29 listopada 2013

Nazaretanki


Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (CSFN)
Congregatio Sororum Sacrae Familiae de Nazareth
Congregazione delle Suore della Sacra Famiglia di Nazareth 

Congregation of the Sisters of the Holy Family of Nazareth
Congregación de las Hermanas de la Sagrada Familia de Nazaret 

Congregação das Irmãs da Sagrada Família de Nazaré
Congrégation des Soeurs de la Sainte Famille de Nazareth
Kongregation der Schwestern von der Heiligen Familie von Nazareth 


Data i miejsce założenia:
1875 rok - Włochy

Założycielka:
bł. Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza - Franciszka SiedliskaLiczby: 1299 sióstr na świecie (w tym: 11 nowicjuszek i 20 postulantek); w Polsce: ok. 790 sióstr  * dane z 2013 roku
Nazaretanki obecne są w krajach: Polska, Ukraina, Białoruś, Rosja, Kazachstan, Włochy, Francja, Wielka Brytania, USA, Ghana, Izrael, Filipiny, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Czarny habit z białym kołnierzykiem, czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi krzyżyk.

W okresie letnim możliwy szary habit, czarny welon.


W Ghanie, Izraelu i na Filipinach habit i welon w kolorze szarym.

W USA większość sióstr: czarny
welon z białą wypustką
do stroju
świeckiego (choć konstytucje sióstr
nie określają go jako świecki)
na piersi krzyżyk;
niektóre siostry nie chodzą
w habitach w ogóle.


W Australii habit lub strój świecki
z welonem;
niektóre siostry
nie chodzą w habitach w ogóle.
Habit historyczny:

Duchowość:
Duchowość zgromadzenia wypływa z kontemplacji tajemnicy Nazaretu. Powołaniem Nazaretanek jest szerzenie Królestwa Bożej Miłości przez naśladowanie Jezusa, Maryi i Józefa, których życie było skoncentrowane na miłości Boga i miłości wzajemnej.
Duchowość ta wyraża się poszukiwaniem Boga w zwykłej codzienności i odczytywanie w świetle wiary tego, co nas spotyka. Charakteryzuje się dążeniem do prostoty i zwyczajności na zewnątrz i głębokiego zjednoczenia z Bogiem w życiu wewnętrznym, tak jak to miało miejsce w Najświętszej Rodzinie.
Szczególnym rysem duchowości jest umiłowanie Ojca Świętego i Kościoła oraz modlitwa i ofiara w jego intencji.
Do codziennych praktyk religijnych należą: Mszą Święta, Liturgia Godzin, indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu i medytacja, modlitwa do Świętej Rodziny, modlitwa za Ojca Świętego i Różaniec.
Wierząc, że tylko w atmosferze miłości człowiek osiąga pełną dojrzałość, siostry oddają się pracy nad moralnym i duchowym odrodzeniem rodzin poprzez różne formy działalności apostolskiej.Działalność:
Nazaretanki prowadzą przedszkola, szkoły różnego typu, internaty, świetlice środowiskowe, domy samotnej matki, domy dziecka, domy opieki społecznej dla chorych i niepełnosprawnych, ośrodki dla osób starszych, domy rekolekcyjne, pielgrzymkowe i wypoczynkowe. Ponadto siostry pracują w szpitalach, w różnych instytucjach kościelnych oraz katolickich środkach masowego przekazu.
Apostolstwem siostry służą nie tylko swoim podopiecznym, ale obejmują nim także ich rodziny i w ten sposób, pełniąc różnoraką działalność, realizują specyficzny charyzmat duchowego odrodzenia rodzin.Historia:
Franciszka Siedliska wychowała się w dobrze urodzonej rodzinie. Ze względu na słaby stan zdrowia w 1860 roku wraz z rodzicami i bratem wyjechała z kraju i odbywała kuracje w uzdrowiskach zagranicznych. Pragnęła głębszego życia wewnętrznego, nosiła się więc z zamiarem poświęcenia się Bogu w zakonie, złożyła też prywatny ślub czystości. Powołanie zakonne Franciszki zostało także potwierdzone przez jej duchowego kierownika, jednak ten zachęcił ją do założenia zupełnie nowej wspólnoty zakonnej. W 1873 roku Franciszka udała się do papieża z prośbą o zgodę i błogosławieństwo dla swoich zamiarów.
W 1875 roku w Rzymie powstał pierwszy dom Zgromadzenia Sióstr Św. Rodziny z Nazaretu, a Franciszka przyjęła imię Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Celem tej wspólnoty założycielka uczyniła oddanie się Kościołowi i Ojcu Świętemu, wynagrodzenie Bogu oraz życie miłości i ofiary realizowane poprzez prowadzenie różnorodnych dzieł apostolskich. W niedługim czasie powstał pierwszy dom w Polsce w Krakowie, wkrótce też otwierano nowe placówki we Francji, Anglii i USA, gdzie siostry pracowały wśród polskich emigrantów. Szczególnie dynamiczny rozwój zgromadzenia miał miejsce w USA. W 1902 roku, w chwili śmierci założycielki było 374 Nazaretanek.Strony www:
Polska: www.nazaretanki.pl
Dom generalny: www.nazarethfamily.org
prowincja zachodnio-europejska:
www.nazarethfamily.org/pl/prowincja_europejska

USA: www.nazarethcsfn.org
Filipiny: www.nazarethfamily.org/pl/filipiny
Australia: www.csfn.org.au

Filmy:w jęz. angielskim: