18 maja 2016

Miłośniczki Krzyża Świętego z Qui Nhon


Zgromadzenie Miłośniczek Krzyża Świętego z Qui Nhon
Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Qui Nhon
(QuiNhon Missionary Sisters of the Holy Cross)
Congregazione delle Suore Amanti della Santa Croce di Qui Nhon
Congregación de las Hermanas Amantes de la Santa Cruz de Qui Nhon
Congregação das Irmãs Amantes da Santa Cruz de Qui Nhon
Congrégation des Amantes de la Croix de Qui Nhon
Kongregation der Schwestern von der Liebe zum Heiligen Kreuz von Qui Nhon
Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn


Data i miejsce założenia:
1929 rok - Wietnam

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się ze wspólnoty, którą założył bp Pierre Marie Lambert de la Motte MEP w 1670 roku

bp Pierre Marie Lambert de la Motte
Liczba sióstr na świecie: 387 (w tym 36 nowicjuszek)  * dane z 2014 roku
Miłośniczki Krzyża Świętego z Qui Nhon obecne są w krajach: Wietnam, USA.
Dom generalny: Wietnam (Qui Nhon)

Habit aktualny:

Wietnam: Tradycyjny wietnamski Ao Dai, składający się z sięgającej do kolan czarnej tuniki zakładanej na czarne długie szerokie spodnie; pod szyją wycięcie w szpic z kołnierzem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż.
USA: Biały habit, czarny welon z białą wypustką,
na piersi zawieszony krzyż.


Habit historyczny: 

Duchowość:
Duchowość lambertiańska jest chrystocentryczna. Za przykładem swojego duchowego założyciela bpa Lamberta de la Motte siostry kierują swój wzrok i serca w stronę Chrystusa Ukrzyżowanego, skupiając się na zbawczej tajemnicy Krzyża, starając się, by Pan Jezus był ich jedynym celem. Charyzmatem zgromadzenia jest więc miłość Chrystusa Ukrzyżowanego i udział w Jego zbawczej misji.
Charyzmat ten siostry wypełniają na dwa sposoby: przez modlitwę w intencji nawrócenia chrześcijan, którzy zbłądzili, a dla niechrześcijan, aby uwierzyli w Boga. Drugi sposób to czynne apostolstwo poprzez świadectwo i służbę w dziedzinie wiary, moralności, edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej.
Duchowość Miłośniczek Krzyża Świętego ma trzy zasadnicze wymiary: kontemplację, umartwienie i apostolat. Wśród nich prymat wiedzie modlitwa.


Działalność:
Głównym obszarem działalności apostolskiej zgromadzenia jest praca parafialna w jej różnych formach w tym katechizacja, ponadto siostry angażują się w edukację i wychowanie katolickie w przedszkolach, szkołach, świetlicach dla dzieci, sierocińcach, posługują chorym i ludziom w podeszłym wieku jako pielęgniarki w ośrodkach zdrowia i domach opieki.Historia:
Miłośniczki Krzyża Świętego z Qui Nhon są jednym z ponad 20 zgromadzeń, mających korzenie we wspólnocie założonej w Wietnamie w 1670 roku przez bpa Pierre Marie Lambert de la Motte MEP.
Urodził się on we Francji; już w wieku 9 lat mocno wyryły się w jego duszy słowa Pana Jezusa wzywające do wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go przez tych, którzy chcą iść za Nim. Słowa te naznaczyły całe przyszłe życie Lamberta de la Motte i duchowość założonego przez niego w Wietnamie zgromadzenia. Wcześniej jednak, pełen gorliwości misyjnej, stał się współzałożycielem Zgromadzenia Misjonarzy Zagranicznych z Paryża. Po kilku latach wyjechał na misje do Wietnamu. Wyświęcony na biskupa, pełnił funkcję wikariusza apostolskiego Cochin.
Właśnie tam, najpierw w Kiên Lao (dziś część Bui Chu) w 1670 roku, z kilku pobożnych miejscowych kobiet uformował wspólnotę zakonną nazwaną Miłośniczkami Krzyża Świętego. Rok później założył kolejną wspólnotę w małej wiosce An Chi, z którego wywodzi się dzisiejsza gałąź zgromadzenia z Qui Nhon. Klasztory powstawały w różnych częściach Wietnamu będąc pod jurysdykcją miejscowych biskupów. Z czasem przekształcały się w autonomiczne zgromadzenia na prawie diecezjalnym, choć żyjące wspólnym charyzmatem bpa Lamberta de la Motte.
W taki sposób powstała także gałąź zgromadzenia z Qui Nhon. Miejscowy biskup Damien Grangeon polecił jednemu z kapłanów zreformowanie istniejących na terenie diecezji wspólnot sióstr dając w 1929 roku początek Miłośniczkom Krzyża Świętego z Qui Nhon; wówczas 14 zakonnic złożyło śluby zakonne. Pierwszy klasztor powstał w miejscowości Go Thi. Działalność apostolska rozpoczęła się od założenia szkoły, następnie doszła praca parafialna, nauczanie młodzieży zawodu oraz praca charytatywna.


Strony www:
USA: http://mtgqn.org