12 marca 2014

Misjonarze Bożej Miłości


Misjonarze Bożej Miłości (MGL)
Missionaries of God’s Love
Missionari dell'Amore di Dio
Misioneros del Amor de Dios
Missionários do Amor de Deus
Missionnaires de l'Amour de Dieu
Zgromadzenie złożone z księży i braci.

Data i miejsce założenia:
1986 rok - Australia

Założyciel:
ks. Ken BarkerLiczby: brak danych
Misjonarze Bożej Miłości obecni są w krajach: Australia, Filipiny.
Dom generalny: Australia (Canberra)

Habit aktualny:

Jednolity świecki strój: biała koszula z przypiętym na piersi po lewej stronie małym krzyżykiem z płomieniem symbolizującym Ogień Ducha Świętego, brązowe spodnie. Możliwa również koszula z koloratką.Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia opiera się na słowach Pana Jezusa: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął (Łk 12, 49). Powołaniem zakonników jest więc włączenie się w misję niesienia światu Ognia Bożej Miłości płonącego w Sercu Jezusa, a który zapłonął na Krzyżu. Jest to również Ogień Ducha Świętego wylany w dniu Pięćdziesiątnicy i doświadczany do dziś w Kościele.
Życie Misjonarzy wypływa z doświadczenia łaski tzw. Chrztu w Duchu Świętym, czyli ożywienia i pogłębienia łaski otrzymanej w sakramencie Chrztu Św., Bierzmowania i Eucharystii, co owocuje osobistą przemianą i zrodzeniem głębszej relacji z Panem Jezusem, a to z kolei poświęceniem wszystkiego dla Królestwa Bożego i zobowiązaniem do szerzenia Dobrej Nowiny o Miłości Boga aż po krańce ziemi.
Aby napełnić się Bożą Miłością zakonnicy pielęgnują głębokie życie modlitewne, na które składa się m.in. Msza Święta, Liturgia Godzin, rozważanie słów Pisma Świętego, szczególnie ceniona jest codzienna medytacja tajemnicy Pana Jezusa na Krzyżu oraz adoracja eucharystyczna. Ponadto praktykują regularną Spowiedź Św., post i umartwienie. Składają także śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, aby w ten sposób naśladować Pana i być z Nim.
Misjonarze starają się odznaczać postawą zaufania w opatrznościową opiekę Boga, żyjąc w całkowitej zależności od Niego, bez gromadzenia sobie skarbów na ziemi. Dążą do oderwania od przywiązania do rzeczy i spraw ziemskich. Prowadzą prosty sposób życia, a wszystko co posiadają jest wspólne. Zgromadzenie powierza się wstawiennictwu Matki Bożej.Działalność:
W swojej działalności Misjonarze Bożej Miłości Starają się prowadzić ludzi świeckich do osobistej relacji z Jezusem Chrystusem, doświadczenia darów Ducha Świętego w ich życiu i przynależności do Kościoła. Zakonnicy wspomagają świeckich w ich drodze ku świętości, pomagają im również rozwijać swoje talenty: wiedzę i umiejętności, których potrzebują, aby być móc nieść Dobrą Nowinę o Jezusie innym. Posługa zgromadzenia skierowana jest więc do osób świeckich - zwłaszcza młodzieży – oraz pełniona we współpracy z nimi. Misjonarze realizują ją poprzez prowadzenie parafii, ewangelizację młodzieży w Letnich Szkołach Ewangelizacji oraz młodzieżowych grupach duszpasterskich; kształcą również przyszłych ewangelizatorów oraz obejmują opieką duszpasterską więźniów.

Historia:
Zgromadzenie powstało w 1986 roku w Canberze w Australii i wyrosło w ramach charyzmatycznej Wspólnoty Przymierza Uczniów Jezusa, której celem było – dzięki łasce Ducha Świętego - pogłębienie życia chrześcijańskiego i wierności swojemu powołaniu wypływającemu ze Chrztu Św. i Bierzmowania.
Kilku młodych mężczyzn należących do wspólnoty wyraziło pragnienie przyjęcia święceń kapłańskich, chcąc jednak nadal pozostać częścią wspólnoty. Pod kierunkiem ks. Kena Barkera przez rok spotykali się na adoracji Najświętszego Sakramentu, aby rozeznawać wolę Boga. Pod koniec tego okresu rozpoczęli życie wspólne starając się żyć Ewangelią w sposób radykalny. To w tym czasie ukształtował się charyzmat zgromadzenia: głębokie życie modlitewne z adoracją Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie oraz niesienie Ognia Bożej Miłości innym. Po 20 latach istnienia w zgromadzeniu było ponad 40 zakonników i liczba ta nadal się zwiększa. Powstała również żeńska gałąź wspólnoty.
Od lutego 2014 roku Misjonarze Bożej Miłości są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.


Strony www:
http://mglpriestsandbrothers.org

Filmy:
www.youtube.com/user/mglcanberra/videos