr jest stale zwrócona w kierunku Boga i obejmuje świat. Szczególnym czasem modlitwy jest wspólnotowa Liturgia Godzin, a swój punkt kulminacyjny osiąga w Eucharystii.
Życie wspólnotowe w zgromadzeniu inspirowane jest życiem apostolskim Kościoła pierwotnego, w którym siłą jednoczącą jest Jezus Chrystus, który mówi, że gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich (Mt 18, 20). Siostry mają dawać świadectwo jedności z innymi ludźmi, nawet jeśli oznacza to męczeństwo.


Działalność:
Córki Zmartwychwstania dają pierwszeństwo różnym formom pracy duszpasterskiej i społecznej wśród ludzi ubogich. Jest to przede wszystkim katechizacja, edukacja i nauka zawodu dziewcząt i kobiet, nauka dzieci czytania i pisania, prowadzenie grup młodzieżowych oraz duszpasterstwa tam, gdzie brak jest kapłana, wspieranie rodzin, pomoc osobom starszym, opieka nad starszymi kapłanami, troska o uchodźców. Siostry pracują także w szpitalach oraz wśród chorych na AIDS, rozdają pożywienie najuboższym. Starają się być wszędzie tam, gdzie ludzie cierpią z powodu głodu, choroby, osamotnienia, odrzucenia przez społeczeństwo.


Historia:
Narodziny zgromadzenia związane były z sytuacją polityczną i społeczną ówczesnej Republiki Demokratycznej Konga. Po uzyskaniu przez kraj niepodległości w 1960 roku wybuchła wojna domowa, która przyniosła ze sobą głód, ubóstwo, wysoką śmiertelność zwłaszcza kobiet i dzieci z powodu braku jakiejkolwiek opieki medycznej oraz braku pożywienia. Wielu misjonarzy opuściło kraj.
Długoletnia belgijska misjonarka w Kongo ze zgromadzenia Kanoniczek Regularnych Grobu Świętego m. Hadewych Ryckebusch, była poruszona sytuacją ludzi wokoło i postanowiła coś zrobić, aby zaradzić powszechnemu cierpieniu. Zbiegło się to z prośbą kilku kongijskich dziewcząt o przyjęcie w szeregi sióstr, jednak przełożone w Europie sprzeciwiały się przyjmowaniu Afrykanek, które w owym czasie były zazwyczaj analfabetkami i trudno było im zdobyć odpowiednie umiejętności, aby odmawiać chórowe modlitwy zgromadzenia. Matka Hadewych zaczęła myśleć o stworzeniu rodzimego zgromadzenia, którego członkinie z racji swojego afrykańskiego pochodzenia i przywiązania do swojego kraju i narodu, skuteczniej służyłyby ubogim i nie opuściłyby ich, nawet za cenę męczeństwa.
Z tą myślą zwróciła się do norbertanina o. Werenfrieda van Straatena, założyciela znanej dziś na całym świecie organizacji charytatywnej Kirche in Not (Pomoc Kościołowi w Potrzebie), który napisał regułę dla nowej wspólnoty. Razem udali się do Rzymu, aby uzyskać zgodę Stolicy Apostolskiej, by zgromadzenie od samego początku zostało zatwierdzone na prawie papieskim, co też się udało. Córki Zmartwychwstania powstały w 1966 roku w Walungu w diecezji Bukavu.

Strony www:
http://resurrection-rwanda.org

Filmy: