5 lipca 2013

Bractwo Bożego Miłosierdzia Najświętszych Serc


Bractwo Bożego Miłosierdzia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (FDM)
Fraternidad de la Divina Misericordia de los Sagrados Corazones de Jesús y María
Fraternity of the Divine Mercy of the Sacred Hearts of Jesus and Mary
Fraternità della Divina Misericordia dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
Fraternité de la Divine Miséricorde des Sacrés Cœurs de Jésus et Marie


Data i miejsce założenia:
1984 rok - Panama

Założyciel:
o. Teofilo RodríguezLiczby: brak danych
Bracia Bożego Miłosierdzia Najświętszych Serc obecni są w krajach: Panama
Dom generalny: Panama (Colon)


Habit aktualny:

Niebieski habit z kapturem przepasany białym sznurem, biały szkaplerz, na piersi wyszyte dwa Serca: Jezusa i Maryi, pośrodku nich Hostia i Kielich symbole Ciała i Krwi Pańskiej, przy boku różaniec.


Duchowość:
Członkowie bractwa dążą do świętości poprzez naśladowanie miłosiernej miłości Boga, wyrażone w pełnieniu uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy wobec potrzebujących, w których kontemplują i służą samemu Chrystusowi.
Duchowość koncentruje się na praktykowaniu rad ewangelicznych w służbie Kościołowi, szczególnym nabożeństwie do Najświętszych Serc Jezusa i Maryi, którym bracia poświęcają swoje życie, wierności nauczaniu Kościoła i zaufaniu Bożej Opatrzności. Życiu braci przyświeca hasło bractwa: Pokój i radość w Jezusie i Maryi. Swojego uświęcenia szukają w codziennej pracy oraz w chwilach zjednoczenia z Bogiem na modlitwie.
Eucharystia jest centrum życia duchowego bractwa. Bracia karmią się Ciałem Jezusa, aby przemieniać się w Niego,  zapewnić sobie życie wieczne, żyć w jedności z Kościołem oraz ukształtować swoje serca na wzór Serca Pana: cichego i pokornego. Z Kościołem jednoczą się także włączając się codziennie w modlitwę Kościoła: Liturgię Godzin. Ważne miejsce zajmuje Sakrament Spowiedzi Świętej, do którego często przystępują, ponadto co miesiąc odbywają dzień skupienia, a co rok ośmiodniowe rekolekcje. Wraz z modlitwą i życiem sakramentalnym środkiem duchowego wzrostu jest także wspólnota braterska.
Patronami bractwa są: św. Józef, św. Małgorzata Marii Alacoque, św. Faustyna Kowalska, św. Ojciec Pio, św. Matka Teresa z Kalkuty i św. Jan Paweł II.


Działalność:
Do zadań apostolskich podejmowanych przez braci należy m.in. ewangelizacja, także za pomocą środków masowego przekazu oraz opieka duchowa nad należącą do bractwa gałęzią świeckich współpracowników.

Historia:
Powstanie bractwa datuje się na 1984 rok. Ma ono swoje korzenie w grupie modlitewnej Jezus Chleb Życia, którą prowadził ks. Teofilo Rodríguez w Colon z Panamie. Kilka osób należących do grupy poczuło w duszy wezwanie, aby, żyjąc we wspólnocie, świadczyć o Ewangelii w świecie. Jako pierwsza zawiązała się wspólnota żeńska licząca 6 sióstr, później powstała gałąź męska.
Ks. Teofilo objął duchową opieką młodą wspólnotę; wraz z siostrami pragnął wyrazić miłość do Boga poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia. Chcąc odpowiedzieć na największą potrzebę diecezji tamtego czasu bractwo zajęło się opieką nad dziećmi zaniedbanymi i doświadczającymi przemocy. Było to pierwsze apostolstwo zgromadzenia.
Dziś bractwo składa się z gałęzi męskiej (kapłanów i braci zakonnych), żeńskiej i osób świeckich i posiada status publicznego stowarzyszenia wiernych.

Strony www:
http://hermanosfdm.org