10 kwietnia 2016

Miles Christi


Instytut Zakonny Miles Christi (MC)
Instituto Religioso Miles Christi
Miles Christi Religious Order
Istituto Religioso Miles Christi

Data i miejsce założenia:
1994 rok - Argentyna

Założyciel:
o. Roberto Juan YannuzziLiczba zakonników na świecie: brak danych
Instytut Miles Christi obecny są w krajach: Argentyna, Meksyk, USA, Włochy.
Dom generalny: Argentyna (Villa Elisa)

Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana czarnym pasem wiązanym po lewej stronie.
Duchowość:
Instytut Miles Christi stawia za cel swoim członkom dążenie do świętości z łaską Boga i dla Jego chwały. Cel apostolski to dążenie do uświęcenia ludzi świeckich, zwłaszcza młodzieży studenckiej - chodzi o ponowną chrystianizację zlaicyzowanej kultury.  
Miles Christi znaczy: Żołnierz Chrystusa, a motto zgromadzenia: Certa bonum Certamen fidei - Walcz w dobrych zawodach o wiarę (1 Tm 6, 12) - wzywa zakonników do prowadzenia, z pomocą łaski Bożej, duchowej walki o dusze ludzkie, aby Chrystus królował nie tylko w duszach poszczególnych ludzi, ale także w społeczeństwie. Gorliwość czerpią patrząc na swojego Pana na krzyżu, rozważając: Co zrobiłem dla Chrystusa, co robię dla Chrystusa, co muszę zrobić dla Chrystusa. Instytut składa się z kapłanów oraz braci koadiutorów, którzy pomagają kapłanom w ich posłudze, zwłaszcza na polu pracy fizycznej.Wezwanie do świętości wymaga zażyłości z Bogiem i głębokiego życia modlitewnego. Celebracja i adoracja Eucharystii stanowi podstawowy fundament życia duchowego zgromadzenia. Otaczana jest ona dużą czcią, która przejawia się m.in. w szczególnej trosce o godne i piękne jej sprawowanie oraz wierność przepisom liturgicznym. Dlatego też pielęgnowane są najcenniejsze elementy tradycji liturgicznej. 
Uprzywilejowane miejsce zajmuje język łaciński, kultywowany jest chorał gregoriański, jako - według nauki Soboru Watykańskiego II - właściwy dla liturgii rzymskiej, używane są odpowiednie szaty i paramenty liturgiczne, w miarę możliwości Msza Święta sprawowana jest versus Deum, czyli kapłan i lud zwróceni są w tym samym kierunku, w stronę krzyża zajmującego centralne miejsce na ołtarzu, zamiast do siebie nawzajem. Poprzez szlachetność i piękno formy zakonnicy starają się nieustannie przypominać o Boskiej transcendencji.W zgromadzeniu duży nacisk kładzie się na solidną formację duchową, która oprócz liturgii, oparta jest na filozofii św. Tomasza z Akwinu. Pomaga temu prowadzenie sposobu życia opartego na tradycyjnych elementach życia zakonnego, jak dyscyplina, posłuszeństwo, jasno określony plan dnia, wspólnota modlitwy, apostolstwa, nauki i wypoczynku, a sutanna nie jest uniformem zakładanym tylko w czasie pracy, lecz normalnym, codziennym strojem zakonników.
Mistrzem życia duchowego dla Miles Christi jest św. Ignacy z Loyola, który uczy ich kochać i służyć Jezusowi Chrystusowi, uczy także cnoty pokory i posłuszeństwa, pracy zawsze dla większej chwały Bożej, czynienia tego, co doskonalsze, szlachetne i miłe w oczach Pana. Za przykładem świętego darzą synowską miłością i szacunkiem Ojca Świętego.
Patronami instytutu są: Matka Boża Bolesna, czczona przez zakonników także w tytule Przyczyny Naszej Radości; św. Józef – wzór całkowitej wierności, posłuszeństwa zdecydowanego, służby dla Pana Jezusa i Maryi i należytej staranności oraz św. Michał Archanioł - książę wojska niebieskiego.


Działalność:
Podstawową działalnością apostolską zakonników jest kierownictwo duchowe, głoszenie rekolekcji w szczególności ignacjańskich oraz duszpasterstwo młodzieży, głównie studenckiej, dla której organizują obozy letnie. Szerzą katolicką formację intelektualną poprzez warsztaty, kursy i konferencje i prowadzenie szkół. Ponadto przy zgromadzeniu działa stowarzyszenie dla ludzi świeckich pragnących gorliwie dążyć do doskonałości chrześcijańskiej.


Historia:
Początki Instytutu Miles Christi sięgają 1984 roku, kiedy Roberto Juan Yannuzzi - kapłan argentyńskiej diecezji Buenos Aires otrzymał inspirację do założenia stowarzyszenia księży szczególnie poświęconemu kierownictwu duchowemu dusz. Bezpośrednim powodem założenia zgromadzenia była postępująca laicyzacja świata chrześcijańskiego. Gruntowna formacja duchowa i intelektualna samych członków instytutu, jak i świeckich, którym mieli służyć, a także czerpanie z duchowej i liturgicznej tradycji Kościoła, miała temu przeciwdziałać.
Grupę księży podzielających ideały o. Yannuzzi przyjął do siebie biskup diecezji La Plata Carlos Galán, zatwierdzając w 1994 roku Instytut Miles Christi jako publiczne kleryckie stowarzyszenie wiernych. Tym samym zgromadzenie oficjalnie zaczęło istnieć. W 1999 roku stowarzyszenie przekształcono w instytut zakonny, który obecnie posiada zatwierdzenie na prawie diecezjalnym.

Strony www:
www.mileschristi.org

Filmy: