28 stycznia 2013

Misjonarki Katechetki Ubogich


Misjonarki Katechetki Ubogich (MCP)
Missionary Catechists of the Poor
Misioneras Catequistas de los Pobres
Missionárias Catequistas dos Pobres

Missionarie Catechiste dei Poveri
Missionnaires Catéchistes des Pauvres


Data i miejsce założenia:
1926 rok - Meksyk

Założyciele:
abp José Juan de Jésus Herrera y Piña
m. Angelina Rusconi RolleriLiczba sióstr na świecie: ok. 160
Misjonarki Katechetki Ubogich obecne są w krajach: Meksyk, Ekwador, USA.
Dom generalny: Meksyk (San Pedro Garza García, NL)


Habit aktualny:

Granatowy habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie biały prosty welon z granatowym paskiem, na piersi krzyż.Na co dzień możliwa biała bluzka, granatowy bezrękawnik i spódnica, biały welon lub bez welonu, na piersi krzyż.
Habit historyczny:

Habit ze szkaplerzem, na z wyszytym znakiem: otoczone promieniami gorejące Serce w koronie cierniowej, z którego Krew spływa na kulę ziemską oraz napis "Gloria Dei".


znak wyszywany dawniej na habicie
-----------------------------------------
Duchowość:
Charakterystyczną drogą realizacji powołania Misjonarek Katechetek Ubogich jest życie w głębokiej relacji z Jezusem Chrystusem Ofiarą i wraz z Nim ofiarowanie swojego życia Bogu Ojcu dla odkupienia świata poprzez ewangelizację wszystkich ludzi, zwłaszcza najuboższych i opuszczonych.
Duch zgromadzenia jest typowo misyjny. Siostry pragną być małym światłem w ciemności, głosząc nie samych siebie, lecz Chrystusa Pana. Starają się tak postępować, aby świadectwo ich życia stało się wiarygodną wiadomością o zbawieniu. Dzielą więc życie z bliźnimi, przekształcając smutki i radości, bóle i nadzieje na zapowiedź Chrystusa Zbawiciela.
Na wszystkie wydarzenia dnia codziennego starają się patrzeć przez pryzmat Bożej woli, dlatego kształtują w sobie zdolność do przyjęcia ofiar i trudów posługiwania. Działalność:
Głównym zadaniem zgromadzenia jest ewangelizacja i katechizacja. Siostry głoszą także misje, prowadzą grupy skupione na studium Biblii, zajmują się formacją osób świeckich. Swoją posługę starają się pełnić przede wszystkim w najbardziej odległych obszarach poszczególnych diecezji, wśród ludzi żyjących w miejscach bardzo odizolowanych, w niewiedzy lub zapomnieniu o Bogu i potrzebach duszy. 


Historia:
Misjonarki Katechetki Ubogich są zgromadzeniem na prawie papieskim. Wspólnota narodziła się w 1926 roku w Monterrey w stanie Nuevo León, w okresie intensywnych prześladowań religijnych w Meksyku, zakazu kultu i innych form represji. Założycielami byli abp José Juan de Jésus Herrera y Piña – człowiek żyjący wolą Bożą aż do zapomnienia o sobie oraz salezjanka m. Angelina Rusconi Rolleri – kobieta głębokiego życia wewnętrznego.
Abp Jose dostrzegał pilną potrzebę ewangelizacji i katechezy. Jednocześnie, z powodu prześladowań, księża mieli poważnie ograniczoną możliwości wykonywania swojej misji, dlatego w dziele ewangelizacji biskup postanowił zastąpić ich siostrami. W tym celu powołał do istnienia Misjonarki Katechetki Ubogich, posyłając je przede wszystkim w najbardziej odległe tereny diecezji.
Osobista duchowość założyciela wypływała z głębokiego doświadczenie wiary w Chrystusa jako Ofiary, który oddał swoje życie na przebłaganie i zadośćuczynienie za grzechy ludzi. Taką też duchowość nadał nowej wspólnocie. Strony www:
http://misionerascp.org

Aktualizacja: 21.08.2016