9 lutego 2016

oo. Najświętszego Serca z Huê


Zgromadzenie Najświętszego Serca z Huê (CSC)
Congregatio Sacratissimi Cordis
Congregation of the Sacred Heart of Huế
Congregazione del Sacro Cuore di Hue
Congregación del Sagrado Corazón de Hué
Congregação do Sagrado Coração de Hue
Congrégation du Sacré-Cœur de Hue
Kongregation des Heiligsten Herzens Jesu von Hue
Dòng Thánh Tâm Huế


Data i miejsce założenia:
1925 rok - Wietnam

Założyciel:
bp Eugène Marie Joseph Allys MEPLiczba zakonników na świecie: 152
Ojcowie Najświętszego Serca z Huê obecni są w krajach: Wietnam.
Dom generalny: Wietnam (Huê)


Habit aktualny:

Czarny habit przepasany czarnym pasem, na piersi zawieszony krzyż z wizerunkiem Najświętszego Serca pośrodku.Nowicjusze - strój bez krzyżaDuchowość:
Zgromadzenie Najświętszego Serca składa się z kapłanów i braci zakonnych składających śluby czystości, ubóstwa, posłuszeństwa. Zgodnie z nakazem Pana, kiedyś skierowanym do Apostołów: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody - Omnes Gentes Euntes Docete (Mt 28, 19) celem wspólnoty jest głoszenie Ewangelii, zwłaszcza przez nauczanie doktryny chrześcijańskiej wśród wiernych jak i pogan. W pracy tej zgromadzenie stara się naśladować przykład Dobrego Pasterza, który szuka owiec i przyprowadza je do swojego stada.
W centrum duchowości zakonników znajduje się Najświętsze Serce Jezusa. Kapłani i bracia ukształtowani w szkole Najświętszego Serca starają się spalać ogniem Bożej miłości i gorliwości o zbawienie dusz. Jest Ono dla każdego z nich wzorem życia, naśladują Jego cnoty, zwłaszcza miłość, cichość i pokorę. Widzą w tym najlepszy sposób, aby stać się apostołem miłości Boga.
Zakonnicy dążą do ukształtowania w sobie ducha zaufania i wdzięczności wobec Boga, a także ducha służby na wzór Jezusa Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć, który nie szukał swojej chwały lecz chwały Ojca Niebieskiego. Starają się całkowicie polegać na Bogu, z pokojem akceptować Jego wolę i być gotowymi podjąć się każdego powierzonego apostolatu.Działalność:
Aktualna działalność zgromadzenia obejmuje m.in. duszpasterstwo parafialne, kształcenie katechetów, wspieranie ubogich i chorych, prowadzenie burs dla uczniów i studentów, pomoc w kształceniu ubogiej młodzieży.Historia:
Zgromadzenie powstało w okresie, gdy Kościół w Wietnamie po okresie prześladowań cieszył się spokojem i mógł swobodnie rozwijać się.
Bp Eugène Marie Joseph Allys MEP – francuski misjonarz, ordynariusz diecezji Huê, pełen misyjnej gorliwości, zachęcał swoich kapłanów, aby szli ewangelizować do pogan, budowali wśród nich kaplice i zakładali parafie. Widział też liczne porzucone i zaniedbane dzieci, nieumiejące nawet czytać i pisać. Zrodziła się w nim myśl założenia zgromadzenia zakonnego, które oprócz ewangelizacji, zadbałoby o potrzeby edukacyjne młodego pokolenia zarówno intelektualne jak i moralne.
Pierwsze powstało zgromadzenie żeńskie Córek Maryi Niepokalanej w 1920 roku. Wspólnota męska narodziła się w 1925 roku i była pierwszym zgromadzeniem męskim założonym na ziemi wietnamskiej. Zamiar jej utworzenia biskup Allys przedstawił kapłanom diecezji rok wcześniej w czasie rekolekcji księży w seminarium Huê. Uzyskał także poparcie prefekta Kongregacji Rozkrzewiania Wiary przy Stolicy Apostolskiej. Kształt wspólnoty biskup wzorował na Braciach Szkolnych z Ploërmel, dostosowując ich konstytucje do potrzeb nowego zgromadzenia. Pierwotna nazwa wspólnoty to Mali Bracia Najświętszego Serca, zmieniona później na Zgromadzenie Najświętszego Serca z Huê.Strony www:
http://dongthanhtam.net

Filmy:

Śluby wieczyste:Śluby czasowe: