18 kwietnia 2016

ss. Wcielonego Słowa i Najświętszego Sakramentu z Houston


Zgromadzenie Wcielonego Słowa i Najświętszego Sakramentu – Houston (CVI)
Congregation of the Incarnate Word and Blessed Sacrament - Houston
Congregazione del Verbo Incarnato e del Santissimo Sacramento di Houston
Congregación del Verbo Encarnado y del Santísimo Sacramento de Houston
Congregação do Verbo Encarnado e do Santíssimo Sacramento de Houston
Congrégation du Verbe Incarné et du Très Saint-Sacrement de Houston 


Data i miejsce założenia:
1873 rok - USA

Założyciel:
Wspólnota wyłoniła się ze zgromadzenia, które założyła m. Jeanne Chézard de Matel

Liczba sióstr na świecie: 37  * dane z 2010 roku
Siostry Wcielonego Słowa i Najświętszego Sakramentu z Houston obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Houston, TX)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Strój używany przez część sióstr:
Biały habit przepasany skórzanym paskiem, bordowy szkaplerz z wyszytymi na piersi na niebiesko literami IHS z krzyżem, słowami Amor Meus zamkniętymi w sercu, całość otoczona cierniową koroną, na głowie czarny welon z białą wypustką.


Większa część sióstr przestała chodzić w habitach lub nosi jedynie welon do świeckiego ubrania.


Habit historyczny:


Nowicjuszki w 1949 roku.
-------------------------------------------
Duchowość:
Siostry powołane są, aby być przedłużeniem Wcielenia w czasie, to znaczy do naśladowania życia Pana Jezusa Wcielonego Słowa, które odznaczało się pokorą, prostotą i miłosierdziem.
W centrum duchowości zgromadzenia znajduje się Eucharystyczna obecność Jezusa Chrystusa. Pan Jezus jest także w centrum życia wspólnotowego, które siostry prowadzą zgodnie z Jego przykazaniem: Miłujcie się wzajemnie, jak Ja was umiłowałem (J 15,12).
Składne zakonne śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa pozwalają siostrom umiejscawiać ludzi i rzeczy we właściwej, Bożej perspektywie. Rzeczy materialne mają dla nich o tyle znaczenie, o ile pomagają im pełnić ich zadania apostolskie. Siostry starają się także służyć ludziom z pokorą i w duchu ewangelicznych błogosławieństw.
Życie modlitewne koncentruje się wokół codziennej Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu, co jest źródłem duchowej siły do służenia Panu. Zakonnice modlą się również rano i wieczorem Liturgią Godzin, modlitwą medytacyjną, zgłębiają Pismo Święte w oraz inne dzieła duchowe. Czcią otaczana jest także Matka Najświętsza w tytule Niepokalanego Poczęcia, widząc w niej przykład w dążeniu do świętości.


Działalność:
Siostry realizują swoją misję apostolską poprzez chrześcijańską edukację i formację wiary dzieci i młodzieży, pracę duszpasterską, pomoc ludziom ubogim oraz opiekę nad osobami w podeszłym wieku.


Historia:
Zgromadzenie ma swoje korzenie we Francji, gdzie w 1625 roku m. Jeanne Chézard de Matel założyła Zakon Słowa Wcielonego i Najświętszego Sakramentu. Powstał on z polecenia samego Pana Jezusa, który objawiając się m. Jeanne powiedział, aby zgromadzenie to było przedłużeniem na ziemi Jego Wcielenia. Pierwszy dom powstał w Lyonie. Siostry zajmowały się nauczaniem młodzieży.
Na ziemię amerykańską siostry przybyły z Francji w 1852 roku na prośbę biskupa Teksasu w Stanach Zjednoczonych. Cztery zakonnice osiedliły się w Brownsville. Wkrótce zaczęły powstawać kolejne domy. Niektóre z nich uzyskały samodzielność tworząc niezależne zgromadzenia. Jednym z nich było zgromadzenie z domem generalnym w Victoria powstałe w 1866 roku. To właśnie z tej wspólnoty wyłoniło się w 1873 roku Zgromadzenie Słowa Wcielonego i Najświętszego Sakramentu z Houston.
Zgodnie z tradycjami zakonu apostolstwem była chrześcijańska edukacja młodego pokolenia. Od 1980 roku siostry poszerzyły swoją działalność o inne obszary apostolstwa. W latach 1965-1981 zgromadzenie obecne było również w Gwatemali.
Po Soborze Watykańskim II siostry unowocześniły styl życia, mi.n. większość z nich zrezygnowała z habitów. Obecnie w zgromadzeniu obserwuje się tendencję do powrotu stroju zakonnego. Wszystkie młodsze siostry habity noszą.
Aktualnie na świecie istnieje 5 niezależnych zgromadzeń żyjących charyzmatem m. Jeanne Chézard de Matel. Oprócz wspólnoty z Houston są to zgromadzenia: w Victoria, Corpus Christi, Cleveland oraz Meksyku.


Strony www:
http://incarnatewordsistershouston.org

Filmy:
www.youtube.com/user/cvihouston/videos