19 listopada 2013

Instytut „Hesed"


Instytut „Hesed” Braci i Sióstr Krzyża Świętego i Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
*Instituto Hesed dos Irmãos e Irmãs da Santa Cruz e da Bem Aventurada Virgem Maria do Monte Carmelo (Heseditas)
*Instituto Hesed de los Hermanos y Hermanas de la Santa Cruz y de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo
*Hesed Institute of the Brothers and Sisters of the Holy Cross and the Blessed Virgen Mary of Mount Carmel
*Istituto Hesed dei Fratelli e Sorelle della Santa Croce e la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo
*Institut Hesed des Frères et Sœurs de la Sainte-Croix et de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel

inna nazwa: Hesedytki

Data i miejsce założenia:
1997 rok – Brazylia

Założycielki (od lewej):
m. Kelly Patricia
m. Jane MadeleineLiczby: brak danych
Siostry Instytutu „Hesed” obecne są w krajach: Brazylia
Dom generalny: Brazylia (Fortaleza)

Habit aktualny:

Ciemno-brązowy habit przepasany skórzanym paskiem, czarny szkaplerz, biały welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec. Stroju dopełnia biały płaszcz.

Duchowość:
Istotę duchowości zgromadzenia określa hebrajskie słowo hesed; oznacza ono miłość, miłosierdzie, dobroć, także łaskę wypływającą z miłości i odnosi się do działania Boga w wierności wobec Przymierza i Jego niezachwianą miłość do swego ludu. O takim Bogu mówią słowa Księgi Ozeasza: I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie [hesed]. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana (Oz 2, 21-22). Hesedytki żyją na co dzień tą miłością. Wiedzą jednak, że taka miłość Boga i Jego Przymierze z ludźmi wymaga odpowiedzi człowieka, pełnego miłości daru z siebie przejawiającego się w pogodnym poddaniu się woli Bożej i miłości bliźniego.
Siostry żyją duchowością karmelitańską starając się o nieustanne zjednoczenie z Bogiem poprzez praktykowanie modlitwy i kontemplacji, szczególnie przez uczestnictwo w codziennej celebracji Najświętszej Ofiary Eucharystycznej, sprawowanie Liturgii Godzin, trwającej dzień i noc adoracji Najświętszego Sakramentu, Różaniec, Drogę Krzyżową, modlitwę myślną, czytanie duchowe. Na wzór Najświętszej Maryi Panny siostry kontemplują i zachowują w sercu Słowo Boże.
Ducha Karmelu zgromadzenie łączy z duchowością Bożego Miłosierdzia. W modlitwach siostry proszą Boga, aby wylał swoje Miłosierdzie na cały świat, to jest, aby wszyscy ludzie poznali jedynego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Modlitwy zanoszone są w duchu wynagrodzenia i ofiarowane są za kapłanów, młodzież i naród żydowski, dusze dzieci, aby zostały uchronione od zła i za dusze w czyśćcu cierpiące.
.
Hesedytki starają się kroczyć drogą dziecięctwa duchowego zdobywając cnotę niewinności, czystości duszy, prostoty, ubóstwa i pokory. W zgromadzeniu żywy jest również kult Krwi Chrystusa.
Patronami instytutu są: Najświętsza Maryja Panna, św. Józef, Święci Aniołowie, św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, św. Faustyna Kowalska, św. Ludwik Maria Grignion de Montfort, św. Ojciec Pio, św. Jan Ewangelista, św. Maria Magdalena, św. Kasper del Bufalo.


Działalność:
Zgromadzenie podejmuje się misji ewangelizacyjnej za pomocą różnych środków: spotkań ewangelizacyjnych, muzyki religijnej, siostry prowadzą radio internetowe, księgarnię katolicką, organizują rekolekcje, grupy modlitewne, adoracje Najświętszego Sakramentu, troszczą się o budzenie nowych powołań do kapłaństwa i życia zakonnego, włączają się w pracę charytatywną wśród ubogich.


Historia:
Duchowość karmelitańska instytutu wzięła się z doświadczenia życia zakonnego jednej z założycielek m. Kelly Patrici, która przez dwa lata przebywała w kontemplacyjnym klasztorze Karmelitanek. Opuściła go z poczuciem, że ta droga nie jest przez Boga przeznaczona dla niej. Niedługo potem odbyła pielgrzymkę do sanktuariów maryjnych Europy, w czasie której poznała Jane Madeleine, która po swoim nawróceniu zaczęła prowadzić intensywne życie wewnętrzne, pełnego nabożeństwa do Matki Bożej i Bożego Miłosierdzia, myślała jednocześnie o podjęciu życia radami ewangelicznymi.
W ostatecznym określeniu swojego powołania decydujące stały się słowa z Dzienniczka św. Siostry Faustyny: Dziś widziałam klasztor tego nowego zgromadzenia (...), gdzie dusze (...) palić się będą w ofierze przed tronem Bożym i upraszać miłosierdzie dla świata całego. I wypraszać błogosławieństwo dla kapłanów i modlitwą swoją przygotowywać będą świat na ostateczne przyjście Jezusa. (...) Szczególnie bronić będą duszy dziecka przed złym (Dzien. 1154-1156).
Obie kobiety podjęły decyzję o zainicjowaniu nowej wspólnoty zakonnej. W 1997 roku w Fortaleza w Brazylii, z błogosławieństwem miejscowego ordynariusza, rozpoczęły życie wspólne. Bóg pobłogosławił wspólnotę wieloma powołaniami. W 2001 roku powstała męska gałąź zgromadzenia tworzącą z siostrami jedną rodzinę zakonną. Obecnie instytut posiada 4 domy sióstr i jeden braci i liczy ponad 120 zakonników i zakonnic.

Strony www:
www.institutohesed.org.br

Filmy: