15 listopada 2016

Czarne Augustianki z Dendermonde


Czarne Augustianki z Dendermonde
Black Augustinian Sisters of Dendermonde
Hermanas Agustinas Negras de Dendermonde
Irmãs Negras Agostinianas de Dendermonde
Sœurs Noires Augustines de Dendermonde
Zwartzusters Augustinessen van Dendermonde
Schwarzen Schwestern von Dendermonde


Data i miejsce założenia:
1491 rok - Belgia

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Czarne Augustianki z Dendermonde obecne są w krajach: Belgia.
Dom generalny: Belgia (Dendermonde)


Habit aktualny:
Brak danych.

Habit historyczny:Początki zgromadzenia nie są znane. Według tradycji wyłoniło się ono z Czarnych Sióstr z Pamele, jednak nie ma na to jednoznacznych dowodów. Pewne jest natomiast to, że w 1491 roku kilka Czarnych Sióstr zamieszkało w domu w pobliżu kolegiaty w belgijskim Dendermonde. Ten rok umownie przyjmuje się za początek zgromadzenia. Przy wsparciu kościoła i władz miasta siostry zajęły się opieką nad chorymi, w zamian zapewniono im utrzymanie. Trzy lata później, z powodu ryzyka zakażenia związanego z ich apostolstwem, siostry przeniosły się na obrzeża miasta, do domu nazwanego Domem Nazaretańskim, w którym mieszkały do końca XVIII wieku.
Bliskie końca zgromadzenie było w 1588 roku, gdy z powodu panującej epidemii przy życiu została tylko jedna starsza siostra. Wówczas lokalny biskup sprowadził do klasztoru dwie zakonnice, nieznanego dziś pochodzenia. Dzięki temu wspólnocie udało się odrodzić do 13 zakonnic w 1611 roku oraz 15 sióstr w 1664 roku.
Po uzyskaniu przez Belgię niepodległości w 1830 roku nastąpił rozkwit zgromadzenia. Od 1853 roku powstawały nowe klasztory na terenie kraju. Szczególnie na przełomie XIX i XX wieku wstępowało wiele kandydatek. W 1914 roku Czarnych Augustianek z Dendermonde było 90. Największą liczebność zgromadzenie osiągnęło w 1968 roku, gdy należało do niego 110 zakonnic.
Czarne Augustianki z Dendermonde przez cały okres swojego istnienia służyły chorym. Wraz ze wzrostem liczebnym służyły także w szpitalach, przychodniach, domach opieki, a w okresach niepokoju również w szpitalach wojskowych. W 1958 roku kilka sióstr wyjechało na misje do Kongo. Od czasu przyjęcia przez zgromadzenie w 1969 roku nowych posoborowych konstytucji, nowych powołań zaczęło brakować. Coraz starsze zakonnice, niemające swoich następczyń, zaczęły wycofywać się ze swojej działalności apostolskiej, część zadań przekazując świeckim.
Dziś Czarne Augustianki są małą wspólnotą na prawie diecezjalnym, żyjącą według reguły św. Augustyna.

Dom generalny:

Zwartzusters Augustinessen
Dijkstraat 17
9200 Dendermonde
België
tel.: 052 211910
e-mail: zwartzusters.dendermonde@skynet.be