1 października 2014

Służebnice Wiecznego Słowa


Siostry Służebnice Wiecznego Słowa (SsEW)
Sister Servants of the Eternal Word
Hermanas Siervas de la Eterna Palabra
Irmãs Servas da Palavra Eterna
Suore Serve del Verbo Eterno
Sœurs Servantes de la Parole Éternelle


Data i miejsce założenia:
1998 rok - USA

Założycielka:
m. Mary Gabriel

Liczba sióstr na świecie: ok. 18
Służebnice Wiecznego Słowa obecne są w krajach: USA
Dom generalny: USA (Birmingham, AL)


Habit aktualny:

Biały habit przepasany białym sznurem, brązowy szkaplerz, brązowa pelerynka, biały kołnierz, na głowie brązowy welon z białą wypustką, na piersi krzyż, przy boku różaniec.

Duchowość:
Służebnice Wiecznego Słowa żyją według reguły św. Franciszka, łącząc tradycję franciszkańską z dominikańską. Duchowość tą określają trzy słowa: miłość, prawda oraz Maryja.
Św. Franciszek jest wzorem miłości i ubóstwa, natomiast św. Dominik umiłowania prawdy oraz nabożeństwa do Matki Bożej. Obaj święci zostali wybrani na patronów także ze względu na ich heroiczne posłuszeństwo Papieżowi i Magisterium Kościoła, które okazali żyjąc w swoich czasach. Wszystko to prowadzi siostry do najważniejszego celu ich życia, to jest do osiągnięcia doskonałej miłości na drodze całkowitego poświęcenia się Bogu, a która ma przejawiać się w miłości bliźniego, dlatego ważne miejsce w życiu sióstr zajmuje praktykowanie cnót: pokory, hojności i miłosierdzia. Służebnice starają się odznaczać także duchem jedności i gorliwości.
Duchowość zgromadzenia ma ponadto silny rys kontemplacyjny i jest zakorzeniona w głębokim życiu modlitewnym, obejmującym między innymi codzienną Mszę Świętą, Liturgię Godzin, Różaniec, Koronkę do Bożego Miłosierdzia; każdy dzień zaczyna się dwugodzinną modlitwą.
Połączenie elementów duchowości franciszkańskiej z dominikańską ma również swój zewnętrzny wyraz w stroju zakonnym sióstr. Brązowy kolor szkaplerza, pelerynki i welonu oraz biały sznur nawiązuje do tradycji franciszkańskiej, natomiast biel habitu i różaniec przy boku do tradycji dominikańskiej.


Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia to szeroka działalność rekolekcyjna oraz katechetyczna ukierunkowana na poznanie prawd wiary katolickiej.


Historia:
Służebnice Wiecznego Słowa założyła m. Mary Gabriel należąca wówczas do amerykańskiego zgromadzenia Dominikanek św. Cecylii. Wspólnota oficjalnie zaczęła istnieć w 1998 roku z chwilą zatwierdzenia konstytucji przez bpa Raymonda Bolanda. Dom sióstr znajduje się w Birmingham w stanie Alabama.


Strony www:
www.sisterservants.org/aboutus.php