2 lipca 2012

Franciszkanki Maryi

.
Siostry Franciszkanki Maryi (FSM)
Franciscan Sisters of Mary (Sisters of St. Mary - SSM)
Suore Francescane di Maria
Hermanas Franciscanas de María
Irmãs Franciscanas de Maria
Soeurs Franciscaines de Marie


Data i miejsce założenia:
1872 rok - USA

Założycielka:
m. Mary Odilia BergerLiczby: brak danych
Franciszkanki Maryi obecne są w krajach: USA
Dom generalny: USA (Bridgeton, MO)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. 
Po Soborze Watykańskim II siostry przestały chodzić w habitach.
Habit historyczny:

Czarny habit z pelerynką, przepasany czerwonym sznurem, na głowie czarny welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.


W pracy w szpitalach habit i welon biały.
Charyzmat:
Siostry żyją w duchu św. Franciszka z Asyżu, według przykładu założycielki m. Odilii, która w każdym człowieku widziała dziecko Boże, obdarzone w swoim sercu miłością Chrystusa. Podobnie jak w początkach istnienia zgromadzenia podstawą działalności sióstr jest praca wśród chorych oraz wśród kobiet i dzieci potrzebujących pomocy. Franciszkanki pracują w służbie zdrowia w szpitalach, klinikach, domach opieki dla osób starszych, hospicjach, prowadzą domy dziennego pobytu, domy tymczasowego zamieszkania dla bezdomnych kobiet z dziećmi, samotnych nastoletnich matek, dla kobiet doświadczających przemocy i wykorzystywanych. Ponadto zgromadzenie włącza się w pracę duszpasterską w parafiach i w domach rekolekcyjnych.


Historia:
Początki zgromadzenia sięgają 1872 roku, w którym założycielka m. Mary Odilia Berger wraz z czterema towarzyszkami przybyła z Niemiec do Ameryki. Początkowo należąca do niemieckiego zgromadzenia Ubogich Franciszkanek św. Rodziny m. Odilia jeszcze w Niemczech próbowała założyć nową wspólnotę zakonną. 
.
Doświadczone przez wojnę Francusko-Pruską, w czasie której pielęgnowały rannych żołnierzy, zmuszone opuść swój kraj, kobiety postanowiły udać się do St. Louis w stanie Missouri, by tam służyć miejscowej ludności w życiu zakonnym. Siostry szybko zyskały uznanie za ofiarną służbę chorym w czasie panującej wówczas epidemii ospy; siostry odwiedzały chorych w ich domach, organizowały żywność, pieniądze i leki dla nich. Następnie objęły opieką także samotne pracujące matki, kobiety w ciąży, sieroty. Wkrótce postanowiły zająć się chorymi w formie bardziej zorganizowanej, otworzyły więc swój pierwszy szpital. Z biegiem lat otwierane były kolejne. Dla kształcenia pielęgniarek otwarły szkołę medyczną. W 1874 roku wspólnota przyjęła oficjalną nazwę: Siostry Najświętszej Maryi Trzeciego Zakonu św. Franciszka (SSM) na część Matki Bożej Zwycięskiej, patronki kościoła przy którym powstał pierwszy dom zgromadzenia. Przez dziesiątki następnych lat siostry znane były w Ameryce po prostu jako Siostry Najświętszej Maryi (Sisters of St. Mary). Sześć lat później zgromadzenie zostało zatwierdzone przez Kościół. W 1972 roku zgromadzenie rozpoczęło misje w Brazylii, służąc tam chorym i potrzebującym. W 2004 roku siostry opuściły kraj, przekazując swoją działalność miejscowej ludności.
W 1894 roku jedna z sióstr m. Augustine Giesen z grupą kilku sióstr założyła nowe zgromadzenie Franciszkanek z Maryville, które w 1987 roku ponownie połączyło się z siostrami Najświętszej Maryi. Od tego czasu zgromadzenie przyjęło nazwę Franciszkanek Maryi.
Do zgromadzenia należy s. Antona Ebo, jedna z pierwszych czarnoskórych zakonnic we wspólnocie. W latach 60-tych XX wieku s. Antona zasłynęła jako jedna z pionierek w walce o prawa obywatelskie dla czarnoskórych mieszkańców Stanów Zjednoczonych.

Strony www:
www.fsmonline.org

Filmy:


.
.
.