7 stycznia 2017

Franciszkanki z Dongen


Siostry Franciszkanki z Dongen
Franciscan Sisters of Dongen
Suore Francescane di Dongen
Hermanas Franciscanas de Dongen
Irmãs Franciscanas de Dongen
Sœurs Franciscaines de Dongen
Franziskanerinnen von Dongen
Zusters Franciscanessen van Dongen


Data i miejsce założenia:
1801 rok - Holandia

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Franciszkanki z Dongen obecne są w krajach: Holandia.
Dom generalny: Holandia (Dongen)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.

 Habit historyczny:

Strój używany do lat 1950-tych.

Na misjach strój w kolorze białym.
--------------------------------------- 

Strój wprowadzony w latach 1950-tych; wycofany ok. 1980 roku.Korzenie zgromadzenia sięgają XVII wieku. W owym czasie wśród klasztorów franciszkańskich pojawiały się różne opinie na temat tego, jak powinna być stosowana w życiu codziennym reguła św. Franciszka. W 1623 roku miała miejsce tzw. reforma limburska, której nazwa wzięła się od Limburgii, regionu na pograniczu dzisiejszej Belgii i Holandii. Reforma ta skupiła grupę żeńskich klasztorów franciszkańskich z regionu, nadając im wspólny kierunek i zasady życia. Wspólnoty te przyjęły nazwę: Siostry Pokutniczki Rekoletki Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z Asyżu. Mniszki z tych klasztorów prowadziły życie kontemplacyjne za ścisłą klauzurą.
Pod koniec XVIII wieku w wyniku Rewolucji Francuskiej wprowadzono antyreligijne prawodawstwo, na mocy którego zamknięto wiele klasztorów. Jednym z nich był klasztor Pokutniczek Rekolektek w belgijskim Leuven. Władze świeckie wyrzuciły siostry z klasztoru, skonfiskowały i sprzedały ich mienie. Grupa zakonnic dostrzegła możliwość kontynuowania życia zakonnego w Holandii. Po kilku latach tułaczki siostrom wraz z jedną nowicjuszką i jedną postulantką, które zdążyły międzyczasie dołączyć do nich, udało się w 1801 roku osiedlić na stałe w Dongen.


Choć siostry postanowiły nadal żyć w duchu reformy limburskiej, jednak od samego początku zaczęły nauczać też dzieci; wkrótce otwarły szkołę żeńską z internatem, przedszkole i szkołę podstawową. Oprócz własnego uświęcenia sióstr celem nowego zgromadzenia było świadczenie bliźnim miłosierdzia poprzez edukację i wychowanie, a także opiekę pielęgniarską. W 1841 roku zakonnice udały się na misje do Curaçao, holenderskiego terytorium zależnego, a I połowie XX wieku kilka sióstr wyjechało do Indonezji.
Okres posoborowy to czas kryzysu zgromadzenia. W Holandii brak nowych powołań i coraz starszy wiek sióstr sprawił, że w latach 1980-tych Franciszkanki wycofały się z działalności edukacyjnej, poświęcając się jedynie pracy charytatywnej. Zgromadzenie rozwijało się jedynie w Indonezji. Tamtejsze siostry w 2007 roku odłączyły się od domu generalnego w Dongen, tworząc samodzielne zgromadzenie.

Dom generalny:
Zusters Franciscanessen van Dongen
Hoge Ham 25
5104 JA Dongen
email: congregatie@zfdongen.nl