6 listopada 2016

ss. Maryi Królowej


Misjonarki Najświętszej Maryi Panny Królowej Świata (CRM)
Missionary Sisters of the Blessed Virgin Mary, Queen of the World 
(Sisters of Mary, Queen)
Suore Missionarie della Beata Vergine Maria, Regina del Mondo 
(Suore di Maria, Regina)
Hermanas Misioneras de la Bienaventurada Virgen María, Reina del Mundo 
(Hermanas de María, Reina)
Irmãs Missionárias da Bem-Aventurada Virgem Maria, Rainha do Mundo 
(Irmãs de Maria, Rainha)
Missionnaires de la Sainte Vierge Marie, Reine du Monde 
(Soeurs de Marie, Reine)
Dòng Nữ Tu Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương (Dòng Trinh Vương)

Data i miejsce założenia:
1966 rok - Wietnam

Założyciel:
o. Bernard Hoan Khai Bui CMCLiczba sióstr na świecie: ok. 500
Siostry Maryi Królowej obecne są w krajach: Wietnam, USA, Australia.
Dom generalny: Wietnam (Tân Tiến - Sajgon)

Habit aktualny:

Wietnam: Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie szary welon,
na piersi po lewej stronie przypięty znak zgromadzenia.Na co dzień możliwy jednolity strój świecki: szara bluzka i czarne spodnie
z szarym welonem na głowie lub bez welonu.


USA: Szary habit z szarym kołnierzykiem, na głowie szary welon z białą wypustką, na piersi po lewej stronie przypięty krzyżyk.
Duchowość:
W centrum duchowości zgromadzenia stoi Jezus Chrystus, Syn Boży i Syn Maryi, który umarł na Krzyżu z miłości do Ojca i dla zbawienia ludzkości. Przez Jego śmierć na Krzyżu ludzie stali się dziećmi Bożymi i dziećmi Maryi. Ta ofiarna miłość skłania siostry do kontemplacji i naśladowania Chrystusa Ukrzyżowanego. Pierwszą uczennicą Pana Jezusa i najdoskonalszym Jego odbiciem jest Maryja, dlatego siostry całkowicie poświęcają się Jej według nauki św. Ludwika Marii Grignion de Montfort i na Jej wzór starają się służyć bliźnim.
Drugim ważnym aspektem duchowości zgromadzenia jest postawa dziecięctwa duchowego wzorowanego na św. Teresie od Dzieciątka Jezus. Siostry starają się być małe wobec Boga, pełne dziecięcej ufności, pokory i prostoty, do czego zachęcają je słowa Pana Jezusa: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego (Mt 18,3).
Życie duchowe kształtowane jest przez codzienną Eucharystię, Liturgię Godzin, medytację, czytanie duchowne, różaniec, modlitwę osobistą.
Ponadto do natury zgromadzenia należy praca apostolska przepojona duchem misyjnym.Działalność:
Siostry Maryi Królowej służą ludowi Bożemu poprzez pracę edukacyjną i wychowawczą w przedszkolach, szkołach i na uczelniach, katechizację i duszpasterstwa młodzieżowe. Siostry służą też chorym jako pielęgniarki organizują lekarstwa dla ubogich, opiekują się ludźmi w podeszłym wieku, biednymi i potrzebującymi, wpierają finansowo kapłanów pełniących służbę wobec ubogich, angażują się w pomoc w duszpasterstwie parafialnym, nauczanie katechumenów oraz katechezy dla małżeństw. Siostry starają się być wszędzie tam, gdzie Kościół je potrzebuje.

Historia:
W 1953 roku w Bui Chu w Wietnamie powstał niezależny dom Miłośniczek Krzyża Świętego, zgromadzenia założonego w 1670 roku w Kien Lao przez bpa Lamberta de Lamotte. Rok później z powodu prześladowania władz komunistycznych siostry udały się na południe kraju do Sajgonu. Miejscowy biskup ustanowił jako kapelana sióstr młodego kapłana o. Bernarda Hoan Khai Bui CMC. Ponieważ siostry żyły w duchu rad ewangelicznych, jednak bez kanonicznych ślubów zakonnych, o. Bernard w 1959 roku sporządził dla nich konstytucje i rozpoczął starania o zatwierdzenie wspólnoty jako zgromadzenia zakonnego oraz zmianę jej nazwy. Do duchowości bpa de Lamotte dodał rys maryjny oraz ducha dziecięctwa, dając siostrom za przewodników duchowych św. Ludwika Marii Grignion de Montfort oraz św. Teresę z od Dzieciątka Jezus.
W 1966 roku Stolica Apostolska zatwierdziła konstytucję; oraz nową nazwę: Misjonarki Najświętszej Maryi Panny, Królowej Świata. Aktualnie zgromadzenie jest wspólnotą na prawie diecezjalnym. Początkowo siostry prowadziły głównie szkoły. W skutek prześladowań, zajęły się rolnictwem, ucząc ubogą ludność ulepszonych technik rolniczych, uczyły też czytać i pisać oraz zaangażowały się w opiekę duszpasterską.


Strony www:
www.trinhvuong.org

Filmy:
www.youtube.com/watch?v=4xi2Mo709Cc