24 lutego 2016

Misjonarki Eucharystki Franciszkanki z Los Angeles


Misjonarki Eucharystki Franciszkanki z Los Angeles (EFMS)
Eucharistic Franciscan Missionary Sisters of Los Angeles
Misioneras Eucaristicas Franciscanas de Los Angeles
Suore Missionarie Eucaristiche Francescane di Los Angeles


Data i miejsce założenia:
1943 rok - Meksyk

Założycielka:
m. Maria Gemma de Jesus Aranda
Liczba sióstr na świecie: brak danych
Misjonarki Eucharystki Franciszkanki z Los Angeles obecne są w krajach: USA.
Dom generalny: USA (Los Angeles)


Habit aktualny:

Biała bluzka, niebieska kamizelka i niebieska spódnica, na głowie niebieski welon, na piersi zawieszony krzyż oraz po lewej stronie przypięty znaczek Najświętszego Sakramentu.
Strój dopełnia biały płaszcz z symbolem
Najświętszego SakramentuDuchowość:
Misją zgromadzenia w Kościele jest kochać i prowadzić innych do miłości Pana Jezusa w Eucharystii, a mottem słowa: Żeby znali Ciebie, Panie. Siostry są apostołkami Eucharystii poprzez codzienną adorację Najświętszego Sakramentu i posługę ewangelizacyjną. Żarliwa miłość sióstr do Pana obecnego w Najświętszym Sakramencie jest treścią ich życia.
W codzienności wzorują się przykładzie św. Franciszka z Asyżu. Miłość, radość i pokój to cnoty, które charakteryzują duchowość zgromadzenia. Franciszkańską radość, którą siostry wnoszą w środowiska, w których posługują, pomaga im dawać ludziom świadectwo o życiu przyszłym. Dzięki ciągłemu doświadczaniu Bożej miłości i miłosierdzia płynącej z Jego sakramentalnej obecności, stają się świadkami Jego miłości wobec innych, zwłaszcza tych nieszczęśliwych.Działalność:
Jako pierwsze zadanie apostolskie siostry uważają adorację Najświętszego Sakramentu oraz modlitwę i pracę ofiarowaną w intencji uświęcenia kapłanów i dla dobra Kościoła. Następnie apostolstwem zgromadzenia jest pomoc w rozwijaniu chrześcijańskiego życia oraz edukacja religijna dzieci, młodzieży i dorosłych w formie katechez, dni skupienia czy rekolekcji; dalej pomoc w duszpasterstwie parafialnym oraz pomoc ludziom chorym, wsparcie opuszczonych, karmienie ubogich.Historia:
Matka Maria Gemma de Jesus Aranda, mniszka z klasztoru Kapucynek Sakramentek w stolicy kraju Meksyk, po okresie prześladowań religijnych w Meksyku, wierna swojemu zakonnemu powołaniu, zgromadziła rozproszone mniszki i przywróciła wspólnotę klasztorną. W 1943 roku Stolica Apostolska nadała jej tytuł założycielki Misjonarek Eucharystek Franciszkanek.
Pragnienie sióstr szerzenia wśród ludzi głębokiego zrozumienia, miłości i czci Najświętszej Eucharystii sprawiła, że przy wsparciu arcybiskupa Meksyku oraz arcybiskupa Los Angeles, wspólnota pod przewodnictwem m. Marii Gemmy przeniosła się w 1957 roku do USA do Los Angeles, gdzie kilka lat później dokonano kanonicznej erekcji pierwszego klasztoru zgromadzenia.
Tam siostry rozpoczęły swoją misję poprzez kształcenie w wierze dzieci, młodzieży i dorosłych oraz dzieła miłosierdzia.

Strony www:
http://efmsla.com