19 stycznia 2013

Franciszkanki z Reutberg


Franciszkanki Trzeciego Zakonu Regularnego (OSFr)
Regulierten Franziskanerinnen vom Dritten Orden 
(Franziskanerinnen von Reutberg)
Suore Francescane di Reutberg
Franciscan Nuns of Reutberg
Hermanas Franciscanas de Reutberg
Irmãs Franciscanas da Reutberg
Soeurs Franciscaines de Reutberg


Data i miejsce założenia:
1618 rok - Niemcy

Liczba sióstr na świecie: * dane z 2016 roku
Franciszkanki z Reutberg obecne są w krajach: Niemcy.
Dom zakonny: Niemcy (Sachsenkam)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany białym sznurem, czarny szkaplerz, na głowie biały czepek otaczający twarz, czarny welon, przy boku różaniec.


Habit historyczny:
Siostry żyją według III Reguły św. Franciszka z Asyżu. Zgromadzenie ma charakter kontemplacyjny, siostry żyją w odosobnieniu za klauzurą, oddając się modlitwie w polecanych im intencjach i pracy.


Klasztor Reutberg znajduje się w miejscowości Sachsenkam koło Monachium. Ufundował go hrabia Johann Jakob i jego żona Anna von Papafava w 1618 roku przy zbudowanej nieco wcześniej kaplicy Matki Bożej Loretańskiej z łaskami słynącym dziś obrazem.
Początkowo osiedliło się w klasztorze sześć mniszek kapucynek. Jednak nieporozumienia ze spowiednikami sprawiły, że siostry starały się o afiliowanie klasztoru do bawarskiej prowincji franciszkanów, co ostatecznie nastąpiło w 1651 roku. Wiązało się to z wprowadzeniem ścisłej klauzury i zmiany stroju zakonnego, jako zewnętrznego znaku przynależności. Od tego czasu franciszkanie przejęli duchową opiekę nad mniszkami. Franciszkanki żyły z pracy we własnym gospodarstwie i hojności dobroczyńców. Przy klasztorze powstała też słynna wówczas w regionie apteka.
W 1831 roku było 14 sióstr, które nie były zdolne prowadzić już gospodarstwa. W 1835 roku otworzyły więc przy klasztorze szkołę dla dziewcząt, która przetrwała do 1958 roku. Od tego czasu zgromadzenie zaczęło się rozwijać; w 1854 rok było już 30 sióstr prowadzących klauzurowe życie kontemplacyjne.
Na początku XX wieku jedną z Franciszkanek w Reutberg była s. Fidelis Weiss, obdarzona mistycznymi wizjami, zmarła w 1923 roku w wieku 40 lat w opinii świętości; jej proces beatyfikacyjny trwa, ale brak jest wymaganego w procesie cudu za wstawiennictwem sługi Bożej.
Franciszkanki z Reutberg nigdy nie były dużym zgromadzeniem. Dopiero w 1900 roku powstał nowy klasztor w Spielberg, gdzie zamieszkało osiem sióstr z Reutberg, i przy którym przez lata działało sanatorium, szpital płucny oraz dom opieki. W 1995 roku wspólnota liczyła zaledwie 11 sióstr. W 1999 roku pozostało już siedem franciszkanek, które z powodu braku powołań, opuściły Spielberg i wróciły do klasztoru Reutberg. W 2007 roku było tylko 12 franciszkanek, a w 2012 roku wspólnota liczyła zaledwie pięć sióstr, z czego cztery były już starsze wiekiem. Aktualnie żyją zaledwie dwie mniszki.

Adres klasztoru:
Kloster Reutberg
83679 Sachsenkam

Filmy:
https://gloria.tv/language/8QDSMu97uCBR21em6jvgVCAqB/video/rVBj89qqiew23ibmF1Dyt4xgD