16 lipca 2013

Służebnice Słowa


Mała Wspólnota Służebnic Słowa (PCSP)
Piccola Comunità delle Serve della Parola
Pequeña Comunidad de las Siervas de la Palabra
Pequena Comunidade das Servas da Palavra
Little Community of the Sisters Servants of the Word
Petite Communauté des Servantes de la Parole


Data i miejsce założenia:
1998 rok - Włochy

Założyciel:
o. Ernesto Maria Lima

Liczby: brak danych
Służebnice Słowa obecne są w krajach: Włochy
Dom generalny: Włochy

Habit aktualny:

Niebieski habit przepasany czarnym paskiem, niebieski szkaplerz, niebieski welon, na piersi duży medal z wizerunkiem Matki Bożej, przy boku różaniec.Duchowość:
Charyzmatem wspólnoty jest służba Słowu Bożemu, Jego głoszenie i świadczenie o Nim. Duchowość zgromadzenia ma wyraźny rys kontemplacyjny przejawiający się w ciągłej medytacji Słowa Bożego. Koncentracja na Słowie Bożym sprawia, że siostrom bliska jest także tajemnica Słowa Wcielonego. Słowo, które stało się ciałem, siostry spotykają codziennie w Eucharystii, dlatego na adorację Najświętszego Sakramentu poświęcają dużą ilość czasu. W tej kontemplacyjnej ciszy adoracji przygotowują się do głoszenia Ewangelii ludziom. Sposób życia sióstr założyciel określił następująco: mniszka w domu, misjonarka poza nim.
Szczególną cechą duchowości jest także maryjność, która oparta jest na nauce św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz św. Maksymiliana Marii Kolbego. W zjednoczeniu z Maryją siostry dążą do doskonałego upodobnienia się do Chrystusa; od Niej uczą się także słuchać Słowa Bożego.
Miłość, uwielbienie, cierpienie i wynagrodzenie to cztery słowa, które określają ducha zgromadzenia: kochać i adorować Miłość, która nie jest kochana, wynagradzać Jezusowi i cierpieć z Nim dla zbawienia ludzi, ale także towarzyszyć Mu w dziele Odkupienia. Tak więc całe życie Służebnic, czy to podczas modlitwy, czy w apostolstwie, musi cechować się ofiarą za przykładem Pana Jezusa.

Działalność:
Zgromadzenie zajmuje się formacją chrześcijańską ludzi świeckich już ochrzczonych, przede wszystkim w społeczeństwach zdechrystianizowanych oraz pozbawionych opieki duszpasterskiej, w duchu pełnej jedności z pasterzami Kościoła. Apostolstwo obejmuje m.in. ewangelizację poprzez misje ludowe, katechezę, dni skupienia, ćwiczenia duchowe, tworzenie grup duszpasterskich dla świeckich, duszpasterstwo powołaniowe, animację liturgiczną, siostry ułatwiają odbycie spowiedzi i kierownictwo duchowe.

Historia:
Mała Wspólnota Służebnic Słowa stanowi część ruchu o nazwie Opus Matris Verbi Dei skupiającą w sobie męską i żeńską gałąź osób konsekrowanych, świeckich konsekrowanych oraz rodziny żyjące wspólnym charyzmatem służby Słowu Bożemu w środowiskach zlaicyzowanych oraz cierpiących na brak duszpasterstwa. Założycielem ruchu jest o. Ernesto Maria Lima.
Początki życia wspólnego według rad ewangelicznych miały miejsce w 1992 roku w parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Favara na Sycylii. Zarówno męska, jak i żeńska gałąź zakonna zostały oficjalnie zatwierdzone jako publiczne stowarzyszenie wiernych przez biskupa diecezji Cosenza-Bisignano w 1998 roku. Cały ruch został zatwierdzony na prawie diecezjalnym w 2004 roku.

Strony www:
www.midbar.it/la_comunita_religiosa.html
.
.

.