4 lipca 2012

Synowie Matki Boga

.
Wspólnota Niepokalanego Poczęcia (AIC)
Comunidad Inmaculada Concepcion (Hijos de la Madre de Dios)
Communauté de l'Immaculée Conception (Frères de l’immaculée Conception)
Sons of the Mother of God
Figli della Madre di Dio
Filhos da Mãe de Deus
Söhne der Muttergottes

nazwa popularna: Synowie Matki Boga
Wspólnota składająca się z księży i braci.

Data i miejsce założenia:
1991 rok - Kolumbia

Założyciele:
Pierwsi bracia

Liczby: brak danych
Synowie Matki Boga obecni są w krajach: Kolumbia, Ekwador, Dominikana, USA, Włochy, Francja.
Dom generalny: Kolumbia (Bogota)

Habit aktualny:

Biały habit z kapturem przepasany białym sznurem; szary szkaplerz z wyszytym białym podwójnym sercem z literami HMD i małym krzyżem pośrodku, nad sercem wyszyty duży biały krzyż.


nowicjusze - habit szary

Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia to: przyjąć, żyć Nim i głosić Jezusa Chrystusa w Kościele i w świecie na wzór Najświętszej Maryi Panny. Konsekwencją tego jest zaangażowanie apostolskie wspólnoty mające na celu prowadzić ludzi na spotkanie z Jezusem Chrystusem żywym, przy pomocy różnych środków i metod ewangelizacji w służbie Kościołowi lokalnemu tworząc braterską wspólnotę dla diecezji, w wierności Magisterium Kościoła i jedności z hierarchią kościelną.
Duchowość zgromadzenia jest trynitarna, chrystocentryczna i maryjna, i ma rys kontemplacyjny. Ma ona swoje źródło w kilku fragmentach Pisma Św.: (J 17, 3) – To jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa; (Mt 16, 24) – Jezus rzekł do swoich uczniów: Jeśli kto chce pójść za mną niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. To naśladowanie Pana nie może być bezowocne: (J 12, 24) – Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity; (J 15, 16) - Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (...) abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje.
Duże znaczenie w życiu zgromadzenia odgrywa życie w braterskiej wspólnocie, której wzór bracia odnajdują w Trójcy Świętej. Jedność Trzech Osób Boskich starają się odzwierciedlić we własnych wspólnotach, w jedności ducha, ideałów, celów i osiągnięć, a przede wszystkim we wzajemnej miłości, do której zachętę czerpią z Hymnu o miłości (1 Kor 13) - Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał... W miłości tej bracia widzą najskuteczniejszy sposób świadczenia o Chrystusie: (J 13, 35) - Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami Moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.
Szczególne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmuje Najświętsza Maryja Panna, doskonała uczennica, misjonarka i świadek Ewangelii, a także najczulsza Matka. Od Maryi bracia uczą się relacji z Chrystusem, autentycznego życia chrześcijańskiego i współpracy w dziele zbawienia, realizując Jej słowa: (J 2, 5) - Zróbcie wszystko cokolwiek [Mój Syn] wam powie.


Działalność:
Posługa apostolska zgromadzenia koncentruje się przede wszystkim na pracy duszpasterskiej w parafiach, formacji osób świeckich, ewangelizacji poprzez środki masowego przekazu w tym posługę w katolickiej stacji telewizyjnej, ewangelizacji młodzieży. Ponadto bracia prowadzą dom dla ludzi samotnych, dom dla dzieci bezdomnych oraz dotkniętych przemocą oraz ośrodek dla młodzieży i młodych dorosłych uzależnionych od narkotyków i z problemami rodzinnymi.


Historia:
Zgromadzenie wyrosło ze wspólnoty osób świeckich żyjących duchowością maryjną pod nazwą Synów Matki Boga. Pod koniec lat 80-tych grupa mężczyzn i kobiet ze wspólnoty zaczęła odczuwać pragnienie życia całkowicie oddanego Bogu na drodze rad ewangelicznych i kapłaństwa. W 1991 roku w diecezji Facatativa w Kolumbii czterech mężczyzn rozpoczęło życie wspólne za zgodą miejscowego ordynariusza. Byli to: o. Jorge Alberto Hernández Vega, Gerado Agredo España, Néstor Raúl López Ocoró i Fernando Orejuela Osorio. Grupa przyjęła oficjalną nazwę Wspólnota Niepokalanego Poczęcia, choć potocznie nadal nazywani są Synami Matki Boga. W 1993 roku powstała gałąź żeńska Córek Matki Boga. Obecnie wspólnota posiada w Kościele status publicznego stowarzyszenia wiernych i pragnie starać się o uzyskanie w przyszłości zatwierdzenia jako stowarzyszenie życia apostolskiego.

Strony www:
http://comunidadinmaculadaconcepcion.blogspot.com/
www.hijosdelamadrededios.com/
Włochy: www.hmdit.info/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.