17 września 2014

Małe Siostry Bożej Opatrzności


Zgromadzenie Małych Sióstr Bożej Opatrzności (PSDP)
Congregazione Piccole Suore della Divina Provvidenza
Congregación del las Pequeñas Hermanas de la Divina Providencia
Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência
Congregation of the Little Sisters of Divine Providence
Congrégation des Petites Sœurs de la Divine Providence
Kongregation der Kleine Schwestern von der Göttlichen Vorsehung


Data i miejsce założenia:
1899 rok - Włochy

Założycielka:
bł. Teresa Grillo MichelLiczba sióstr na świecie: ok. 284 (w Polsce: 4) 
Małe Siostry Bożej Opatrzności obecne są w krajach: Włochy, Polska, Brazylia, Argentyna, Angola, Indie.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:


Beżowy habit z białym kołnierzykiem, niebieski welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk z wpisaną w niego monstrancją.Strój świąteczny: Habit czarny, welon niebieski.


W Brazylii część sióstr nie chodzi w habitach.


Habit historyczny:

Czarny habit, niebieski szkaplerz z wizerunkiem monstrancji na piersi, na głowie niebieski welon.


Duchowość:
Życie Małych Sióstr Bożej Opatrzności polega na całkowitym zawierzeniu Bożej Opatrzności w służbie najbardziej potrzebującym.
Charyzmat zgromadzenia to prosta droga życia chrześcijańskiego w pokorze, w jedności z Kościołem lokalnym, cechująca się ubóstwem osobistym i całkowitym zaufaniem Bożej Opatrzności. To życie siostrzane we wspólnocie, adoracja Pana Jezusa w Eucharystii o charakterze wynagradzającym, medytacja Słowa Bożego, szczególna cześć do Matki Bożej oraz macierzyństwo duchowe zwrócone szczególnie w kierunku biednych.
Wśród cech charakteryzujących ducha zgromadzenia najważniejszą rolę odgrywają: pokora, prostota, oddanie, miłosierdzie, pogoda ducha wobec potrzebujących i duch misyjny.

Siostry w Indiach z postulantkami
 
Działalność:
Małe Siostry Bożej Opatrzności posługują zawsze w środowiskach ludzi ubogich angażując się w takie dzieła jak: opieka nad chorymi, starszymi i opuszczonymi w hospicjach, domach opieki i spokojnej starości, opieka nad niepełnosprawnymi fizycznie i intelektualnie w domach pomocy, opieka nad sierotami i dziećmi ulicy w domach dziecka, przedszkolach i w ich środowisku życia, działalność edukacyjna w szkołach, duszpasterstwo rodzin oraz praca parafialna.
W Polsce siostry prowadzą akademik dla studentek oraz organizują spotkania modlitewne dla dziewcząt. Poza tym niosą pomoc cierpiącym poprzez posługę pielęgniarską w hospicjum i pomoc osobom potrzebującym w ich domach oraz posługę przy parafii.


Historia:
Bł. Teresa Grillo Michel wychowała się w rodzinie należącej do elity społecznej, ale pełnej chrześcijańskiego ducha. Przez kilkanaście lat żyła w szczęśliwym, choć bezdzietnym, związku małżeńskim. Nagła śmierć męża pogrążyła ją w stanie bliskim depresji. Po nagłym powrocie do zdrowia postanowiła poświęcić się biednym i potrzebującym. Zaczęła przyjmować do swojego domu dzieci oraz ludzi ubogich i opuszczonych. Wraz z ich wzrostem liczebnym zorganizowała dla nich w Alessandrii dom: Małe Schronisko Bożej Opatrzności.
Codzienność Teresy koncentrowała się początkowo wokół parafialnego kościoła, adoracji eucharystycznej i pomocy ubogim. Gdy jednak jej działalność charytatywna zaczęła osiągać coraz większe rozmiary, a do Teresy zaczęły przyłączać się współpracowniczki, władze kościelne zasugerowały przekształcenie dzieła w nowe zgromadzenie zakonne. Teresa posłuchała. Zgromadzenie Małych Sióstr Bożej Opatrzności narodziło się w 1899 roku wraz z przyjęciem przez Teresę i jej osiem towarzyszek habitów zakonnych.
Już rok później pierwsze siostry wyjechały służyć ubogim w Brazylii. W Polsce jedyny dom zgromadzenia znajduje się w Białymstoku.

Strony www:
Polska: www.msbo.pl
Włochy: www.piccolesuoredelladivinaprovvidenza.it