9 września 2014

Czarne Siostry z Betel


Zgromadzenie Czarnych Sióstr z Betel (OSA)
Congregatie van Zwartzusters van Bethel
Congregation of the Black Sisters of Bethel
Congregación de las Hermanas Negras de Bethel
Congregação das Irmãs Negras de Bethel Agostinias
Congregazione delle Suore Nere di Bethel
Kongregation der Schwarze Schwestern von Bethel


Data i miejsce założenia:
1361 rok - Belgia

Liczba sióstr na świecie: 40  * dane z 2011 roku
Czarne Siostry z Betel obecne są w krajach: Belgia, Brazylia.
Dom generalny: Belgia (Brugia)

Habit aktualny:


Zgromadzenie założone jako habitowe. W okresie posoborowym,
ok. 1967 roku, siostry przestały chodzić w habitach.
Po lewej siostry w Belgii, po prawej siostry w Brazylii w stroju świątecznym.


Habit historyczny:

Czarne Siostry z Betel w XVI wieku.
XVIII wiek
Czarne Siostry z Betel w 1910 roku.
Siostry w latach 1950-tych.
Siostry w pierwszej połowie lat 1960-tych.

Duchowość:
Opierając się na regule św. Augustyna priorytetem Czarnych Sióstr z Betel jest naśladowanie Jezusa Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego, łącząc kontemplacje z działaniem. Tradycyjnym charyzmatem zgromadzenia jest służba chorym. Siostry starają się odnajdywać Chrystusa w tych, z którymi się stykają i którym służą.
Duch zgromadzenia cechuje się radością w życiu i pracy, dążeniem do jedności we wspólnocie oraz do takiej wzajemnej miłości, aby o jego wspólnotach można było powiedzieć tak, jak mówili na początku istnienia Kościoła poganie, gdy widzieli wyznawców Chrystusa: Patrzcie, jak oni się miłują. Hasłem zgromadzenia są słowa: przynosić dobre owoce.


Działalność:
Działalnością apostolską Czarnych Sióstr przez całe wieki była opieka nad chorymi w ich domach prywatnych, a współcześnie także w szpitalach prowadzonych przez zgromadzenie w Belgii. W Brazylii siostry zajmują się różnoraką działalnością głównie duszpasterską wśród dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych, opiekują się także chorymi, niewidomymi, ludźmi cierpiącymi na AIDS, dziećmi ulicy, pomagają ubogim. Prowadzą również działalność edukacyjną, uczą czytać i pisać, uczą kobiet zawodu.


Historia:
Zgodnie z tradycją Czarne Siostry z Betel osiedliły się w belgijskiej Brugii w 1361 na wniosek magistratu miasta, aby opiekować się chorymi i grzebać zmarłych z powodu panującej wówczas zarazy. Rok ten uważany jest za rok założenia zgromadzenia.
Korzenie wspólnoty sięgają jednak XIII-wiecznego ruchu reformatorskiego na rzecz odnowy obyczajów Kościoła, którego owocem były m.in. wspólnoty Beginek, kobiet poświęcającym się dziełom miłosierdzia, głównie wśród chorych i umierających i żyjących na wzór zakonów, jednak bez klauzury i ślubów zakonnych. Jedną z takich wspólnot była właśnie wspólnota w Brugii.
Z czasem biskupi nakazywali Beginkom prowadzić bardziej regularny sposób życia ze wspólnymi statutami. Beginki zaczęto wówczas nazywać Cellitkami od łacińskiego słowa celle - cela, komórka, pokój. W połowie XV wieku Stolica Apostolska poleciła wspólnotom Cellitek przyjęcie reguły zakonnej oraz złożenie ślubów. Część z nich przyjęła regułę św. Franciszka, a część, w tym także wspólnota z Brugii, regułę św. Augustyna. W 1461 roku siostry z Brugii otrzymały zatwierdzenie biskupa i zostały uznane w pełni za zakonnice, złożyły uroczyste śluby zakonne i przyjęły czarne augustiańskie habity, stąd wywodzi się nazwa Czarne Siostry.


Po okresie spustoszenia spowodowanego Rewolucją Francuską w klasztorze w Brugii zostało zaledwie 15 sióstr, z czego 12 było w podeszłym wieku i chorych. Gdy zakony w Belgii odzyskały wolność działania nowe powołania szybko zwiększyły liczbę członkiń do 50. Siostry nadal wykonywały tradycyjne apostolstwo opieki nad chorymi i umierającymi w ich domach. W XX wieku, gdy epidemie nie były już tak częste, a opiekę medyczną w coraz szerszym zakresie zaczęło zapewniać także państwo, Czarne Siostry podjęły w 1926 roku decyzję o budowie własnych szpitali i rozszerzeniu dotychczasowej działalności także o służbę chorym w szpitalach.
Po Soborze Watykańskim II, w 1966 roku, dwie siostry wyjechały na misje do Brazylii, gdzie zajęły się już odmienną od pierwotnego charyzmatu działalnością.
W 1969 roku zgromadzenie liczyło 92 siostry, w 1999 roku już 70 sióstr; obecnie są 40 siostry (24 w Belgii i 16 w Brazylii).
Czarne Siostry z Betel od 1461 roku do dziś są wspólnotą na prawie diecezjalnym. Słowo Betel zawarte w nazwie wywodzi się z Księgi Rodzaju (Rdz 28, 10–22). Według jej słów patriarcha Jakub nadał miejscu kultu Bożego nazwę Betel, co oznacza Dom Boga.

Strony www:
www.zwartzusters-bethel-brugge.be