13 marca 2018

Miłośniczki Krzyża Świętego z Xuan Loc


Zgromadzenie Miłośniczek Krzyża Świętego z Xuan Loc
Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Xuan Loc
Congregazione delle Suore Amanti della Santa Croce di Xuan Loc
Congregación de las Hermanas Amantes de la Santa Cruz de Xuan Loc
Congregação das Irmãs Amantes da Santa Cruz de Xuan Loc
Congrégation des Amantes de la Croix de Xuan Loc
Kongregation der Schwestern von der Liebe zum Heiligen Kreuz von Xuan Loc
Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc


Data i miejsce założenia:
1963 rok - Wietnam

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się ze wspólnoty, którą założył bp Pierre Marie Lambert de la Motte MEP w 1670 roku.Liczba sióstr na świecie: 261 (w tym 31 nowicjuszek)  * dane z 2014 roku
Miłośniczki Krzyża Świętego z Xuan Loc obecne są w krajach: Wietnam, Francja.
Dom generalny: Wietnam (Biên Hòa)


Habit aktualny:

Czarne ao-dai składające się z tuniki z szerokim kołnierzem i guzikami sięgającej do kolan, oraz z szerokich spodni, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.
Duchowość:
Duchowość lambertiańska jest chrystocentryczna. Za przykładem swojego założyciela bpa Lamberta de la Motte siostry kierują swój wzrok i serca w stronę Chrystusa Ukrzyżowanego, skupiając się na zbawczej tajemnicy Krzyża, starając się, by Pan Jezus był ich jedynym celem. Charyzmatem zgromadzenia jest więc miłość Chrystusa Ukrzyżowanego i udział w Jego zbawczej misji.
Charyzmat ten siostry wypełniają na dwa sposoby: przez modlitwę w intencji nawrócenia chrześcijan, którzy żyją daleko od Boga, oraz za pogan, aby uwierzyli w Boga. Drugi sposób to czynne apostolstwo poprzez świadectwo i służbę w dziedzinie wiary, moralności, edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej.
Duchowość Miłośniczek Krzyża Świętego ma trzy zasadnicze wymiary: kontemplację, umartwienie i apostolat. Wśród nich prymat wiedzie modlitwa, ważny jest też duch wyrzeczenia i poświęcenia się dla miłości na wzór Chrystusa, który umarł na krzyżu z miłości do Ojca i ludzi. Siostry żyją także radosną nadzieją wypływającą z wiary w Zmartwychwstanie.
Hasłem zgromadzenia są słowa: Per Crucem ad Lucem, czyli Przez Krzyż do Światła.Działalność:
Jednym z głównych obszarów działalności Miłośniczek z Xuan Loc jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Siostry służą także chorym w szpitalach, opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, udając się do ich domów, aby pomagać w fizjoterapii, wspierają osoby ubogie i samotne, pomagają im zdobyć lekarstwa, szerzą wiedzę na temat opieki zdrowotnej, zwłaszcza wśród młodych matek. Ponadto włączają się w pracę duszpasterską Kościoła poprzez katechizację, animację liturgiczną, prowadzenie chórów parafialnych oraz różnych grup duszpasterskich.


Historia:
Miłośniczki Krzyża Świętego z Xuan Loc są jednym z ponad 20 zgromadzeń, mających korzenie we wspólnocie założonej w Wietnamie w 1670 roku przez bpa Pierre Marie Lambert de la Motte MEP.
Urodził się on we Francji; już w wieku 9 lat mocno wyryły się w jego duszy słowa Pana Jezusa wzywające do wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go przez tych, którzy chcą iść za Nim. Słowa te naznaczyły całe przyszłe życie Lamberta de la Motte i duchowość założonego przez niego w Wietnamie zgromadzenia. Wcześniej jednak, pełen gorliwości misyjnej, stał się współzałożycielem Zgromadzenia Misjonarzy Zagranicznych z Paryża. Po kilku latach wyjechał na misje do Wietnamu. Wyświęcony na biskupa, pełnił funkcję wikariusza apostolskiego Cochin.
Właśnie tam, najpierw w Kiên Lao (dziś część Bui Chu) w 1670 roku, z kilku pobożnych miejscowych kobiet uformował wspólnotę zakonną nazwaną Miłośniczkami Krzyża Świętego. Klasztory powstawały w różnych częściach Wietnamu, będąc pod jurysdykcją miejscowych biskupów. Z czasem przekształcały się w autonomiczne zgromadzenia na prawie diecezjalnym, choć żyjące wspólnym charyzmatem bpa Lamberta de la Motte.


Gałąź z Xuan Loc ma swoje korzenie na północy kraju. W 1954 roku z powodu sytuacji politycznej, wiele Miłośniczek Krzyża Świętego emigrowało na południe Wietnamu. Część z nich osiedliła się w Ho Nai. Wkrótce cztery różne wspólnoty połączyły się i zamieszkały w Hai Phong, otrzymując jednocześnie pierwsze zatwierdzenie od biskupa Sajgonu. Pięć lat później siostry przeniosły się do parafii Bac Hai. W 1963 roku biskup Sajgonu dokonał reformy wspólnoty, zgodnie z wytycznymi prawa kanonicznego. Zgromadzenie przyjęło nazwę Miłośniczek Krzyża Świętego z Hai Phong i rok ten uważa się za datę założenia wspólnoty. Liczyła ona wówczas 68 sióstr i 10 nowicjuszek. W 1976 roku, po 13 latach od założenia, zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone jako niezależna kongregacja podległa biskupowi diecezji Xuan Loc. Zakonnic było wtedy już 95. W 2000 roku osiągnęły one liczbę 193.
W 1995 roku z woli Kościoła zgromadzenie zmieniło nazwę na Miłośniczki Krzyża Świętego z Bac Hai - Xuan Loc. W 2010 roku ponownie dokonano zmiany nazwy na Miłośniczki Krzyża Świętego z Xuan Loc.


Strony www:
http://menthanhgiaxuanloc.org