8 listopada 2016

Praca Misyjna Miłosierdzia Bożego


Praca Misyjna Miłosierdzia Bożego (OMMD)
Missionary Work of Divine Mercy
Obra Misionera de la Misericordia Divina
Obra Missionária da Misericórdia Divina


Data i miejsce założenia:
2005 rok - Kolumbia

Założyciel:
o. Nicolás Zapata LoperaLiczba zakonników na świecie: brak danych
Zakonnicy Pracy Misyjnej Miłosierdzia Bożego obecni są w krajach: Kolumbia.
Dom generalny
: Kolumbia (Reventones)


Habit aktualny:

Czarny habit ze szkaplerzem i z pelerynką, przepasany białym sznurem,
na piersi zawieszony krzyżyk na sznurku o kolorze czerwonym i niebieskim.


Duchowość:
Powołaniem zakonników jest nieść miłosierdzie Boże do mieszkańców wsi i najuboższych dzielnic będących w największej potrzebie pracy apostolskiej. Duchowość zgromadzenia bierze początek z otwartego boku Chrystusa, będącego niewyczerpanym źródłem miłosierdzia. Wypłynęło ono z Serca Jezusa nie dla aniołów, cherubinów czy serafinów, ale po to, by uratować grzesznika.
Zakonnicy prowadzą życie pół-kontemplacyjne. Karmi się ono m.in. codzienną Mszą Świętą, Liturgią Godzin, medytacją Męki Pańskiej, Koronką do Bożego Miłosierdzia i Różańcem, w czasie którego rozważane są cnoty Maryi. Ponadto każdego dnia adorowany jest Najświętszy Sakrament w intencji wynagradzającej za dusze osób konsekrowanych, które oddaliły się od Boga.
Swoje powołanie ojcowie i bracia wypełniają pod macierzyńską opieką Maryi Uzdrowienia Chorych. Darzą Ją synowską miłością, widząc w Niej Opiekunkę i Przewodniczkę na drodze kapłańskiego i zakonnego życia. Innymi wzorami życia duchowego zakonników są: św. Jan Maria Vianney, kapłan cechujący się wielkim duchem ofiary, oddany modlitwie i pokucie, prosząc Boga o łaskę nawrócenia dla powierzonych sobie dusz i spędzając długie godziny w konfesjonale; ponadto św. Faustyna Kowalska, której pisma kształtują ducha zgromadzenia oraz św. Józef - opiekun Świętej Rodziny z Nazaretu.
Codzienność przeżywana jest w duchu braterstwa oraz według słów św. Franciszka Salezego: Miarą miłości jest miłość bez miary.

Działalność:
Zgromadzenie prowadzi apostolat na terenach wiejskich oraz w ubogich dzielnicach miast, głosząc Słowo Boże i nieskończone miłosierdzie Boga. W tym celu zakonnicy tworzą grupy duszpasterskie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prowadzą misje ludowe z wizerunkiem Pana Jezusa Króla Miłosierdzia odwiedzającym domy wiernych. Mocno angażują się w kierownictwo duchowe oraz sprawowanie sakramentu Spowiedzi Świętej. Ludzi ubogich wspierają także prowadząc dla nich jadłodajnie.


Historia:
Praca Misyjna Bożego Miłosierdzia to młoda wspólnota zakonna o duchowości inspirowanej tajemnicą Bożego miłosierdzia przekazaną przez św. Faustynę Kowalską. Narodziła się z inicjatywy ks. Nicolása Zapata Lopera w 2005 roku w diecezji Girardot w Kolumbii pod nadzorem miejscowego biskupa. Pierwszy dom powstał w małej miejscowości Reventones niedaleko Bogoty. Wspólnota składa się z gałęzi męskiej i żeńskiej.

Strony www:
http://comunidadmisericordiadivina.blogspot.com