11 września 2009

Józefitki z Brentwood

.
Zgromadzenie Sióstr Św. Józefa z Brentwood (CSJ)
Congregation of the Sisters of St. Joseph of Brentwood (Josephites)
Congregación de las Hermanas San José de Brentwood (Josefinas de Brentwood)
Congregação das Irmãs de São José de Brentwood
Congregazione delle Suore di San Giuseppe di Brentwood
Congrégation des Soeurs de Saint-Joseph de Brentwood

Kongregation der Schwestern vom Heiligen Josef von Brentwood.


Data i miejsce założenia:
1856 rok – USA

Założyciel:
Wspólnota wyłoniła się ze zgromadzenia, które założył o. Jean Pierre Medaille SJ w 1650 roku we Francji.

Liczby: brak danych
Józefitki z Brentwood obecne są w krajach: USA, Brazylia, Puerto Rico, Dominikana.
Dom generalny: USA (Brentwood, NY)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.

Habit historyczny:
---------------------------------------

Duchowość:
Duchowość józefitek z Brentwood zakorzeniona jest w Ewangelii, która mówi o Bożej sprawiedliwości, miłości i przebaczeniu. Przez jej pryzmat siostry starają się patrzeć na przemijający świat i jego sprawy. W niej odnajdują współczującego Jezusa, który identyfikuje się z ubogimi, cierpiącymi i uciskanymi. Poprzez wspólnotową modlitwę, osobistą kontemplację oraz posługę starają się doprowadzić wszystkich do zjednoczenia z Bogiem.


Działalność:
Józefitki z Brentwood służą tam gdzie są potrzebne. Ich działalność skupia się na pracy wychowawczej i edukacyjnej od szkół podstawowych do wyższych uczelni. Ponadto siostry pracują w służbie zdrowia, jako pracownice socjalne, posługują w parafiach oraz ośrodkach duchowości.


Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają założonego przez o. Jean'a Pierre Medaille SJ w 1650 roku w Le Puy we Francji zakonu sióstr św. Józefa i odnowionego w 1808 roku w Lionie przez m. Jeanne Fontbonne. W 1836 roku siostry przybyły do USA i założyły dom w Carondelet. Stamtąd zgromadzenie rozprzestrzeniało się na całe Stany Zjednoczone, z którego wyłaniały się liczne samodzielne zgromadzenia pod wezwaniem św. Józefa. Do Brentwood siostry na czele z matką Austin Keane, przybyły z Chestnut Hill w 1856 roku na prośbę biskupa Brooklynu. Z czasem wspólnota usamodzielniła się.

Strony www:
www.brentwoodcsj.org