23 stycznia 2013

ss. Matki Bożej z Kilimandżaro


Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej z Kilimandżaro (CDNK)
Congregatio Dominae Nostrae de Kilimanjaro
Congregation of the Sisters of Our Lady of Kilimanjaro
Congregazione delle Suore di Nostra Signora del Kilimangiaro
Congregación de Hermanas de Nuestra Señora de Kilimanjaro
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Kilimanjaro
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame du Kilimandjaro
Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau vom Kilimanjaro

inna nazwa: siostry z Huruma

Data i miejsce założenia:
1931 rok - Tanzania

Założyciele:
bp Henry Aloysius Gogarty CSSpLiczby: 788 sióstr na świecie  * dane z 2009 roku
Siostry Matki Bożej z Kilimandżaro obecne są w krajach: Tanzania, Zambia, Kenia, USA.
Dom generalny: Tanzania (Moshi)


Habit aktualny:

Biały habit, biały prosty welon, na piersi krzyż zawieszony na niebieskiej tasiemce.Na co dzień używany również habit szary.
W czasie pobytu w Rzymie siostry nosiły habity czarne.


Habit historyczny:
Duchowość:
Życie w zgromadzeniu wzorowane są na osobie Niepokalanej Dziewicy Maryi. Siostry czczą Ją w sposób szczególny i podążają Jej śladami w wypełnianiu dzieła zbawienia., pragnąc zdobyć taką czystość duszy, jaką miała Maryja. Żywy jest również kult drugiego patrona wspólnoty św. Józefa, z którego siostry czerpią przykład pokory, uczciwości, niewinności i synowskiej ufności.
Eucharystia stanowi centrum każdego dnia, dzięki Niej siostry zdolne są żyć prostym życiem, w posłuszeństwie woli Bożej, zgodnie z zasadami Ewangelii Pana Jezusa, służąc Mu w innych ludziach. Poza Eucharystią również rozważanie Słowa Bożego jest źródłem codziennej siły do pełnienia apostolatu.
Zgromadzenie cechuje się gotowością i otwartością do służenia ludziom niezależnie od granic; każda siostra stara się być gotowa i otwarta na pełnienie woli Bożej w każdej chwili i w każdym miejscu.
Duchowości sióstr przyświeca motto św. Benedykta: Ora et Labora, co przekłada się na modlitwę i pracę każdego dnia.Działalność:
Priorytetem w apostolstwie Sióstr Matki Bożej z Kilimandżaro jest ewangelizacja, czyli szerzenie Dobrej Nowiny wszystkim ludziom, poczynając od miejscowego kościoła. Dlatego zakonnice przygotowują dzieci i katechumenów do przyjęcia sakramentów świętych, katechizują, pracują przy parafiach.
Następnym polem działalności zgromadzenia jest edukacja oraz służba zdrowia. Siostry prowadzą więc szkoły, sierocińce, uczą zawodu, służą chorym w szpitalach, opiekują się ludźmi niepełnosprawnymi, ubogimi. Ponadto zajmują się szyciem szat liturgicznych, obejmują również wszystkich ludzi swoją modlitwą. W każdej podejmowanej posłudze siostry starają się wykorzystywać swoje talenty na chwałę Boga i dla zbawienia ludzkości.Historia:
Zgromadzenie powstało z inspiracji irlandzkiego misjonarza bpa Henry’ego Gogarty CSSp biskupa Wikariatu Apostolskiego Kilimandżaro. Potrzebował on wsparcia w ewangelizacji, widząc że Ewangelia rozprzestrzenia się bardzo szybko. Pod natchnieniem Ducha Świętego postanowił założyć zgromadzenie, którego główną misją byłoby zbawienie i wyzwolenie człowieka, całkowicie uwalniając go duchowo, intelektualnie i fizycznie. Dlatego skupił się na ewangelizacji, edukacji i zdrowiu.
Wspólnota powstała w 1931 roku w Tanzanii w nowowybudowanym gospodarstwie na stoku góry Kilimandżaro nazwanym później Huruma, na północ od miasta Moshi. Do pomocy w formowaniu nowego zgromadzenia biskup zaangażował m. Felicitas Tirpitz CPS, Misjonarkę Najdroższej Krwi, która przez ponad 40 lat kierowała zgromadzeniem, aż do jego usamodzielnienia się.
Założyciel zachęcał siostry, aby w swoich sercach były czyste jak śnieg na Kilimandżaro. Zgromadzenie poświęcił Maryi Niepokalanej, którą przedstawił jako wzór nieskazitelnej czystości.


Strony www:
www.ourladyofkilimanjaro.com