11 listopada 2016

Córki Maryi Niepokalanej i św. Józefa


Córki Maryi Niepokalanej pod opieką św. Józefa (FMI)
Daughters of Mary Immaculate under the Protection of Saint Joseph
Figlie di Maria Immacolata Sotto il Patrocinio di San Giuseppe
Hijas de María Inmaculada bajo el Patrocinio de San José
Filhas de Maria Imaculada sob a proteção de São José


Data i miejsce założenia:
1874 rok - Włochy

Założyciel:
ks. Sebastiano ZerbinoLiczba sióstr na świecie: 228
Córki Maryi Niepokalanej i św. Józefa obecne są w krajach: Włochy, Brazylia, Peru, Indie, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

  
Włochy, Peru: Czarny habit z prostokątnym wycięciem pod szyją, na głowie czarny welon, na piersi zawieszony krzyż na niebieskim sznurku.


Po lewej siostry w Brazylii: Habit w kolorze beżowym lub białym, na głowie biały welon o uproszczonym kroju.
Po prawej siostry na Filipinach i w Indiach: Habit w kolorze białym, czarny welon.


Duchowość:
Celem zgromadzenia jest naśladowanie Pana Jezusa Chrystusa za przykładem Maryi Niepokalanej i św. Józefa w czystości duszy.
Założyciel chciał, aby siostry były jak aniołowie, czystego serca i były misjonarkami dla wszystkich ludzi. Cnotami, które polecał siostrom zdobywać w pierwszej kolejności były: pokora, prostota i duch poświęcenia.
Ważne miejsce w duchowości zgromadzenia zajmuje tajemnica Kościoła, w którym siostry żyją, doświadczają Go i w Nim poświęcają się Bogu. Dlatego też każda siostra powinna odznaczać się wiernością Kościołowi i Jego pasterzom.


Działalność:
Córki Maryi Niepokalanej i św. Józefa zajmują się głownie wychowaniem moralnym dzieci i młodzieży. W tym celu prowadzą szkoły i przedszkola oraz katechizują. Ponadto angażują się w apostolstwo wśród rodzin oraz pomagają ubogim i potrzebującym.

Historia:
Założyciel zgromadzenia ks. Sebastiano Zerbino był kapłanem włoskiej diecezji Acqui. Od początku swojej kapłańskiej drogi wyróżniał się świętością życia, głęboką znajomością doktryny i niestrudzoną gorliwością, co przejawiało się m.in. długimi godzinami spędzonymi w konfesjonale. Jego nauczanie było ciągłym wzywaniem do prowadzenia świętego życia. Był cenionym kierownikiem duchowym i kaznodzieją, zakładał różne stowarzyszenia dla świeckich, jednak szczególnie troszczył się o młodzież, starając się zapewnić jej religije i moralne wychowanie.
m. Giuseppina Zerbino
Głównym miejscem jego działalności była parafia w Molare, gdzie był wikarym. Tam, w 1874 roku, przy wsparciu św. Józefa Marello, założyciela Oblatów św. Józefa, późniejszego ordynariusza diecezji Acqui, założył nowe zgromadzenie zakonne, które promowałoby świętość życia głownie poprzez wychowanie młodego pokolenia. Powierzenie wspólnoty Maryi Niepokalanej i św. Józefowi wynikało z osobistej pobożności ks. Zerbino. Kładł on również nacisk na bezwarunkową lojalność wobec papieża i Kościoła.
Konstytucje zgromadzenia zostały zatwierdzone przez bpa Marello w 1891 roku. Pomocą dla ks. Zerbino w formowaniu nowego zgromadzenia oraz wieloletnią przełożoną generalną sióstr była kuzynka założyciela m. Giuseppina Zerbino.


Strony www:
http://fmiroma.altervista.org