28 czerwca 2013

ss. Bożej Opatrzności z Baldegg


Siostry Bożej Opatrzności (OSF)
Schwestern von der Göttlichen Vorsehung (Baldegger Schwestern)
Sisters of Divine Providence (Baldegg Sisters)
Suore della Divina Provvidenza di Baldegg
Hermanas de la Divina Providencia de Baldegg
Irmãs da Divina Providência de Baldegg
Soeurs de la Divine Providence de Baldegg


Data i miejsce założenia:
1830 rok - Szwajcaria

Założyciel:
ks. Josef Leonz Blum

Liczby: ok. 400 sióstr na świecie
Siostry Bożej Opatrzności z Baldegg obecne są w krajach: Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, Etiopia, Tanzania, Papua Nowa Gwinea.
Dom generalny: Szwajcaria (Baldegg)


Habit aktualny:

Niebieski habit przepasany sznurem, biały kołnierzyk, niebieski prosty welon bez białej wypustki. Na co dzień w pracy oraz na misjach welon biały.Habit historyczny:Na misjach habit biały.


Duchowość:
Siostry Bożej Opatrzności są zgromadzeniem franciszkańskim opartym o regułę Trzeciego Zakonu.  Na wzór św. Franciszka z Asyżu siostry starają się kształtować swoje życie według Świętej Ewangelii w duchu braterskiej miłości, we wspólnocie, ubóstwie i radości.
Cechą szczególną duchowości zgromadzenia jest zaufanie Bożej Opatrzności. Siostry wierzą, że Ojciec Niebieski prowadzi każdą z nich i całe zgromadzenie, wie czego ludziom potrzeba, nie zabiegają więc o rzeczy materialne według słów Pana Jezusa zawartych w Ewangelii: Starajcie się najpierw o Królestwo Boże, a wszystko inne będzie wam dodane (Mt 6, 33). Dzięki temu mogą cieszyć się wolnością serca.
Siostry często zwracają swoją myśl ku Bogu, ponieważ nie ma miejsca, czasu ani okoliczności, w których nie można byłoby się modlić. Nie tylko w kaplicy, ale każdą chwilę dnia i każdą czynność starają się przepajać duchem modlitwy. Pozwala im to, żyjąc pośród świata, utrzymać Boga w sercu, wewnętrzną ciszę i spokój.
Siostry każdego dnia uczestniczą w Eucharystii, cztery razy dziennie śpiewają lub recytują Liturgię Godzin, medytują nad Słowem Bożym. Szczególnie bliska jest im adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której milcząc przed wielkością Boga, patrzą na Niego, a On na nie.
Franciszkańska duchowość wspólnoty znajduje swój wyraz także w dostrzeganiu Boga w pięknie stworzonego świata. Siostry chwalą więc Boga za cud stworzenia i Jego miłość względem swoich stworzeń. Dostrzeganie własnej małości rodzi w sercach sióstr wdzięczność Bogu za Jego wielkie miłosierdzie i dobroć.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi kilka szkół, w tym szkołę dla dzieci niewidomych, przedszkole, dom wypoczynkowo-rekolekcyjny. Siostry opiekują się chorymi w szpitalach i hospicjum, pracują wśród młodzieży uzależnionej od narkotyków, posługują w parafiach i instytucjach kościelnych, ponadto włączają się w pracę misyjną Kościoła w Afryce i Oceanii m.in. poprzez katechizację oraz kształcenie dzieci i dorosłych.

Historia:
W pierwszej połowie XIX wieku w Szwajcarii wiejskie dziewczęta pozbawione były możliwości edukacji. Duszpasterz z miejscowości Hochdorf ks. Josef Leonz Blum widział w młodych dziewczętach przyszłe matki narodu. To dla nich w pobliskim zamku Baldegg założył szkołę. Do ks. Josefa przyłączyło się siedem rodzonych sióstr Hartmann, które pod jego kierownictwem rozpoczęło pracę edukacyjną w duchu katolickim wśród wiejskich dziewcząt, obejmując swoją opieką także biednych.
Wkrótce do sióstr dołączały kolejne kobiety, co dało początek nowemu Zgromadzeniu Sióstr Bożej Opatrzności, które początkowo znane były jako Ubogie Służebnice. Wspólnota przyjęła regułę św. Franciszka z Asyżu. Zamek Baldegg stał się domem macierzystym zgromadzenia.
Największy okres rozwoju zgromadzenia przypadał na lata 1960-te, gdy liczyło ono ponad 1000 sióstr. Po Soborze Watykańskim II (1962-65) liczba ta zaczęła spadać do ok. 400 sióstr obecnie.

Strony www:
www.klosterbaldegg.ch

Filmy:
www.srf.ch/player/tv/aeschbacher/video/sechs-baldegger-schwestern

.
.
.