23 lipca 2012

ss. Jezusa Eucharystycznego


Zgromadzenie Sióstr Jezusa Eucharystycznego (SJE)
Sorores Jesu Eucharistici
Congregation of the Sisters of Eucharistic Jesus
Congregazione di Suore di Gesù Eucaristico
Congregación de las Hermanas de Jesús Eucarístico
Congregação das Irmãs de Jesus Eucarístico
Congrégation des Sœurs de Jésus Eucharistique
Eucharistinio Jėzaus Kongregacijos Seserys (Eucharistietės)
Euharistiskā Jēzus Kongregācijas Māsas
Cестры Конгрегации Евхаристического Иисуса


Data i miejsce założenia:
1947 rok - Litwa

Założyciel:
o. Pranciškus Masilionis SJ


Liczby: 81 sióstr na świecie
Siostry Jezusa Eucharystycznego obecne są w krajach: Litwa, Łotwa, Mołdawia, Kazachstan.
Dom generalny: Litwa (Kowno)

Habit aktualny:

Strój uroczysty: Biały habit ze szkaplerzem, na głowie biały prosty welon, na piersi zawieszony mały krzyżyk.
Na co dzień możliwy: strój świecki z prostym szarym welonem z białą wypustką, na piersi zawieszony mały krzyżyk; wiele sióstr nie nosi jednak welonów.


Habit historyczny:


Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia to pokorna miłość na wzór  Jezusa Eucharystycznego. Zgromadzenie ma swoje korzenie w duchowości ignacjańskiej oraz Ćwiczeniach duchowych św. Ignacego z Loyoli. Według wskazań świętego siostry starają się wszystko czynić na większą chwałę Boga. Jest to realizowane na drodze czynnego apostolstwa, pomagając ludziom poznawać i kochać eucharystyczną miłość Boga. Wspólnota ma więc charakter typowo apostolski. W realizacji charyzmatu bardzo ważna codzienna modlitwa osobista i rachunek sumienia.
Duchowość i misja zgromadzenia ma swoje źródło w tajemnicy Eucharystii, gdyż Eucharystia to Jezus. Uczestnictwo w Ofierze Mszy Świętej, w której Bóg wypełnia życie i przemienia rzeczywistość oraz adoracja Najświętszego Sakramentu stanowi centrum życia sióstr. Każda siostra dąży do tego, aby cechować szczególną miłością do Jezusa Eucharystycznego i Jego Matki Maryi, pokorą, całkowitym oddaniem woli Bożej, a także wzajemną miłością wobec sióstr i wszystkich ludzi.

Działalność:
Zgromadzenie czuje się powołane do włączenia się ewangelizacyjną misję Kościoła. Siostry starają się służyć tam, gdzie wymagają tego aktualne potrzeby Kościoła. Pomagają więc kapłanom w pracy duszpasterskiej w parafiach, domach rekolekcyjnych, katechizują, posługują w szkołach, przygotowują do sakramentów świętych. W swojej posłudze koncentrują się głównie na dzieciach i młodzieży oraz rodzinach; organizują dla nich m.in. obozy wypoczynkowe czy rekolekcje. Przy zgromadzeniu rozwinął się eucharystyczny ruch osób świeckich, w działalność którego siostry aktywnie się włączają.


Historia:
Siostry Jezusa Eucharystycznego są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym. Założył je na Litwie w 1947 roku jezuita o. Pranciškus Masilionis. Pierwsza wspólnota powstała w miejscowości Szawle (Šiauliai). Zgromadzenie narodziło się w warunkach prześladującego Kościół komunizmu. O. Pranciškus wpadł na pomysł utworzenia nowej wspólnoty sióstr zakonnych, która byłaby przystosowana do pracy w warunkach konspiracji. Jej celem było wspomagać pracę proboszczów w ewangelizacji i katechizacji zwłaszcza dzieci, młodzieży i rodzin. Siostry były obecne także w szkołach, uniwersytetach, szpitalach. Z konieczności zakonnice posługiwały w ukryciu nie nosząc habitów. Siłę i ufność Bogu czerpały z Eucharystii, wokół której skupiała się codzienność oraz z przykładu prześladowanych wspólnot chrześcijańskich z pierwszych wieków. Dziś, gdy Kościół na Litwie cieszy się wolnością, zgromadzenie realizuje swój charyzmat w nowych warunkach, skupiając się na ewangelizacji państw byłego Związku Radzieckiego.

Strony www:
http://sje.lt

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.