25 listopada 2013

oo. Męczenników Koreańskich


Zgromadzenie Kleryckie Błogosławionych Męczenników Koreańskich (CBM)
Congregatio Clericalis Beatorum Martyrum Coreanorum
Clerical Congregation of the Blessed Korean Martyrs
Congregazione Clericale dei Beati Martiri Coreani
Congregacion Clerical de Bienaventurados Martires Coreanos
Congrégation Cléricale des Bienheureux Martyrs de Corée

한국순교복자성직수도회

Data i miejsce założenia:
1953 rok – Korea Płd.

Założyciel:
o. Moo-Ah Andrew Yoo-Ryong BangLiczby: brak danych
Ojcowie Męczenników Koreańskich obecni są w krajach: Korea Płd., Makau, Filipiny.
Dom generalny: Korea Płd. (Seul)


Habit aktualny:

Czarny habit o kroju sutanny z guzikami przepasany szerokim pasem, na zakończeniu pasa wyszyty czerwony znak zgromadzenia, czarny szkaplerz z tyłu długi do ziemi, luźno opadający, z przodu krótki zatknięty za pas.

Duchowość:
Powołaniem członków zgromadzenia jest podążanie za Jezusem Chrystusem śladami pierwszych męczenników oraz Męczenników Koreańskich. Dlatego w centrum duchowości zakonników stoi Krzyż, jako symbol zwycięstwa męczenników. W Bogu i Jego Krzyżu pokładają więc całą swoją nadzieję.
Ojcowie i bracia dążą do doskonałości chrześcijańskiej poprzez wierne i dokładne wykonywanie, drobnych nawet obowiązków, co pozwala im dostrzec Boga w życiu codziennym i uświęcić każdą chwilę dnia. Innym środkiem w osiąganiu świętości jest samozaparcie, którego szczególnym wyrazem jest praktykowanie milczenia, które pomaga panować nad pokusami, otwiera na Boga oraz odrywa od przywiązania do wszystkiego co nie jest Nim, a zwłaszcza od miłości własnej.
Ostatecznym szczytem życia duchowego jest zjednoczenie z Bogiem, które wymaga wewnętrznego oczyszczenia siebie, aby móc stanąć w obliczu niewidzialnego Boga, niejako „twarzą w twarz” z Bogiem, który jest Miłością, dlatego zakonnicy starają się prowadzić wzorowe życie – życie, które zna tylko miłość.
Ważne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmuje Eucharystia; to w Niej zakonnicy spotykają Miłość Bożą, to dzięki Niej jednoczą się z Bogiem i mogą żyć w Jego obecności, a mając Boga w sobie, nieść Go innym.Działalność:
Zgromadzenie nie ma ściśle określonego rodzaju działalności apostolskiej. Stara się służyć wszędzie tam, gdzie Kościół tego potrzebuje. Obecnie jest to duszpasterstwo parafialne, edukacja katolicka, praca charytatywna, praca misyjna, posługa w charakterze kapelanów szpitalnych. Ponadto zakonnicy w każdym apostolstwie, którego się podejmują szerzą kult Świętych Męczenników Koreańskich.Historia:
Ojcowie Męczenników Koreańskich są pierwszym męskim zgromadzeniem założonym na ziemi koreańskiej. Jego założyciel o. Moo-Ah Andrew Yoo-Ryong Bang podczas swoich wczesnych lat seminaryjnych poczuł powołanie do życia zakonnego. Już jako kapłan poszukiwał odpowiedniej dla siebie wspólnoty, jednak spostrzegł, że żadne z zagranicznych zgromadzeń nie odpowiada jego powołaniu.
Wtedy w duszy kapłana zrodziła się myśl o założeniu nowej, rodzimej wspólnoty zakonnej, która łączyłaby życie zakonne zachodniego chrześcijaństwa z mentalnością wschodu. Uświadomił sobie, że  najskuteczniejszym sposobem szerzenia wiary w Korei był koreański język i sposób myślenia. Zaczął gromadzić wokół siebie osoby zainteresowane życiem zakonnym.
Nie bez przeszkód ostatecznie udało mu się zrealizować cel. Najpierw powstało jednak zgromadzenie żeńskie w 1946 roku. Gałąź męska narodziła się dopiero w 1953 roku, zatwierdzona trzy lata później przez pasterza archidiecezji seulskiej. W 1957 roku założyciel złożył śluby wieczyste. Obie wspólnoty zakonne zostały poświęcone Błogosławionym Męczennikom Koreańskim (dziś już są ogłoszeni świętymi, choć w nazwie zgromadzenia pozostał tytuł Błogosławionych).
Aktualnie zgromadzenie męskie posiada 9 klasztorów w Korei i po jednym w Makau i na Filipinach.


Strony www:
www.brotherhood.or.kr

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.