7 listopada 2013

Uczniowie Zwiastowania


Uczniowie Zwiastowania
Discepoli dell'Annunciazione
Discípulos de la Anunciación
Discípulos da Anunciação
Disciples of the Annunciation
Disciples de l'Annonciation


Data i miejsce założenia:
2005 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Giglio Maria GilioliLiczby: 17 zakonników (w tym: 3 kapłanów, 3 diakonów, 11 braci)
Uczniowie Zwiastowania obecni są w krajach: Włochy, Meksyk.
Dom generalny: Włochy (Prato)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany szerokim pasem wiązanym po lewej stronie, pas zakończony wizerunkiem Zwiastowania na niebieskim tle, ze słowami: Totus in Gremio tuo Maria, przy boku różaniec.


Duchowość:
Zgromadzenie składa się z kapłanów, diakonów i braci, którzy oprócz czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, ślubują także oddanie się Niepokalanemu Sercu Maryi.
Duchowość Uczniów Zwiastowania jest typowo maryjna. Zakonnicy uważają Najświętszą Maryję Pannę za swoją Założycielkę i Przełożoną. Jest Ona dla nich Matką, Nauczycielką i przykładem życia.
Dzięki medytacji nad Tajemnicą Maryi bracia dostrzegają, że na ziemi nie ma piękniejszej i prawdziwszej świętości niż ta, którą odznaczała się Matka Boża, dlatego też, aby osiągnąć doskonałą świętość, pragną żyć na wzór Maryi, która żyła lepiej niż ktokolwiek inny, i która złożyła Bogu całkowity dar z siebie.
W życiu codziennym starają się odznaczać duchem służby, pozostawionym w przykładzie Pana Jezusa umywającego nogi uczniom, oraz Matki Bożej Pokornej Służebnicy Pańskiej. W ciągu dnia pierwsze miejsce zajmuje modlitwa i kontemplacja – osobista i wspólnotowa, na drugim miejscu jest praca: apostolstwo, studia, także praca ręczna.
Siłą duchową zakonników są słowa Pana Jezusa: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej (J 15, 9); pobożność maryjną wzmacniają pielgrzymkami do sanktuariów Jej poświęconych.
Życie wspólnotowe cechuje się duchem rodzinnym, którego jedność tkwi w braterskiej miłości. Zakonnicy dbają, by nie gromadzić dóbr materialnych; dzielą się więc z ubogimi tym co mają, sprawy doczesne powierzając Bożej Opatrzności.
Bracia poważnie traktują obowiązek noszenia stroju zakonnego – co dziś rzadkie we współczesnym życiu zakonnym męskim - zarówno w domu jak i poza nim na znak, że Bóg jest dla nich wszystkim, i który przypomina im do jakiej drogi się zobowiązali.

Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia ukierunkowane jest na ludzi młodych, a szczególnie na pomoc w rozeznawania ich powołania życiowego, na pomoc rodzinom, aby były prawdziwie chrześcijańskimi rodzinami, oraz na wsparcie duchowe kapłanów i osób konsekrowanych, aby wytrwali w wierności swojemu powołaniu. Swoje posłannictwo zakonnicy realizują we wspólnotach parafialnych oraz za pomocą środków masowego przekazu.

Historia:
Wspólnota narodziła się w 2005 roku na obrzeżach Prato koło Florencji we Włoszech w dniu, w którym ordynariusz miejscowej diecezji pozwolił ks. Giglio Maria Gilioli, którego znał już od dłuższego czasu, na rozpoczęcie nowego doświadczenia. Ks. Giglio wraz towarzyszami zamieszkali w małym mieszkaniu rozpoczynając życie wspólne. Po zaaprobowaniu przez władze kościelne złożyli pierwsze śluby jako Uczniowie Zwiastowania. Obecnie wspólnota posiada status publicznego stowarzyszenia wiernych.

Strony www:
www.discepoliannunciazione.com