1 marca 2018

ss. Miłosierdzia Najświętszej Maryi


Siostry Miłosierdzia Najświętszej Maryi (SCSM)
Sisters of Charity of Saint Mary
Suore di Carità di Santa Maria
Hermanas de Caridad de Santa María
Irmãs da Caridade de Santa Maria
Sœurs de Charité de Sainte-Marie


Data i miejsce założenia:
1871 rok - Włochy

Założycielka:
m. Marie Louise Angélique ClaracLiczba sióstr na świecie: 279  * dane z 2008 roku
Siostry Miłosierdzia Najświętszej Maryi obecne są w krajach: Włochy, Francja, USA, Kanada, Meksyk, Kolumbia, Ekwador, Peru, Boliwia, Argentyna, Chile, Indie.
Dom generalny: Włochy (Turyn)

Habit aktualny:

Niebieski habit wycięty w szpic, na głowie biały czepek i niebieski welon,
na piersi zawieszony medal.

---------------------------------------

W Indiach: beżowy habit lub sari.


Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia zawiera się w jednym słowie: miłosierdzie. Siostry powołane są do ukazywania Bożej miłości poprzez pełnienie miłosierdzia we wszystkich jego przejawach - miłosierdzia duchowego, moralnego bądź materialnego, stając się hojnym darem z samych siebie. Sprawia to, że zakonnice oddane są służbie tym, którzy są najbardziej potrzebujący, wszystkim, zawsze i we wszystkich okolicznościach, ogarniając cały świat. Duch zgromadzenia zawiera więc w sobie rys misyjny. Założycielka tak określiła sposób realizowania powołania sióstr: Kochać Pana, czynić Go kochanym, być Bożą obecnością na ziemi, ofiarowywać małe radości i dawać pokój Chrystusowy bliźnim.
Siostry Miłosierdzia odpowiadają na Boże powołanie na wzór Najświętszej Maryi Panny, która powiedziała Panu swoje: tak - Jestem Służebnicą Pańską. Mają do Niej wielkie nabożeństwo. Jako rodzina zakonna poświęcają się Tej, która przez całe swoje życie okazywała pokorę i ufność Bogu. Jej bliska i aktywna obecność wspiera siostry w pełnieniu apostolatu.


W centrum życia duchowego wspólnoty stoi Eucharystia i Komunia sakramentalna - najwyższy sposób zjednoczenia z Bogiem, źródło osobistej świętości i siły do służenia innym. Z kolei miłość krzyża pomaga siostrom przyjmować wydarzenia życia, codzienne cierpienia i przykrości.
Oprócz hojności cnotami szczególnie pielęgnowanymi w zgromadzeniu są również pokora i prostota, a w życiu wspólnotowym życzliwość oraz duch współpracy i wzajemnej pomocy. Ponadto siostry starają się wcielać w życie ideał zawarty w słowach Pana Jezusa: To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem (J 15, 12).


Działalność:
Siostry Miłosierdzia prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe i średnie, dom dziecka, organizują obozy dla dzieci upośledzonych, w ubogich krajach uczą czytania i pisania, opiekują się chorymi w szpitalach, prowadzą domy opieki dla osób starszych. Włączają się też w duszpasterstwo parafialne, katechizację, prowadzenie rekolekcji, odwiedzają osoby starsze, są szafarzami Komunii Świętej w szpitalach, rozdają bezpłatne posiłki dzieciom z ubogich rodzin.Historia:
Marie Louise Angélique Clarac urodziła się w 1817 roku w Auch we Francji. Choć pochodziła z zamożnej rodziny od młodości miała wiele współczucia dla osób ubogich. Wrażliwość ta doprowadziła ją do wstąpienia w szeregi Sióstr Szarytek, ponieważ widziała ich oddanie biednym i potrzebującym. Początkowo posługiwała jako nauczycielka, po kilku latach życia zakonnego wyjechała na 6 lat na misje do Algierii.
Po powrocie zamieszkała w klasztorze w Turynie we Włoszech. Zostając spadkobierczynią znacznego majątku rodzinnego wykorzystała go, aby powiększyć działalność charytatywną swojego zgromadzenia. Za radą św. Jana Bosko nabyła rozległy kompleks obejmujący między innymi przedszkole, szkołę i oratorium.
Rozpoczynając swój apostolat w Turynie, powiedziała: Zwalczanie analfabetyzmu musi być jedną z pierwszych prac charytatywnych, aby pomóc ubogim wyjść z ich sytuacji. Nieco później m. Marie Louise otworzyła szpital. W każdej pracy starała się zaspokajać materialne, ale przede wszystkim duchowe potrzeby ludzi.
Działalność apostolska zakonnicy, ale także jej wytrwałość, pokora i cierpliwość doprowadziły ostatecznie do utworzenia Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia Najświętszej Maryi. W 1871 roku opuściła Szarytki, aby założyć nową wspólnotę zakonną.
Matka Marie Louise dała się poznać jako osoba o niestrudzonym zapale w niesieniu pomocy biednym zarówno materialnie, jak i duchowo. Odznaczała się elastycznością w podejmowaniu dzieł apostolskich, co stało się także cechą założonej przez nią wspólnoty.

Strony www:
Kanada: http://marie-clarac.qc.ca
Argentyna: www.madreclarac.com.ar