1 maja 2016

Córki Królowej Różańca


Zgromadzenie Córek Królowej Różańca (PRR)
Congregation of the Daughters of the Rosary Queen
Congregazione delle Figlie della Regina del Rosario
Congregación de las Hijas de la Reina del Rosario
Congregação das Filhas da Rainha do Rosário
Kongregasi Puteri Reinha Rosari

Data i miejsce założenia:
1958 rok - Indonezja

Założyciel:
abp Gabriel Manek SVD
m. Anfrida van der Werff SSpSLiczba sióstr na świecie: 410 (w tym: 21 nowicjuszek, 29 postulantek)
* dane z 2011 roku
Córki Królowej Różańca obecne są w krajach: Indonezja, Timor Wschodni, Kenia, Włochy, Belgia.
Dom generalny: Indonezja (Lebao, Larantuka)

Habit aktualny:


Biały habit i biały welon, na piersi zawieszony medal.Na co dzień używany także habit niebieski.


Duchowość:
Głównym zadaniem sióstr jest udział w Chrystusowej misji budowania Królestwa Bożego poprzez głoszenie Jego Słowa ubogim, chorym i potrzebującym.
Zgromadzenie oddane jest pod opiekę Matki Bożej Królowej Różańca, a siostry powołane do naśladowania Maryi, Służebnicy Pańskiej. Maryja była Tą, która wiernie podążała za Panem Jezusem na Kalwarię, jest więc dla zakonnic wzorem, jak podążać za Chrystusem. Jest też Mistrzynią życia duchowego, apostolskiego i wspólnotowego.
W codziennym życiu siostry starają się być matkami i siostrami dla tych, których spotykają i w duchu dziękczynnego Magnificat służyć Bogu i Jego ludowi z radosnym sercem i prostotą.


Działalność:
Córki Królowej Różańca angażują się w pracę duszpasterską Kościoła, katechizując i przygotowując do przyjęcia Sakramentów Świętych. Ponadto nauczają kobiety zawodu: szycia, gotowania, rolnictwa, tkactwa, odwiedzają rodziny zamieszkałe w odległych terenach wiejskich, a szczególnie ludzi starszych, mających utrudniony dostęp do opieki medycznej. Siostry prowadzą sierociniec, małe ośrodki medyczne na wsiach, ośrodki dla trędowatych, opiekują się chorymi na AIDS w Afryce. W Europie służą w seminariach, domach dla księży oraz domach dla osób starszych, prowadzą także akademik dla studentów.


Historia:
Zgromadzenie Córek Królowej Różańca powstało w 1958 roku w Larantuka na wyspie Flores w Indonezji. Założyli je abp Gabriel Manek SVD oraz m. Anfrida van der Werff SSpS.
Wspólnota powstała jako odpowiedź na sytuację miejscowego Kościoła, w którym bardzo brakowało kapłanów i osób zakonnych. Był to też wyraz wdzięczności Bogu za Jego opiekę nad chrześcijanami w Larantuka, którzy zachowali wiarę w Chrystusa przez ponad dwa wieki będąc pozbawionymi duszpasterskiej opieki kapłanów, jedynie dzięki nabożeństwu do Matki Bożej i codziennemu odmawianiu Różańca. Stąd też zgromadzenie zostało powierzone Maryi Królowej Różańca Świętego.


Strony www:
www.en.biara-prr.com
https://kongregasiprrlebao.wordpress.com