9 września 2009

Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rycerstwa Niepokalanej (CSFMI) 
Congregatio Sororum Franciscalium Militiae Immaculatae
Suore Francescane della Milizia dell'Immacolata
Franciscan Sisters of the Militia of the Immaculata
Hermanas Franciscanas de la Milicia de la Inmaculada
Irmãs Franciscanas da Milícia da Imaculada
Sœurs Franciscaines de la Milice de l'Immaculée 
inne nazwy: Rycerki Niepokalanej, siostry Rycerstwa Niepokalanej

Data i miejsce założenia:
1949 rok – Japonia
.
Założyciel:
o. Mieczysław Maria Mirochna OFMConv 


Liczby: 170 sióstr na świecie (w Polsce 36)  * dane z 2008 roku
Rycerki Niepokalanej obecne są w krajach: Polska, Japonia, Korea Płd.
Dom generalny: Japonia (Konagai)
 

Habit aktualny:

Granatowy habit przepasany białym sznurem, granatowy szkaplerz z białym kołnierzykiem, na piersi Cudowny Medalik, na głowie granatowy welon, przy boku koronka do siedmiu radości NMP.

Używany również strój uproszczony: habit bez szkaplerza i bez sznura.

Habit historyczny:

Duchowość: 
Siostry żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Charyzmatem zgromadzenia jest troska o nawrócenie i uświęcenie dusz przez Niepokalaną. Realizują cel założonego przez św. Maksymiliana Kolbego Rycerstwa Niepokalanej, którym jest całkowite i bezgraniczne oddanie się Maryi Niepokalanej i bycie jej narzędziem w ratowaniu dusz dla Królestwa Niebieskiego. Dlatego siostry, oprócz trzech ślubów zakonnych, dokonują też aktu oddania się Maryi, którego ponowienie rozpoczynają każdy dzień, by później w ciągu całego dnia żyć i pracować jako Jej własność oraz naśladować Ja, zwłaszcza w miłowaniu i oddaniu się Jezusowi. Pragną na Jej wzór jednoczyć się z Chrystusem. Przypominają również światu o doniosłej roli Maryi w dziele zbawienia.
Oprócz św. Maksymiliana zgromadzeniu patronują także św. Józef i św. Andrzej Bobola, dwaj święci, którzy poświęcili swe życie Matce Bożej.


Działalność: 
Franciszkanki Rycerstwa Niepokalanej realizują cel zdobycia świata dla Chrystusa przez Niepokalaną na polu edukacji, posługi chorym i potrzebującym oraz w działalności wydawniczej. W Japonii prowadzą przedszkola, żłobki, domy dla osób starszych, zakłady dla upośledzonych fizycznie i umysłowo, wydają czasopismo szerzące ducha Rycerstwa Niepokalanej. W Polsce prowadzą oratorium, ośrodek zdrowia, pracują w parafiach, w radiu diecezjalnym, opiekują się pielgrzymami, posługują w Niepokalanowie. Ponadto prowadzą grupy Rycerstwa Niepokalanej.Historia:
Rycerki Niepokalanej założył Polak, franciszkanin konwentualny Mieczysław Mirochna. Jako kleryk zachwycił się maryjną drogą św. Maksymiliana Kolbego i wyjechał z nim na misje do Japonii. Po wybuchu bomby atomowej w Nagasaki franciszkanie zaopiekowali się licznymi sierotami. O. Mieczysław, dostrzegając potrzebę kobiecych rąk i serc całkowicie oddanych Niepokalanej, przystąpił do tworzenia nowego zgromadzenia, urzeczywistniając w ten sposób marzenie św. Maksymiliana o powstaniu żeńskiego Niepokalanowa. Zgromadzenie ostatecznie narodziło się w Konagai w 1949 roku, gdy pierwszych osiem kobiet otrzymało habit i rozpoczęło formację zakonną. Ojcu Mieczysławowi pomagała Kazuko Nakayama, która pracowała w sierocińcu jako lekarka, a po założeniu zgromadzenia, już jako s. Franciszka Maria, została jego przełożoną generalną.

Strony www:
http://siostrymi.pl

Aktualizacja: 26.09.2012

.
.
.