11 lipca 2012

Służebnice Prawdy Bożej, Katechetki Rodzin


Stowarzyszenie Sióstr Satyaseva - Katechetek Rodzin (SCS)
Society of Satyaseva Catechist Sisters of the Families (Satyaseva Sisters)

Data i miejsce założenia:
1977 rok - Indie

Założycielka:
m. Regina Woroniecka


Liczba sióstr na świecie: 150 (w Polsce: 2)
Służebnice Prawdy Bożej, Katechetki Rodzin obecne są w krajach: Indie, Niemcy, Polska.
Dom generalny: Indie (Bangalore)


Habit aktualny:

Szary habit wycięty w szpic, na głowie szary prosty welon bez białej wypustki, na piersi krzyż.Duchowość:
Duchowość zgromadzenia wyrasta z dziedzictwa św. Anieli Merici założycielki zakonu urszulańskiego, charakteryzującego się wzajemnym przenikaniem kontemplacji i apostolstwa, miłości Boga i człowieka, która przejawia się w pracy apostolskiej. Charyzmat zgromadzenia wyraża słowo zawarte w jego nazwie Satyaseva (w służbie prawdzie Bożej). Chodzi o życie w głębokim zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem i niesienie Dobrej Nowiny o zbawieniu poprzez ewangelizację i katechizację. Kierowana jest ona przede wszystkim do rodzin, co jest specyficzną cechą charyzmatu zgromadzenia. Siostry starają się całkowicie oddać Bogu na służbę miłości, żyjąc życiem prostym i skromnym, a w działalności apostolskiej cenią szczególnie pracę na rzecz ubogich. Służebnice żyją we wspólnocie, zjednoczone razem w wierze i miłości, jako członkinie tej samej rodziny według słów założycielki: Kochajmy Kościół, ponieważ Chrystus żyje w nas i między nami. Stawajmy się prawdziwym obrazem Kościoła w naszych wspólnotach. Pragną być dla wszystkich ludzi znakiem i świadectwem głębi Chrystusowej miłości dla nich.


Działalność:
Działalność apostolska zgromadzenia obejmuje w pierwszej kolejności duszpasterstwo, katechizację i niesienie pomocy duchowej rodzinom. Ponadto siostry angażują się w edukację i wychowanie dzieci prowadząc żłobek, przedszkole, świetlicę, internat dla dziewcząt, zajęcia pozaszkolne, przygotowują do zawodu kobiety i dziewczęta, pracują z młodzieżą w szkołach i parafiach. W Polsce siostry posługują wśród chorych w hospicjum oraz troszczą się o ubogie rodziny.


Historia:
Zgromadzenie Sióstr Satyaseva założyła Polka m. Regina Woroniecka, która jako Urszualnka Unii Rzymskiej wyjechała na początku lat 70-tych do Indii do pracy w ośrodku dla trędowatych. Ośrodek ten jednak przestał działać. M. Regina odczytała, że jej powołaniem jest zostać i zająć się edukacją miejscowej ludności. Z czasem zaczęły gromadzić się wokół niej hinduskie dziewczęta, które w 1977 roku dały początek  nowemu zgromadzeniu. Pierwszy dom powstał w miejscowości Mariapura w diecezji Mysore na południu kraju. Zadaniem apostolskim wspólnoty wyznaczonym przez założycielkę była ewangelizacja i katechizacja rodzin w celu budowania wiary rodziców, którzy odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu wiary swoich dzieci. Obecnie Służebnice Prawdy Bożej Katechetki Rodzin są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym. Do Polski siostry przybyły w 2011 roku. Zamieszkały w Wągrowcu koło Poznania w archidiecezji gnieźnieńskiej, gdzie rozpoczęły posługę w Hospicjum Miłosiernego Samarytanina.

Dom generalny:
1/2 Cookson Road, Richard’s Town, Bangalore, Karnataka 560 005, India
scs.satyaseva@gmail.com
.
.
.