19 lutego 2016

Franciszkanki z Dillingen


Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek z Dillingen (OSF)
Congregation of the Franciscan Sisters of Dillingen
(Sisters of St. Francis of the Immaculate Heart of Mary)
Congregazione delle Suore Francescane di Dillingen
Congregación de las Hermanas Franciscanas de Dillingen
Congregação das Irmãs Franciscanas de Dillingen
Congrégation des Sœurs Franciscaines de Dillingen
Kongregation der Dillinger Franziskanerinnen


Data i miejsce założenia:
1241 rok - Niemcy

Liczba sióstr na świecie: 705  * dane z 2014 roku
Franciszkanki z Dillingen obecne są w krajach: Niemcy, USA, Brazylia, Indie.
Dom generalny: Niemcy (Dillingen/Donau)

Habit aktualny:


 Strój używany od 1969 roku: Czarny bezrękawnik lub czarna spódnica i kamizelka, biała bluzka, na głowie czarny welon. W USA i Brazylii na piersi zawieszony krzyżyk, w Niemczech strój bez krzyżyka.W Brazylii część sióstr
nie chodzi w habitach.
W Indiach jednolity strój świecki:
tradycyjne pomarańczowe sari
z paskami, na piersi krzyżyk


Habit historyczny:


Franciszkanki z Dillingen w 1928 roku
----------------------------------------------------------------------------------------------
Duchowość:
Powołaniem sióstr jest naśladowanie życia Jezusa Chrystusa według Świętej Ewangelii, w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie, za przykładem św. Franciszka z Asyżu, który bezwarunkowo żył Ewangelią, żywił wielkie nabożeństwo do Pana Jezusa w żłóbku, na krzyżu i w Eucharystii, kochał Kościół i służył Mu, w każdym człowieku widział swojego brata, wszędzie niósł pokój i pojednanie, wolny od przywiązania do rzeczy materialnych, w radości i prostocie zawsze śpiewał chwałę Bogu.
Cztery najważniejsze cechy duchowości zgromadzenia to: zakorzenienie w Bogu, zaangażowanie w Kościele, życie we wspólnocie i posłanie do ludzi. Streszcza to charyzmat wspólnoty: służyć ludziom i oddawać Bogu chwałę. Na co dzień siostry starają się pogłębiać swoją wiarę i coraz bardziej nią żyć. Pomaga im w tym modlitwa osobista i wspólnotowa, szczególnie celebracja Eucharystii i Liturgii Godzin. Pracę i odpoczynek, radości i troski dzielą w siostrzanej wspólnocie.


Działalność:
Założyciele nie wyznaczyli wspólnocie określonego pola działalności apostolskiej. Aktualnie jest to praca edukacyjna i wychowawcza w przedszkolach, szkołach, szkołach specjalnych, wśród młodzieży zagrożonej przemocą i wykluczeniem, prowadzenie internatu, opieka nad ludźmi w podeszłym wieku i chorymi, a także nad niepełnosprawnymi, pomoc ludziom ubogim, praca parafialna i w instytucjach kościelnych, organizowanie rekolekcji.


Historia:
Franciszkanki z Dillingen są prawdopodobnie najstarszą żeńską wspólnotą żyjącą według Trzeciej Reguły św. Franciszka z Asyżu. Powstała ona w 1241 roku w Dillingen. Wtedy to grupa pobożnych kobiet, chcących służyć Bogu otrzymała od hrabiego Hartmanna IV i jego syna bpa Hartmanna V dom i kawałek ziemi wraz z aktem fundacyjnym, zgodnie z którym kobiety miały służyć Bogu, nieść chwałę Najświętszej Trójcy oraz służyć ludziom z pobożnością i gorliwością. W 1305 roku wspólnota przyjęła w 1305 roku Regułę św. Franciszka.
Przez całe wieki siostry służyły Bogu w modlitwie i odwiedzały chorych; ich klasztor liczył zwykle ok. 20 - 30 sióstr. W 1774 roku na prośbę biskupa objęły kierownictwo nad szkołą dla dziewcząt. W XIX wieku rozpoczął się wzrost liczebny wspólnoty, co pozwoliło na podjęcie nowych zadań apostolskich: pracy z niepełnosprawnymi, chorymi i starszymi, a także na zakładanie nowych klasztorów. Pierwsze siostry poza granice Niemiec wyjechały w 1913 roku do USA, gdzie zgromadzenie jest znane także pod nazwą Franciszkanki Niepokalanego Serca Maryi. Z 51 sióstr w 1847 roku zgromadzenie rozrosło się do 2306 zakonnic w 1968 roku. Okres posoborowy to wyraźny spadek liczby członkiń. W 2000 roku było już 1066 Franciszkanek z Dillingen. W 2008 roku – 851 sióstr, a w 2014 roku - 705.


Strony www:
Dom generalny: www.dillinger-franziskanerinnen.de
Niemcy:
- prow. Bemberg: www.dillinger-franziskanerinnen-bamberg.de
- prow. Regens-Wagner: http://dillinger-franziskanerinnen-rw.de
- prow. Maria Medingen: www.dillinger-franziskanerinnen-provinz-maria-medingen.de
USA: www.dillingenfranciscansusa.org
Brazylia: http://franciscanasdedillingen.org.br

Filmy: