23 września 2009

Misjonarki Ksawerianki


Zgromadzenie Misjonarek Maryi Ksawerianek (MMX)
Congregazione delle Missionarie di Maria - Saveriane (Missionarie Saveriane) 

Congregación de las Misioneras de María - Xaverianas (Misioneras Xaverianas)
Congregação das Missionárias de Maria - Xaverianas (Missionárias Xaverianas)
Xaverian Missionary Society of Mary (Xaverian Missionary Sisters)
Congrégation des Missionnaires de Marie - Xavériennes
Xaverianer-Missionarinnen Mariens


Data i miejsce założenia:
1945 rok – Włochy 

Założyciele:
o. Giacomo Spagnolo SX
m. Celestina Bottego
.

.
Liczby: 246 sióstr na świecie  * dane z 2008 roku
Misjonarki Ksawerianki obecne są w krajach: Włochy, USA, Meksyk, Brazylia, Czad, Kamerun, Burundi, Kongo, Tajlandia, Japonia.
Dom generalny: Włochy (Parma)
. 

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia. 


Duchowość:
Centrum życia duchowego ksawerianek jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który umarł i zmartwychwstał z miłości. Wzywa On siostry do kontynuowania Jego misji. Zgromadzenie opiera swoją duchowość także na Maryi w tajemnicy Nawiedzenia i na Niej siostry wzorują swoją wewnętrzną postawę wobec Boga i ludzi. Podobnie jak Maryja, przemierzając świat, starają się nieść nadzieję światu oraz by wszyscy ludzie poznali miłość Chrystusa. Siostry nie noszą habitów; założyciel polecał jednak siostrom: Niech miłość będzie waszym habitem.


Działalność:
Ksawerianki oddają się ewangelizacji, katechizacji, pracy w opiece zdrowotnej oraz promocji człowieka, zwłaszcza kobiet. Siostry żyją w małych międzynarodowych wspólnotach, często na obszarach wielkiej biedy. Starają się odpowiadać na potrzeby lokalnych kościołów oraz ludzi, wśród których żyją, zwłaszcza w dziedzinie opieki medycznej i edukacji, ale także rolnictwa. 


Historia:
O powstaniu żeńskiej gałęzi zgromadzenia ksawerianów myślał już ich założyciel ks. Guido Maria Conforti. Jego marzenie zrealizował młody ksawerianin ks. Giacomo Spagnolo. Czując Boże wezwanie do realizacji tego dzieła uzyskał aprobatę swoich przełożonych. Do współpracy zaprosił Celestinę Bottego, nauczycielkę języka angielskiego w ksaweriańskim seminarium, kobietę o głębokiej duchowości. Ta jednak nie zgodziła się. Z czasem, w kontekście doświadczeń II Wojny Światowej, zaczęła dostrzegać, że w propozycji ks. Spagnolo Bóg przekazuje jej swoją wolę. W czasie jednych z ćwiczeń duchowych powiedziała Bogu swoje “tak”. Pierwsza wspólnota powstała w Parmie we Włoszech. 

Strony www:
Międzynarodowa www.xaverianas.com
www.youtube.com/watch?v=9F9tRekorRU

Aktualizacja 14.10.2014
.
.
.