27 lipca 2013

Urszulanki z Cincinnati


Siostry Urszulanki z Cincinnati (OSU)
Ursuline Sisters of Cincinnati
Suore Orsoline di Cincinnati
Hermanas Ursulinas de Cincinnati
Irmãs Ursulinas de Cincinnati
Soeurs Ursulines de Cincinnati
Ursulinen von Cincinnati


Data i miejsce założenia:
1910 rok - USA

Liczba sióstr na świecie: * dane z 2015 roku
Urszulanki z Cincinnati obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Cincinnati, OH)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W pierwszej połowie lat 1970-tych siostry zrezygnowały z habitów.

Habit historyczny:

Czarny habit przepasany skórzanym paskiem, czarny welon.
Strój używany do ok. 1965 roku.


Czarny lub szary habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, czarny prosty welon z białą wypustką.
Strój używany od ok. 1965 roku do początku lat 1970-tych.


Duchowość:
Urszulanki z Cincinnati zakorzenione są w duchowości Anieli Merici, XVI-wiecznej świętej, założycielki zakonu urszulańskiego, której przykład inspiruje je do podjęcia radykalnego życia chrześcijańskiego. W jego centrum stoi Jezus Chrystus, któremu siostry ślubują czystość, ubóstwo i posłuszeństwo.
Dzięki ubóstwu siostry stają się wolne od gromadzenia dóbr materialnych, dają pierwszeństwo wartościom duchowym, uświadamiają sobie, że to Chrystus jest ich wiecznym skarbem, uczą się naśladować przykład prostego stylu życia Pana Jezusa. Czystość pozwala całkowicie oddać się Panu, w ślubie posłuszeństwa zaś zawiera się pragnienie pełnienia woli Bożej, która odnajdywana jest w dyrektywach Kościoła, w konstytucjach zgromadzenia, czy też w okolicznościach życia codziennego. Św. Aniela zachęcała swoje duchowe córki, aby wsłuchiwały się w podszepty Ducha Świętego i wykorzystywały swoje talenty w służbie Bogu i ludziom. Służba ta, zgodnie z urszulańskim charyzmatem, skupia się na odnowie społeczeństwa poprzez chrześcijańską formację kobiet, ponieważ kobieta ma znaczny wpływ na życie rodzinne, rodziny zaś tworzą społeczeństwo.
Zgromadzeniu szczególnie bliskie są słowa św. Anieli: Starajcie się być wierne temu, do czego Bóg was powołał. Od niej czerpią również zachętę do zaufania Bożej Opatrzności: Ufajcie silną wiarą, że Bóg pomoże wam we wszystkim.
Wśród tradycyjnych praktyk religijnych urszulanek znajdują się m.in., medytacja, różaniec, czytanie duchowe, zwłaszcza Pisma Świętego, Liturgia Godzin, codzienna Msza Święta, zwłaszcza Komunia Święta, która jest momentem najbardziej osobistej bliskości z Bogiem. Siostry ponadto modlą się w intencjach Ojca Świętego oraz tych, które polecają im ludzie.


Działalność:
Współczesna działalność zgromadzenia obejmuje duszpasterstwo w szkołach średnich, katechizację w parafiach, formację duchową dorosłych, pomoc kobietom znajdującym się w sytuacji trudnej, opiekę nad chorymi i osobami starszymi, pracę socjalną i psychologiczną, pracę w mediach katolickich.

Historia:
Urszulanki z Cincinnati wywodzą się z Zakonu św. Urszuli założonego w 1535 roku we Włoszech przez św. Anielę Merici. Do Stanów Zjednoczonych pierwsze urszulanki przybyły w 1845 roku z Francji i osiedliły się w Brown County dając początek nowemu niezależnemu zgromadzeniu urszulanek.
To właśnie z Brown County, na zaproszenie bp Henry’ego Moellera, w 1910 roku przyjechała do Cincinnati grupa 20 sióstr pod przewodnictwem m. Fidelis Coleman i m. Baptisty Freaner, tworząc nowe urszulańskie zgromadzenie. Siostry podjęły się edukacji emigrantów w szkołach parafialnych. Dodatkowo otworzyły internat i dwie własne szkoły, podjęły też misję katechetyczną w okolicznych wsiach.
Kilka lat później dwie siostry odbyły podróż do Irlandii w poszukiwaniu nowych powołań, wracając z siedmioma kandydatkami; w późniejszym czasie do zgromadzenia wstąpiła kolejna grupa irlandzkich dziewcząt. Do 1935 r. liczba sióstr wzrosła do 55.
Zgodnie z urszulańskim charyzmatem tradycyjną dziedziną apostolstwa była katolicka edukacja i wychowanie, które realizowane były w szkołach prowadzonych przez zgromadzenie lub szkołach parafialnych. W ramach posoborowych zmian podjęto się także pracy socjalnej i duszpasterskiej oraz w służbie zdrowia. Zmodernizowano też sposób życia. Dotychczasowe elementy życia modlitewnego stały się opcjonalne, ograniczono wiele praktyk życia wspólnego. W tym czasie część sióstr opuściła zgromadzenie. Jednocześnie ze względu na malejącą liczbę sióstr i brak nowych powołań, podjęto decyzję o odstąpieniu apostolstwa w szkołach parafialnych osobom świeckim.

Strony www:
www.ursuline-sisters-cincinnati.org
.
.

.