10 grudnia 2009

Baptystynki


Zgromadzenie Sióstr Świętego Jana Chrzciciela (CSJB lub CSGB) 
Congregatio Sororum a Sancto Joannus Baptista
Congregazione delle Suore di San Giovanni Battista (Battistine)
Congregation of the Sisters of St. John the Baptist (Baptistines, Baptistine Sisters)
Congregación de Hermanas de San Juan Bautista (Bautistinas)

Congregação das Irmãs de São João Batista (Batistinas)
Congrégation des Soeurs de Saint-Jean-Baptiste (Soeurs Baptistines)
Schwestern vom hl. Johannes dem Täufer (Baptisterinnen)

Data i miejsce założenia:
1878 rok – Włochy 

Założyciele:
bł. Alfonso Maria Fusco
m. Maddalena Caputo Liczby: 831 sióstr na świecie; (Polek 27; w Polsce ok.10)
Baptystynki obecne są w krajach: Polska, Włochy, Mołdawia, USA, Kanada, Brazylia, Chile, Argentyna, Meksyk, Zambia, RPA, Madagaskar, Malawi, Indie, Filipiny, Korea Płd.,
Dom generalny: Włochy (Rzym)

.
Habit aktualny:

Biała bluzka, czarna kamizelka, czarna spódnica, na głowie prosty czarny welon z białą wypustką, na piersi krzyż.
W Indiach możliwy jednolity świecki strój - tradycyjne sari, na piersi krzyż.


Habit historyczny:

Duchowość:
Baptystynki za przykładem swojego patrona św. Jana Chrzciciela starają się “przygotować drogę Panu”, usuwając wszystko co mogłoby być przeszkodą w przyjęciu Słowa Bożego przez człowieka. Siostry w swoim życiu pragną naśladować Jezusa Nazarejczyka w czynieniu dobra zwłaszcza tym, którzy najbardziej jej potrzebują. Duchowość zgromadzenia charakteryzuje bezgraniczna ufność w Bożą Opatrzność oraz apostolska gorliwość w radosnym poświęceniu się na rzecz ubogich. Baptystynki codziennie uczestniczą we Mszy Świętej, odmawiają Liturgię Godzin, różaniec, praktykują medytację, pogłębiają duchowość poprzez dni skupienia i rekolekcje. Patronami zgromadzenia oprócz św. Jana Chrzciciela są: Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, Matka Boża Bolesna oraz św. Józef. Działalność:
Zgromadzenie otacza swoją troską głównie dzieci i młodzież, zwłaszcza najuboższą. Siostry pracują w szkołach różnego typu, żłobkach, sierocińcach. Ponadto pomagają w pracy duszpasterskiej w parafiach, posługują w szpitalach, opiekują się starszymi, upośledzonymi, niepełnosprawnymi; pracują na misjach. 

Bez welonów nowicjuszki
Historia:
Bł. Alfonso Maria Fusco jeszcze jako kleryk miał sen, w którym Jezus z Nazaretu wzywa go do założenia instytutu do opieki nad osieroconymi dziećmi. Będąc proboszczem w małej miejscowości Angri widział jak matki zostawiały swoje dzieci na długie godziny pracy, by zapewnić im wyżywienie i odzienie. Widok ten poruszył kapłana. Zgromadził kilka pobożnych kobiet z Maddaleną Caputo na czele, kobietą o silnej motywacji oddania swojego życia Bogu na drodze życia zakonnego, które zobowiązały się opiekować i wychowywać dzieci, dając w 1878 roku początek nowemu zgromadzeniu. 
Baptystynki w Polsce obecne są w trzech domach: w Pasierbcu koło Limanowej w diecezji tarnowskiej, w Lublinie oraz Krakowie.

Strony www:
Włochy: www.battistine.it
USA: www.baptistines.org
Brazylia:  www.csjbbrasil.com.br
Filipiny:  http://csjbphil.tripod.com/
http://sites.google.com/site/baptistinesphil/founder-s-page-1

Aktualizacja: 26.09.2012
.
.
.