28 marca 2014

Misjonarki Chrystusa


Zgromadzenie Misjonarek Chrystusa
Congregação das Missionárias de Cristo
Congregación de las Misioneras de Cristo
Congregazione delle Missionarie di Cristo
Congregation of the Missionary Sisters of Christ
Congrégation des Missionnaires du Christ


Data i miejsce założenia:
1940 rok - Brazylia

Założyciel:
abp José Gaspar de Afonseca e Silva


Liczby: brak danych
Misjonarki Chrystusa obecne są w krajach: Brazylia, Włochy.
Dom generalny: Brazylia (Jundiai)


Habit aktualny:

Szary habit z szarym kołnierzykiem, przepasany czarnym paskiem, na głowie prosty biały welon, na piersi zawieszony krzyż.


Duchowość:
Zgromadzenie charakteryzuje się duchem misyjnym, który wypływa z misji, którą Pan Jezus powierzył Apostołom: I wysłał ich, aby głosili Królestwo Boże (Łk 9, 2), którą to misję Misjonarki Chrystusa pragną podjąć również współcześnie.
Wzorem doskonałego pełnienia misji jest sam Jezus Chrystus, który wykonał powierzone Mu przez Ojca zadanie zbawienia człowieka oraz Matka Boża w tajemnicy Zwiastowania, która zgodziła się na Boży plan względem Niej.
W swojej posłudze siostry starają się sprostać potrzebom Kościoła. Duch zgromadzenia cechuje się radością i optymizmem płynącego z doświadczenia miłości Boga i pewności, że Chrystus zmartwychwstał. Hasłem Misjonarek Chrystusa jest: Służyć Panu z weselem.
Patronką zgromadzenia jest św. Aniela Merici, założycielka urszulańskiego zakonu, w którego duchowości Misjonarki Chrystusa mają swoje korzenie. Za przykładem świętej siostry za najwyższą regułę uważają całkowite posłuszeństwo Bogu oraz gorliwość o zbawienie dusz.


Działalność:
Misjonarki Chrystusa apostołują przez głoszenie Słowa Bożego, formację ludzi świeckich w celu zaangażowania misyjnego w Kościele, formację katechetów, pomoc potrzebującym rodzinom oraz zaniedbanym dzieciom i młodzieży m.in. w domu dziecka, prowadzenie grup parafialnych oraz misji ludowych. Swoją posługą siostry otaczają głównie ubogich mieszkańców wsi i obrzeży miast.

Siostry z nowicjuszkami

Historia:
Założycielem zgromadzenia jest abp José Gaspar de Afonseca e Silva ordynariusz Sao Paolo w Brazylii, znany jako człowiek o wielkiej dobroci. Martwił się on sytuacją ludności wiejskiej w swojej diecezji, która często żyła w nieznajomości prawd wiary z powodu niewystarczającej ilości księży. Pragnął więc znaleźć jakieś zgromadzenie sióstr o charakterze zasadniczo misyjnym, które wspomagałoby zadanie głoszenia Dobrej Nowiny przez kapłanów.
Właśnie tym samym czasie przybyły do Brazylii cztery siostry Urszulanki z klasztoru w Innsbruck’u w Austrii. Siostry opuściły Austrię w 1939 roku z powodu zakazu prowadzenia działalności edukacyjnej w szkołach katolickich i prześladowań religijnych rozpętanych przez nazisótw. Osiedliły się w Jundiai niedaleko Sao Paolo, gdzie na zaproszenie o. Pedro Rosser OSB rozpoczęły pracę w domu dziecka. Biskup José dostrzegł w tym splocie wydarzeń możliwość uformowania z czterech Urszulanek nowego, misyjnego zgromadzenia, które zaradzałoby potrzebom diecezji. Siostry zgodziły się na plan biskupa. W 1940 roku otwarto nowicjat, a wspólnota otrzymała nazwę Oblatek św. Urszuli.
Zakonnice rozpoczęły apostolstwo na obszarach najbardziej zaniedbanych, głównie wiejskich, pomimo trudności, jakimi były śmierć w katastrofie lotniczej bpa Jose w 1943 roku, a następnie w 1947 roku próby skłonienia do powrotu sióstr austriackich przez Urszualnki z Innsbruck’a, które po zakończeniu II Wojny Światowej wznowiły działalność. Zgromadzenie liczyło wówczas 9 profesek i kilka nowicjuszek i postulantek.
W 1966 roku Stolica Apostolska zmieniła nazwę wspólnoty na Misjonarki św. Urszuli, jako bardziej odpowiadającą duchowi zgromadzenia. Jednak już trzy lata później siostry zdecydowały się znów zmienić nazwę na obecną Misjonarek Chrystusa, nie odcinając się jednak od urszulańskich tradycji. Dziś zgromadzenie obecne jest w kilku domach w Brazylii i jednym we Włoszech w Lanciano.


Strony www:
www.missionariasdecristo.com.br