3 stycznia 2017

Karmelitanki Najświętszego Serca z Los Angeles


Siostry Karmelitanki Najświętszego Serca z Los Angeles (OCD)
Carmelite Sisters of the Most Sacred Heart of Los Angeles
Suore Carmelitane del Sacro Cuore di Los Angeles
Hermanas Carmelitas del Sacratísimo Corazón de Los Ángeles
Irmãs Carmelitas do Sagrado Coração de Los Angeles
Sœurs Carmélites du Très Sacré-Cœur de Los Angeles
Karmeliten-Schwestern des Heiligsten Herzens von Los Angeles


Data i miejsce założenia:
1983 rok - USA

Założycielka:
Wspólnota powstała przez usamodzielnienie się części zgromadzenia, które założyła m. Maria Luisa Josefa od Najświętszego Sakramentu.

Liczba sióstr na świecie: 134  * dane z 2008 roku
Karmelitanki Najświętszego Serca z Los Angeles obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (
Alhambra, CA)

Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany skórzanym paskiem, brązowy szkaplerz wycięty pod szyją w kwadrat, na głowie biały czepek i czarny welon, przy boku różaniec.


Dopełnieniem stroju jest biały płaszcz chórowy.


Duchowość:
Duchowość zgromadzenia jest zakorzeniona w tradycji karmelitańskiej w ujęciu św. Teresy z Avila i św. Jana od Krzyża. Jej istotą jest głębokie zjednoczenie duszy z Bogiem przez modlitwę i kontemplację, które prowadzi do życia w ciągłej obecności Boga. Spotkanie z Nim odbywa się za pośrednictwem sakramentów i liturgii; siostry żywią szczególną miłość do Pana Jezusa obecnego w Eucharystii. Oprócz uczestnictwa we Mszy Świętej codziennie odmawiają m.in. Liturgię Godzin, różaniec, dwie i pół godziny poświęcają na medytację, z czego jedną godzinę w ramach Godziny Świętej połączoną z adoracją eucharystyczną.
Charakterystyczne dla duchowości karmelitańskiej jest także nabożeństwo do Matki Najświętszej; jest ona dla sióstr wzorem życia ukrytego, zjednoczonego przez kontemplację z Chrystusem, przykładem owocnej służby oraz uległego posłuszeństwa wobec natchnień Ducha Świętego w codziennym życiu.
W zgromadzeniu kładzie się silny nacisk na wierność Magisterium Kościoła Katolickiego; wśród intencji zanoszonych przez siostry w modlitwach pierwsze miejsce zajmuje modlitwa za kapłanów.
Kontemplacyjny charakter Karmelu siostry łączą z apostolską służbą Kościołowi, która ma na celu propagować wśród ludu Bożego prowadzenie głębszego życia duchowego.


Działalność:
Charyzmat zgromadzenia przewiduje trzy rodzaje działalności apostolskiej: edukację i wychowanie młodego pokolenia - w tym celu zgromadzenie prowadzi przedszkola, szkoły podstawowe i średnie; opiekę zdrowotną obecnie realizowaną w domach opieki dla ludzi starszych oraz organizowanie indywidualnych i grupowych rekolekcji w prowadzonych przez siostry domach rekolekcyjnych.Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają Meksyku przełomu XIX i XX wieku. Młoda meksykańska dziewczyna, Maria Luisa, choć marzyła o życiu zakonnym, z posłuszeństwa rodzicom wyszła za mąż. Wspólnie z mężem prowadzili życie pełne miłości Boga i bliźniego. Bóg jednak nie dał im dzieci. Zajęli się więc ubogimi dziećmi, dla których założyli w mieście Atotonilco el Alto szpital Najświętszego Serca.
Po czternastu latach małżeństwa Maria Luisa została wdową. Po pewnym czasie zrealizowała swoje marzenie o zakonie wstępując w 1904 roku do Karmelu, jednak po kilku miesiącach miejscowy biskup poprosił ją o powrót i ponowne zajęcie się pracą w szpitalu, który podczas jej nieobecności popadł w zaniedbanie. Do Marii Luisy zaczęły dołączać towarzyszki; kobiety za zgodą biskupa zaczęły prowadzić życie wspólne na wzór zakonny.
 

W 1913 roku wspólnota ta połączyła się ze Zgromadzeniem Służebnic Najświętszego Sakramentu, jednak już w 1917 roku biskup ponownie poprosił Marię Luisę i towarzyszki o powrót do szpitala Najświętszego Serca, który kolejny raz został zaniedbany. Z Luisą powróciły jednak tylko dwie siostry. W 1920 roku coraz liczniejsza wspólnota poprosiła o agregację do Zakonu Karmelitów Bosych; w 1921 roku siostry przyjęły karmelitańskie habity. Założycielka, już jako m. Maria Luisa Josefa od Najświętszego Sakramentu została pierwszą przełożoną generalną Karmelitanek Najświętszego Serca.
Zgromadzenie otwierało szkoły i sierocińce. W 1927 roku z powodu prześladowań religijnych w Meksyku m. Maria Luisa z kilkoma siostrami musiała uciekać do USA, gdzie znalazła schronienie w diecezji Los Angeles. Po dwóch latach wróciła do Meksyku, jednak zgromadzenie zdążyło się już zakorzenić na ziemi amerykańskiej, z biegiem lat otwierając zakłady opieki zdrowotnej, domy rekolekcyjne i szkoły.
W 1983 roku siostry z USA odłączyły się od macierzystej wspólnoty stając się autonomicznym zgromadzeniem z domem głównym w Alhambra, w dalszym ciągu kontynuując charyzmat m. Marii Luisy. Dziś Karmelitanki Najświętszego Serca z Los Angeles należą do tych nielicznych wspólnot zakonnych w Ameryce, którym nie brakuje nowych powołań.


Strony www:
https://carmelitesistersocd.com

Filmy:Więcej filmów: https://vimeo.com/carmelitesocd/videos