13 lutego 2016

ss. Najświętszego Sakramentu z Valence


Zgromadzenie Sióstr Najświętszego Sakramentu z Valence (RRS)
Congregation of the Blessed Sacrament Sisters (of Valence)
Congregazione delle Religiose del Santissimo Sacramento (di Valence)
Congregación de las Religiosas del Santísimo Sacramento (de Valence)
Congregação das Religiosas do Santíssimo Sacramento (Sacramentinas)
Congrégation des Religieuses du Saint-Sacrament (de Valence)
Kongregation der Schwestern vom Heiligsten Sakrament (von Valence)

Data i miejsce założenia:
1715 rok - Francja

Założyciel:
bł. Piotr VigneLiczba sióstr na świecie: 229
Siostry Najświętszego Sakramentu z Valence obecne są w krajach: Francja, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Brazylia, Tanzania.
Dom generalny: Francja (Valence)

Habit aktualny:

Szary bezrękawnik, wycięty w szpic, szary welon (z białą wypustką w Europie, bez wpustki poza Europą), na piersi zawieszony krzyżyk z hostią z literami „IHS”. Używana również białą bluzka i szara spódnica. Niektóre siostry nie noszą welonów.

Habit historyczny:

Duchowość:
Charyzmat Sióstr Najświętszego Sakramentu ma swoje korzenie w dwóch wielkich tajemnicach wiary: Eucharystii i Krzyżu. Tajemnica Eucharystii ma swoje źródło w Ostatniej Wieczerzy: On umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował. Ta bezgraniczna miłość objawiła się na Krzyżu i stała się darem w Eucharystii.
Całe życie sióstr jest odpowiedzią na tę miłość; jest życiem w postawie adoracji Chrystusa obecnego w sakramencie miłości. W chwilach spędzonych przed Najświętszym Sakramentem wspominają Boże łaski, dziękują Mu za nie, także przepraszają za grzechy i proszą o miłosierdzie dla siebie i świata. Założyciel widział w Eucharystii źródło wszelkich łask, zachęcał siostry by pielęgnowały wielką miłość do Jezusa w Eucharystii, by jednoczyły się z Nim z czułością. Nie da się jednak żyć adoracją bez nawrócenia, która uwalnia od grzechów i przywiązania do samych siebie.
W czasie Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus przekazał ludziom przykazanie miłości. Siostry starają się żyć więc w doskonałej jedności serca i wzajemnej miłości. Miłość była pierwszą cnotą, którą bł. Piotr Vigne zalecał swoim duchowym córkom. Chciał, aby była ona charakterystyczną cechą zgromadzenia, jako ukoronowanie wszystkich cnót.
Skoro siostry oddają cześć Panu Jezusowi w Eucharystii, muszą czcić Go również na Golgocie, umęczonego, wzgardzonego i upokorzonego, gdyż tajemnica Eucharystii ściśle związana jest z tajemnicą Krzyża. Cierpienie i śmierć Jezusa Ukrzyżowanego jest dla nich Wielką Księgą Pana otwartą dla wszystkich, nawet tych, którzy nie umieją czytać.Działalność:
Siostry Najświętszego Sakramentu posługują jako katechetki w szkołach i parafiach, włączają się w animację liturgiczną, duszpasterstwa młodzieżowe, opiekę nad osobami starszymi i chorymi, odwiedzają ich też w domach przynosząc Komunię Świętą, pomagają też ludziom biednym.

Historia:
Powołanie do kapłaństwa bł. Piotra Vigne zrodziło się z jego miłości do Eucharystii. Posiadał on łaskę głębokiego zrozumienia prawdy, że Pan Jezus oddał całkowicie siebie z miłości do nas - w Jego męce, śmierci, krzyżu i zmartwychwstaniu, i nadal daje nam siebie w Eucharystii.
Będąc kapłanem postanowił posługiwać jako misjonarz wśród ubogich; wędrował przez miasta i wsie głosząc misje ludowe mieszkańcom Francji. W 1712 roku przybył do małej wioski Boucieu-le-Roy. Chcąc rozbudzić pobożność wśród miejscowej ludności, na wzgórzu zbudował Kalwarię, która liczyła 39 stacji i przedstawiała sceny z życia Chrystusa od Ostatniej Wieczerzy aż po Zesłanie Ducha Świętego. W wiosce otworzył też szkołę dla dzieci.Nauczania w niej podjęła się pewna młoda kobieta, która wcześniej pod wpływem kazań ks. Piotra postanowiła poświęcić się Bogu i osiedliła Boucieu-le-Roi. Wkrótce zaczęły dołączać do niej kolejne kobiety. Poprosiły one kapłana o sporządzenie dla nich reguły wspólnego życia. W 1715 roku Piotr Vigne przekazał kobietom krzyże i habity zakonne, tym samym zakładając nowe zgromadzenie, które pierwotnie przyjęło nazwę Siostry Kalwarii. Oprócz nauczania w szkole zakonnice towarzyszyły w modlitwie i medytacji pielgrzymom przybywającym na Kalwarię, miały też opiekować się chorymi, adorować Najświętszy Sakrament, przepraszając za grzechy ludzi oraz szerzyć jego kult.
W 1722 roku siedem pierwszych sióstr złożyło swoje śluby zakonne. W 1740 roku, gdy umierał założyciel zakonnic był około 100. Z czasem dom główny został przeniesiony do Valence.


Strony www:
Międzynarodowa: www.saintsacrement.org
Włochy: www.rsssacramento.it/home.htm
Brazylia: www.sacramentinasbrasil.com.br