12 stycznia 2017

Mali Bracia Wcielenia


Mali Bracia Wcielenia
Little Brothers of the Incarnation
Piccoli Fratelli dell'Incarnazione
Pequeños Hermanos de la Encarnación
Pequenos Irmãos de Encarnação
Petits Frères de l'Incarnation
Kleine Brüder von der Inkarnation
Kleine Broeders van de Incarnatie


Data i miejsce założenia:
1976 rok - Haiti

Założyciel:
br. Francklin ArmandLiczba zakonników na świecie: brak danych
Mali Bracia Wcielenia obecni są w krajach: Haiti, Dominikana.
Dom generalny: Haiti (?)


Habit aktualny:

Jednolity świecki strój: niebieskie lub czarne spodnie, niebieska koszula, na piersi zawieszony znak duchowości foucauldiańskiej – serce z krzyżem.Duchowość:
Duchowość bł. Karola de Foucauld stanowi podstawę życia Małych Braci Wcielenia. Polega ono na naśladowaniu Pana Jezusa w Nazarecie, który żył zwyczajnie, jak wszyscy ludzie i pośród nich, żyjąc z pracy własnych rąk, dzieląc ich warunki życia, troski i biedy, będąc blisko tych, którzy są najbiedniejsi z biednych, których ubóstwo pozbawia poczucia bezpieczeństwa i godności.
Wspólnoty Małych Braci, zgodnie z pragnieniem bł. Karola, są małe liczebnie, prowadzą życie bardzo skromne i proste, są wzorowane na wspólnotach pierwszych chrześcijan i życiu Św. Rodziny z Nazaretu, której codzienność upływała na pracy i kontemplacji Boga pośród zwykłej codzienności.
Tym, co odróżnia Małych Braci Wcielenia od innych foucauldiańskich zgromadzeń zakonnych jest to, że ich celem jest stać się jednym z rolnikami. Z rolnikami, gdyż w społeczeństwie haitańskim rolnicy stanowią najuboższą i najbardziej zaniedbaną przez państwo grupę społeczną. Swoją obecnością i pracą zakonnicy starają się przywrócić im poczucie godności i wlać w ich dusze nadzieję. Pamiętają, by wraz z chlebem powszednim, nieść im także chleb Bożego Słowa.
Członkowie zgromadzenia składają śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, mogą przyjmować święcenia kapłańskie lub pozostać braćmi zakonnymi.Działalność:
Żyjąc i pracując wśród ludności wiejskiej Mali Bracia Wcielenia swoją pracą dążą do polepszenia warunków bytowych ubogich rolników poprzez kształcenie w zakresie rolnictwa oraz różne działania jak np. budowę studni z wodą pitną czy infrastruktury dostarczającej ją do domostw bądź przedsięwzięcia z zakresu gospodarki rolnej. Ponadto dbają o ich religijną formację, nauczają katechizmu, prowadzą grupy biblijne, rekolekcje, starają się wpajać chrześcijańskie wartości rodzinom, młodzieży, nastoletnim matkom itp.


Historia:
Założyciel zgromadzenia br. Francklin Armand życie zakonne rozpoczął w wieku 17 lat we wspólnocie Małych Braci św. Teresy od Dzieciątka Jezus, której celem była ewangelizacja ubogiej ludności wiejskiej oraz kształcenie ich z zakresie rolnictwa, a następnie wspomaganie w różnych innych formach. Bardzo wcześnie, bo już w wieku 28 lat został przełożonym generalnym zgromadzenia.
Niedługo później zetknął się z pismami bł. Karola de Foucauld. Jego duchowość zachwyciła br. Armanda tak, że zaczął on odczuwać „powołanie w powołaniu”. Mimo iż w swoim zgromadzeniu poświęcał się dla ludności wiejskiej, zapragnął żyć tak jak oni, dzieląc trudy ich codzienności na wzór bł. Karola.
Rolnicy bowiem to najuboższa część społeczeństwa haitańskiego, mimo iż stanowią ¾ ludności kraju. Zacofane metody rolnicze, słaba gleba, a jednocześnie słaby dostęp do wody pitnej, brak lekarzy na wsiach oraz płatne w większości szkoły w kraju sprawiają, że mieszkańcy wsi często żyją w nędzy, nie stać ich na kształcenie dzieci, nie mają zapewnionej opieki medycznej, nie potrafią poprawić swoich warunków bytowych. Brat Francklin chciał pokazać tym ludziom, że Bóg o nich nie zapomniał, że są kochani przez Boga, który jest Ojcem i nigdy nie opuszcza swych dzieci.
W porozumieniu z biskupem swojej diecezji br. Francklin założył w 1976 roku nową wspólnotę zakonną głęboko zaangażowaną w życie wśród najuboższych z ubogich na Haiti. Pierwszy dom powstał w miejscowości Dos Palais. W 1985 roku powstała gałąź żeńska: Małe Siostry Wcielenia.


Strony www:
http://lincarnation.tripod.com