25 marca 2018

Józefitki z Baden


Siostry św. Józefa z Baden (CSJ)
Sisters of St. Joseph of Baden
Suore di San Giuseppe di Baden
Hermanas de San José de Baden
Irmãs de São José de Baden
Sœurs de Saint Joseph de Baden
Schwestern von St. Joseph von Baden


Data i miejsce założenia:
1869 rok - USA

Założyciel:
Wspólnota wyłoniła się ze zgromadzenia, które założył o. Jean Pierre Medaille SJ w 1650 roku we Francji.

Liczba sióstr na świecie: ok. 180
Józefitki z Baden obecne są w krajach: USA, Nikaragua.
Dom generalny: USA (Baden, PA)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.

Habit historyczny:

Czarny habit przepasany czarnym sznurem, pod szyją biały półokrągły pektoralik, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi zawieszony krzyż, przy boku różaniec.

Duchowość:
Powołaniem zgromadzenia jest kochać Boga i służyć Mu oraz ludziom w sąsiedztwie. Zakorzenione w modlitwie, życiu wspólnotowym i Ewangelii, siostry zobowiązują się do wypełniania misji jedności i pojednania poprzez swoją obecność, modlitwy i służbę. Same żyjąc w jedności z Bogiem i ze sobą wzajemnie, starają się prowadzić wszystkich, z którymi się stykają do zjednoczenia z Bogiem i jedności między sobą. Wierzą, że Bóg żyje w świecie, w ludziach, którym służą oraz za których się modlą.
Modlitwa - wspólnotowa i osobista, prowadzona w duchu św. Ignacego z Loyoli - znajduje się w samym sercu życia zakonnego sióstr. Poprzez codzienną praktykę żarliwej, wiernej modlitwy i kontemplacji, utrzymują pełną miłości uwagę na obecności Boga odnajdywanego w Piśmie Świętym, sakramentach i w Kościele.


Działalność:
Józefitki z Baden posługują w edukacji w szkołach i na uniwersytetach, w opiece nad chorymi i starszymi w szpitalach, placówce opiekuńczo-rehabilitacyjnej i hospicjach, w duszpasterstwach parafialnym i więziennym, w pracy charytatywnej i społecznej, pomagają dziewczętom cierpiącym z powodu ubóstwa i zaniedbania oraz ludziom bezdomnym.

Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają założonego przez o. Jean’a Pierre’a Medaille SJ w 1650 roku w Le Puy we Francji zakonu sióstr św. Józefa i odnowionego w 1808 roku w Lionie po Rewolucji Francuskiej przez m. Jeanne Fontbonne. Zgromadzenie powołane zostało do pełnienia wszelkich dzieł miłosierdzia względem bliźnich, wśród których siostry żyły.
W 1836 roku grupa sióstr na czele z m. Celestine Pommerel, przybyła do USA na zaproszenie biskupa St. Louis, osiedlając się w małej wiosce Carondelet, gdzie otoczyła opieką dzieci głuchonieme. Stamtąd zgromadzenie rozprzestrzeniało się na całe Stany Zjednoczone, z którego wyłaniały się liczne samodzielne zgromadzenia pod wezwaniem św. Józefa, żyjące charyzmatem ojca Medaille.
W 1869 roku trzy Józefitki z Brentwood przybyły do Ebensburga w stanie Pensylwania, gdzie założyły klasztor, a przy nim szkołę dla chłopców, dając początek kolejnej niezależnej wspólnocie Józefitek. Pod koniec wieku siostry zaczęły szukać miejsca na klasztor bliżej Pittsburgha. W końcu udało się go znaleźć w miejscowości Baden. Tam w 1901 roku wybudowały nowy klasztor, który stał się domem głównym zgromadzenia. Od tego czasu nazywane są Siostrami św. Józefa z Baden. Przy klasztorze zakonnice otwarły szkołę.
Z biegiem lat powstawały kolejne placówki, a przy nich nowe dzieła apostolskie: szpitale, domy dziecka, szkoły, szkoły zawodowe. W 1926 roku Józefitki podjęły decyzję o wyjeździe na misje do Chin, gdzie były obecne do 1948 roku. Działalność misyjną podejmowały także w Brazylii (1967-1994), Liberii (1979-1986), na Jamajce (1993-2002) oraz w Nikaragui, gdzie są obecne do dziś.

Strony www:
www.stjoseph-baden.org