12 lipca 2013

Franciszkanki Ducha Świętego


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Ducha Świętego
Congregacion de Hermanas Franciscanas del Espiritu Santo
(Franciscanas de Montpellier)
Congregação das Irmãs Franciscanas do Espírito Santo
(Franciscanas de Montpellier)
Congregazione delle Suore Francescane dello Spirito Santo
(Francescane di Montpellier)
Congregation of the Franciscan Sisters of the Holy Spirit
(Franciscan Sisters of Montpellier)
Congrégation des Soeurs Franciscaines du Saint-Esprit - Montpellier
Kongregation der Franziskanerinnen des Heiligen Geistes
(Franziskanerinnen von Montpellier)

inna nazwa: Franciszkanki z Montpellier

Data i miejsce założenia:
1861 rok - Francja

Założycielka:
m. François du Saint Esprit - Caroline BaronLiczby: ok. 300 sióstr na świecie
Franciszkanki Ducha Św. obecne są w krajach: Francja, Hiszpania, Włochy, Kolumbia, Peru, Kongo, Republika Środkowej Afryki.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

W Ameryce Płd. i Afryce: Beżowy habit z białym kołnierzykiem, czarny prosty welon z białą wypustką (w Afryce welon biały), na piersi krzyż.
Siostry w Hiszpanii oraz część sióstr we Francji przestała chodzić w habitach.


Habit historyczny:

Brązowy habit, biały sznur, czarny welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.

Franciszkanki Ducha Świętego ok. 1970 roku.


Duchowość:
Zgromadzenie należy do wielkiej duchowej rodziny franciszkańskiej. Siostry, za przykładem Świętego z Asyżu, naśladują Jezusa Chrystusa żyjąc zgodnie z Ewangelią, w ubóstwie, prostocie i radości.
Spośród wszystkich cech duchowości franciszkańskiej siostrom szczególnie bliski jest duch braterstwa i bycia najmniejszym spośród ludzi. Sposób życia we wspólnocie zakonnej ma być dla świata świadectwem prawdziwego braterstwa. Braterstwo ma być również obecne w pełnionym apostolstwie. Franciszkanki starają się służyć bliźnim jak braciom, z gotowością do pomocy, życzliwością i radością.
Za przykładem założycielki siostry chcą być wierne Kościołowi i współpracować w jego misji ewangelizacyjnej, według potrzeb czasu i miejsca, dając pierwszeństwo ubogim. Do jakiekolwiek zadania byłyby powołane, zawsze czynią to na chwałę Boga i w służbie Jego Królestwu, przyjmując postawę pełnej otwartości na działanie Ducha Świętego. Aktywność apostolską łączą z modlitewną kontemplacją, która jest źródłem siły do realizacji swojego powołania zakonnego.


Działalność:
Posługa sióstr spełniana jest na różnych polach. Znaczną część zajmuje działalność edukacyjna i wychowawcza w szkołach i innych placówkach oraz duszpasterstwo młodzieżowe. Siostry opiekują się także ludźmi starszymi oraz chorymi. Ważne miejsce zajmuje praca socjalna i charytatywna obejmująca m.in. kuchnie dla ubogich czy organizowanie stypendiów szkolnych dla dzieci z ubogich rodzin. Ponadto zgromadzenie włącza się w praca parafialną i działalność misyjną.

Historia:
Caroline Baron w młodości wstąpiła do Sióstr Świętego Józefa z Lyonu, gdzie przez wiele lat pełniła obowiązki nauczycielki, a w późniejszym czasie mistrzyni nowicjuszek. Wzrastające trudności w życiu w zgromadzeniu i pracy sprawiły, że ówczesny biskup Montpellier we Francji poradził Carolinie, aby opuściła zgromadzenie jednak bez zwalniania ze ślubów, obiecując jej duchową opiekę.
Po kilku miesiącach modlitwy i poszukiwania Caroline spotyka ks. Faury, tercjarza franciszkańskiego, który chętnie widziałby w diecezji Montpellier nową wspólnotę franciszkańską. Carolina zostaje przyjęta do Trzeciego Zakonu Św. Franciszka i przyjmuje imię Franciszki od Ducha Świętego. To imię pobudza w niej pragnienie podążania drogą Franciszka z Asyżu, w pełnej otwartości na Ducha Świętego.
W 1861 roku realizuje myśl ks. Faury i zakłada nowe zgromadzenie zakonne Franciszkanek Ducha Świętego wraz z trzema pierwszymi kandydatkami. Siostry zamieszkały w Saint Chinian w diecezji Montpellier, otwierając tam pierwszą szkołę. Po pięciu latach istnienia wspólnota liczyła już 25 sióstr. Franciszkanki z biegiem lat rozszerzają swoją działalność na edukację dzieci i młodzieży w szkołach i sierocińcach, służą chorym w podeszłym wieku, katechizują dzieci w parafiach. W 1882 roku, w roku śmierci założycielki, w zgromadzeniu było już 90 sióstr. Od 1939 roku jest zgromadzeniem na prawie papieskim.

Strony www:
Hiszpania: www.franciscanasmontpellier.org
Kolumbia: http://hermanasfranciscanasdelespiritusanto.com.co
.
.
.