1 lipca 2017

Córki Drogocennego Życia


Instytut Córek Drogocennego Życia
Institute of the Daughters of Precious Life
Istituto delle Figlie di Vita Preziosa
Instituto de las Hijas de la Preciosa Vida
Instituto das Filhas da Preciosa Vida
Institut des Filles de la Vie Précieuse


Data i miejsce założenia:
2004 rok - Brazylia

Założyciel:
o. Geovane Ferreira Silva


 

Liczba sióstr na świecie: 12  * dane z 2015 roku
Córki Drogocennego Życia obecne są w krajach: Brazylia
Dom generalny: Brazylia (Nova Holanda – Complexo da Maré)


Habit aktualny:

Szary habit przepasany białym sznurem, na głowie biały welon, na piersi zawieszony krzyżyk z Najświętszym Sercem pośrodku, z którego Krew spływa do kielicha.Duchowość:
Córki Drogocennego Życia ofiarują swoje życie z miłości do Jezusa Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego. Celem wspólnoty jest doświadczanie bliskości i jedności z Bogiem i prowadzenie innych ludzi do tego samego doświadczenia. Motto instytutu brzmi: Czerpać Życie, które zawisło na Krzyżu. Siostry starają się więc być jak kielich, który zbiera przelaną Krew Chrystusa, aby oczyścić i przemienić tych, którzy nie widzą wartości swojego życia, pozostając w ciemności grzechu.
Duchowość zgromadzenia naznaczona jest absolutną wiernością i uległością wobec Ducha Świętego, wspierana przez żarliwe nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny, czczonej w tytule Róży Mistycznej. Ponadto duchowość ta korzysta z przykładu życia św. Ojca Pio, św. Michała Archanioła oraz św. Faustyny Kowalskiej. Siostry pielęgnują w swoich sercach cnotę miłosierdzia i głębokiej prostoty. Za łaską Bożą starają się żyć w miłości, prowadzone przez Boskiego Mistrza, który jest Drogą prowadzącą do prawdziwego życia.


Działalność:
Siostry poświęcają się działalności edukacyjnej, pomagając młodym ludziom ukształtować chrześcijańskie i dojrzałe moralnie sumienia. W tym celu troszczą się o dzieci w przedszkolu oraz w szkole zapewniając im kompleksową opiekę we wszystkich sferach: edukacyjnej, kulturowej, religijnej, sportowej, rekreacyjnej, a także medycznej, stomatologicznej i psychologicznej.

Historia:
Historia wspólnoty rozpoczęła się w 2002 roku. Tuż po swoich święceniach kapłańskich Geovane Ferreira Silva został wysłany do posługi w kaplicy Świętej Rodziny w Nova Holanda w Complexo da Maré.
Wokół niego zaczęli gromadzić się młodzi ludzie, którzy zapragnęli całkowicie poświęcić się służbie Bogu. Ks. Geovane mężczyzn odsyłał do seminarium, a kobiety do zgromadzeń zakonnych, ale wszyscy do niego wracali.
Ci młodzi ludzie przychodzili do kapłana, aby się modlić na różańcu oraz do Ducha Świętego. Spędzali ze sobą wszystkie wolne chwile. Wspólnota zawiązała się spontanicznie. Bracia i siostry wyszli na ulice ewangelizować, zakładali grupy modlitewne, odwiedzali również miejsca, w których sprzedawano narkotyki w poszukiwaniu zagubionych w grzechu młodych ludzi.
W 2004 roku, za zgodą ówczesnego arcybiskupa Rio de Janeiro, ks. Geovane Ferreira Silva oficjalnie założył Instytut Synów i Córek Drogocennego Życia, rodzinę zakonną składającą się z gałęzi męskiej i żeńskiej oraz oblatów świeckich.


Strony www:
http://preciosavida.com.br